އޮކްސްފޯޑުގެ އެސްޓްރާޒެނެކާއިން ތަރައްގީކޮށް، އިންޑިއާގެ ސީރަމް އިންސްޓިއުޓުން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުންގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ދީފިއެވެ.

އިންޑިއާއިން ދާދި ފަހުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 100،000 ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މި ވެކްސިން ފުރަތަމަ ދޭން ފަށާނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ފްރަންޓްލައިން މީހުންނާއި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ މީހުންނަށެވެ.

މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން މި ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ރެސްޓްރިކަލް ޔޫޒް އިން އެމާޖެންސީ ސިޓުއޭޝަންގައި ބޭނުން ކުރުމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި މި ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މި އޮތޯރިޓީން ދީފައިވަނީ، މިކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ކަންކަން ފުރިހަމަ އަށް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، މި އޮތޯރިޓީ އަށް ފަންނީ ލަފާދޭ ޓެކްނިކަލް ބޯޑު ކަމުގައިވާ ނޭޝަނަލް ފާމަސޫޓިކަލް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާއެކުގައި" އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވިިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާާޅުވީ، މި ބްރޭންޑުގެ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން، އޮކްސްފޯޑް-އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން އާއި ކޮވިޝީލްޑް ބްރޭންޑުގެ ވެކްސިންއާ ގުޅޭގޮތުން އެކި ގައުމުތަކުގެ އިތުބާރު ހިފޭ އިދާރާތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީން ބެލި ބެލުމުން މި ދެ ވެކްސިންއަކީ އެއް ކޮމްޕޮޒިޝަން އަދި ފޯމިއުލޭޝަންއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އުފައްދާފައިވާ އެއްޗެއްކަން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ޔަގީން ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން ކޮވިޝީލްޑް ބްރޭންޑްގެ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނެ". އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވިިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޝީލްޑް ބްރޭންޑުގެ ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވެކްސިން މާބަނޑު މީހުން ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން،. ވެކްސިނަކީ ވެސް، އެ ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ "ރިއެކްޝަން" އެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ އޮތޯރިޓީ އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އަދި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެން މި ވެކްސިން މީހުންނަށް ދިނުމަށްފަހު ކުރިމަތިވެދާނެ ކަންކަން ގާތުން މޮނީޓާ ކުރާނެ ކަމަަށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ޖުހާ

  ނުޖަހާނަން ނުޖަހާނަން ސޯޓުބޭ ހުއްދަދިނަސް....

  23
  2
 2. ކޮރަލް

  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ދީފިއެވެ. އެމްޑީޕީ އިން ޕްރެޝަރު ކޮށްގެން ހުއްދަ ދިނީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ވެސް އަދި ތިޔަ ވެކްސިން އަށް ހުއްދަ ނުދެ އެވެ.

  34
  3
 3. ޠކ

  އަވަހަށް ޔިނުޖެހިގެން ކެތްނުވެގެން އުޅުނު ކެނެރީގޭ މަރުމޯލުގަޔަށްޖަހާ ހުސްކޮށްލާ.

  35
  3
 4. ބަޅ

  ބުއްޅަބޭ ގަޔަށް ތިޔައެއްޗެއް ޖަހާބަލަ 10 އޯވަ ރ ޑޯޒް. ވާވަ ރަށް

  29
  4
 5. ސާރާ

  މިހަށިގަނޑަކަށް ތިއެއް ނުޖަހާނަން.
  ވަރަށް ސައުފުކޮށް މިބުނީ

  28
  7
  • ބޯނެތްކުމާރު

   މީހަކު އެބައުޅޭތަ ޖަހާށޭ ކިޔައިގެން ފަހަތުން ދުވަން؟

 6. ސޫއޫދު

  ކޮސްގޮވަނީ ސަރުކާރުގެ ބައެއްވަޒީރުން އަޑީގަ ތިބެގެން. ޜާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މާހޭލުންތެރިވާނެ އިންޑިއާގެ އާބާދީއައްވުރެ ޖުމްލަރައްޔިތުން ދިވެހި

