ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މަހްލޫފް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު މަޖީދީމަގުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިންނެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. މާން

  ތިއީ ނަޝީދުގެ ބޯއީ. ތިކަލޭގެ ތިއީ ކޮރުއިބިލީހަށް ދޫނުކުރާ އިބިލީހެއް.

  • ރީތި މޫސަ

   ތެދެއްތީ

 2. ހާން

  މިކަލޭގެ އެބަޖެހެ މިހާރު ސައިޒުކޮއްލަން

 3. Anonymous

  މިއީދެންކާކު. މަޖްލީހުގެ ދައުރު ތިއޮތީ ނިމިފަ. ދެން ލަލަލާ.

 4. މޮޔަ

  މަހުލޫފަކީ އެމްޑީޕީ މީހުން ހައްދައިގެން ގެންގުޅޭ ރުޅިފަންބޮނޑި އަންނި ބޯއީ.

 5. ސައީދު

  މަހުލޫފު ތީ ހައްޔަރު ކުރަން ވެފަ ހުރި މީހެއް. ދޫވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.

 6. ތުއްތަފާ

  އަސްލު އެމްޑީޕީ ބޮޑެއް ހައްޔަރުކޮށްފިތަ. ވިސްނާލާ ދެން

 7. ާއަލީ

  މީނަ އުޅެނީ ރ.ނަޝީދު ކޮޕީކުރަން އަހަރުމެންގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭނެ ރ.ނަޝީދު އަށް އެއޗިހިގޮވާފަ ތިހިރީ ޕޯޑިއަމް ތަކަށް އަރާ

 8. ވަހީދު

  ގޭގައަނބިދަރިން ކައިރީއޮއްވާތަ ހައްޔަރު ކުރީ