މަސްތުވާތަކެތި - ފޮޓޯ: ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި - ފޮޓޯ: ކަސްޓަމްސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ އެމީހާ ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްއިން މާލެ އައި ގަތަރުގެ ފްލައިޓަކުން ފޭބުމުން އެމީހާގެ ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ އޭނާ ހިފަހައްޓައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ހަށިގަނޑު އެކްސްރޭ ކުރިއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ތަކެތި އަޅާފައިވާ 14 ބްލެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެތަކެތި އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރުމުން އެ އެއްޗެހި ނަގާ ނިމުނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ADS BY SHEESHA

އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަކެއްޗާއެކު އެ މީހާ ވެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

Comments are closed.