  21
  4
 7. ޟމ

  މި ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ މީ ހާދަ މޮޅު ބަޔެކޭދޯ’ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ އިން ހުއްދަ ނުދީ އޮތް އެއްޗެއް މި ޤައުމުން މި ހުއްދަ ދިނީ އަމިއްލަ ރައްޔިތުން ގަޔަށް އެ ޖަހަން

  28
  3
 8. ޒާ

  ވެންޓިލޭޓަރރު ގަންނަންވެސް ބެލިދޯ؟

  21
  1
 9. ނުޖަހާށޭ

  ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ

  22
  5
 10. އައުޓް

  އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް އިންޑިއާ ވެކްސިން އައުޓް

  25
  5
 11. ރައްޔިތު

  ރައްޔިތުން މަރާފަ ވިޔަސް ތިޔަކަން ކަލޭމެން ކުރާނެ. މީ ހަގީގީ އަނިޔާވެރިކަމަކީ.

  29
  5
 12. މާމިގިލީ މީހާ

  ދެން ހަބަރުތަކު އޮންނާނީ ތި ޖެހީމާ މީހުން މަރުވާ ވާހަކަ. ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ އިސް މީހުންގަޔަށް ޖަހާ. އިންޑިޔާއިން ހަދިޔާކުރި އެއްޗެކޯ.ދެން ކޮބާތަ ބަޖެޓްގަ ވެކްސިން ގަންނާން ހިމެނި ރުފިޔާތައް. މިހާރު އެދިރުވާލީތަ.

  30
  5
 13. ޙަނާ

  ޖަހާ ބަލަ

  11
  3
 14. ނުޖަހާށޭ

  ކޮވިޑް ނުޖެހޭ މީހުން ގަޔަށް ތިޔާ ވެކްސިން ދިނުން އޭގެ ސަބަބުން ދިގު ދެމިގެންވާ ގޮތަށް ސިކުނޑި އަށް ގެއްލުން ލިބި ހަނދާން ނެތޭ ބަލި ޖެހޭނެއޭ ތިޔާ ވެކްސިން ކޮވިޑް ނުޖެހޭ މީހުން ގަޔަށް ޖެހުން އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ތިޔާ ވެކްސިން އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލާށޭ ތިޔާ ވެކްސިން އަކީ އެއީ އިންޑިއާ އިން ކަޓް ޖައްސަން ވެގެން ސަރުކާރުން ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމެކޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އަޑީގައި ހުރެގެން އޭނާ ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވެއޭ ބުންނަސް އޭނާ ގަޔަށް އިންޖެކްޝަން ނުޖަހާނެއޭ އެއީ އެމެން ވެކްސިން ޖަހަމޭ ކިޔާ ޖައްސާ ފޭކް ގޭމްއެކޭ ތިޔާ ވެކްސިން ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ ނުޖަހާށޭ

  18
  3
 15. ނަށާރާނީ

  ކޮވިޑް ކޭސަސް ގިނަވެގެން ކަމަށް މިދައްކަނީ ވެކްސިންޖަހަން ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްކަންތަ... ކޮވިޑް ޖެހުނަސް ރަގަޅު ވާނެ ތީތި ޖެހުމަށްވުރެ

  23
  3
 16. ޓާޓާ

  އާއިލާގެ އެހީތެރިންގެފެންވަރުހުރި ބަޔަކު ހުއްދަ ދީގެން ނުޖަހާނަން

  16
  2
 17. މަ

  އަދި ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ހުއްދަ ލިބިގެނެއް ނޫން ދޯ

  25
  3
 18. Anonymous

  ތި ޖަހަން އެއްބަސް ވާނަން ތީގެ ފައިދާ ފެންނަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން. މާސްކު އަޅަން ޖައްސައިގެން ނުވަނެ އެއްކަމަކަށް ތި ޖެހީމަ

