ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު މުޖްތާޒް ފަހުމީ އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ.

މުޖްތާޒް އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ގަޑިން 02:00 ހާއިރުއެވެ.

މުޖްތާޒް އަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން އެނގުނީ އާއިލާ އާއި އެކު ލ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ އަތޮޅު ކުޑަފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ޓެސްޓު ކުރުމުންނެވެ. މުޖުތާޒް އަކީ ލ.އަތޮޅު ބޭފުޅެކެވެ.

އޭނާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދީފައި ވަނީ ލ.ގަމުގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައެވެ. ނަމަވެސް ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފެށުނެވެ.

އުމުރުފުޅުން 61 އަހަރުގައި މުޖްތާޒް އަވަހާރަވީ އިރު އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ގިނަ ޙިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މުޖްތާޒް ވަނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2008ން 10 އޯގަސްޓް 2010ގެ ނިޔަލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިން ރެކޯޑު ކުރެވުނު 49 ވަނަ މަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ާ މަ

  😭💓😭💓

  19
 2. ފާއިޒު

  މަރުހޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ ޢާއިލާގެ އެންމެންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ.

  136
  1
 3. Anonymous

  إنا لله وإنا إليه راجعون

  134
  1
 4. ރައްޔިތުން

  މަރުހޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ ޢާއިލާގެ އެންމެންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ.

  19
 5. މުހައްމަދު

  إنا لله وإنا إليه راجعون

  17
 6. Anonymous

  إنا لله وإنا إليه راجعون
  ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާށި. އާމީން

  16
 7. އަލީ ވަޙީދު

  إنا لله وإنا إليه راجعون

  11
 8. Anonymous

  ގައުމަށް ގައްދާރުވީ މީހުންނަށް އިބުރަތަކަށް ވާނެ ދުވަހަކަށްވާނެ.

  4
  31
  • ..

   ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަން ވަކި ތަނެއް ވަގުތެއް ހާލަތެއްނެތް ދެއްތޯ. ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފަ އެބަހުރި

   10
 9. މުހައްމަދު އަންޖުމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  Marhoomah Suvarge Minvar kurahvaashi
  آمين 🤲

  15
 10. ނަސީރު

  نا لله وإنا إليه راجعون

  11
 11. ކޮވިޑް

  إنا لله وإنا إليه راجعون.
  اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين. ويصبر أهله يارب

  11
 12. عبد الله

  الحمد لله، إلى جهنم يا مشرك.

 13. އއއއއއ

  إنا لله وإنا إليه راجعون.
  اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين. ويصبر أهله يارب

  2
  1
 14. ޢަބްދުލްމުހައިމިން

  إنا لله وإنا إليه راجعون. މަރުޙޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާ ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރައްވާށި! އާމީން

  3
  1
 15. ހަބީބު

  މަރުހޫމުގެ ފުރާނައަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި، އާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި

 16. އެޖެންޑާ-ކޮވިޑް

  އީ. ސަ ކުރިކަމެއް ދޯ ؟ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އީސަކޮބާ؟

  1
  1
 17. ..

  ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކަން ވަކި ތަނެއް ވަގުތެއް ހާލަތެއްނެތް ދެއްތޯ. ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފަ އެބަހުރި

  9
  1
 18. ޙަބީބު

  މަރުހޫމައް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމިީ ނިޔުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި

 19. އިންޑިއާ އައުޓް

  ބަލަ ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ލިބިފަތިބީމަދޯ ލާދީނީ ރިޕޯޓުނެރެ އި ސްލާމްދީނަށް ފުރައް ސާރަކޮށް ވައްކަމާއި ފޭރުން މަތުތުވާޔަކެތި އާމުވެ ރޭޕް ކޮށް މުޅި ރާއްޖެ ބަހުރޫޓު ކުރާއިރު އެއްވެ ސް ކަމެއް ނުވާކަމަށް ހެދިގެން ޤައުމަށްޓަކާ ދީނަށްޓަކާ ހުދު ދިގެ ގައިގަހު ތަރުބިއްޔަތެއްގެ ބޮޑުކަމުންދޯ ތަނެއް ދޮރެއް ހަލާލެއް ހަރާމެއް ނުބަލާ ތިބައިގަޑު ތިކައި ކުކުރަނީ ނޭނގޭތަ އިން ސާފެއްހަމައެއް ލަމައެއްނެތް ތަނެއްގައި ތަރުބިއްޔަތެއް އޮންނާނެތަ މައްޔިތާގެ ފުރާނަފުޅަށް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާށި އާމީން