  15
  2
 19. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ތީގެ ފައިދާ މިހާރުވެސް ދައްކާ އޭރުން ވަގުތުން ޖަހާނަން.. ތި ޖަހައިފިއްޔާ މަށަށް މާސްކު އަލަން ޖެހިގެން ނުވާނެ، ދަންވަރު ބޭރުގަ އުޅެވެންވެސް ޖެހޭނެ، ކަރަްޓީނުވާންވެސް ޖެހިގެން ނުވާނެ.. މިގޮތް އޯކޭވެއްޖިއްޔާ މަ މިރެއިން މިރެއަށްވެސް ތި ޖަހަން އެއްބަސްވާނަން

  17
  2
 20. ކަންނެލި އޮޑި 19

  ތީގެ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟ ހަމަ ތި ޖެހިޔަސް މާސްކުއަޅާ ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭ

  17
  2
 21. މައިސެލްފް

  ތި ވެކްސިން ފުރަތަމަ ސޯލިހާ މަޖިލިސް ރައީސް ގަޔަށްޖެހީމަ ތިއަށް މަ އިތުބާރު ކުރާނީ.. ތި އަކަށް މަގޭ އިތުބާރެއް އަދިއެއް ނެތް

  24
  2
 22. ޑިސްކު މަސްހުނި

  ނުޖަހާނަން.. ނޭގެ ގެރީގެ ހީސް ނާޅާކަމެއް ތިއަށް

  22
  2
 23. މުހައްމަދު

  ތި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވުރެއް ތި ބަލި ޖެހި ރަނގަޅު ވުން ވެސް މާ ރަނގަޅު ވާނެހެން ހީވަނީ.

  22
  3
 24. ސާބަސް

  ޑަބްލިޔް އެޗް އޯ އައްވުރެމޮޅު

  27
  3
 25. ާއައްޑޫ ޝަކުވާ ބޯޓު

  ކު ރުމުންގެ ހުއްދަ،

  8
  1
 26. ބުއްޅަބެ

  ހާދަ މޮޅޭ އެމީހުން ނަށް އިނގޭނެ އެހެންވިޔާ ވެކްސިން ހަދަންވެސް، މީ ކޮންބައެއް، ބޯހަލާކު

 27. ލޮލ

  ވެކސިން ޖެހިއަސް ބަލިވާން ވީމަ ބަލިވާނެ މަރުވާންވީމަ މަރުވާ... އެއީ އިލާހީ ގާނޫނު .. އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާއަކީ ބަލިން ރައްކާތެރިކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކޮށް ސަބަބު ތަކުގަ ހިފުން...

 28. Anonymous

  ކެނެރީގެ ރާބޮނދި ގަޔަށް ލަޑާަބަލަ

 29. Anonymous

  ދިވެހިން މީ ލެބް ރެޓްސް ތަކެއްތަ؟

 30. ޢިޔާބު

  ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްއޮތޯރިޓީ އަކީ ތިޔަހާ ގާބިލު ތަނެއް ނޫން.

 31. ސސ

  ފުޑު އެންޑު ޑުރަގް އޮތޯރިޓީގައި ތިފަދަ ވެކްސިނެއް ޓެސްޓް ކޮށް ތަހުލީލު ކުރެވޭނެ ޤާބިލް ކަމާއި، އެފަދަ އެކުސްޕާޓު މާހިރުން ނާއި ޕޮރޮފެސަރުން ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްތިބެގެންތޯ ތިހުއްދަދިނީ ؟ ނުވަތަ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ކުރާކަމެއްތޯ!

 32. ޙަބީބު

  ކުކުޅައްވު ރެބިސްދޮށި ނުވުމައް އެޗްޕީއޭއައް ގޮވާލަން ރާއްޖެޔައް އެތެ ރެކު ރާ ފޭކު ބޭސްތަކާ އޮ ރިޖިންލް ވަކިނުވާ ބަޔަކައް ކޯޗެއް ވަކިވާނީ ވީމާ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ހުއްދަ ލިބެންދެން ތިޔަ ވެކްސިން އެކައުވެސް ނުޖަހާތި ތިޔައީ ރައްޔިތުން ފަހުން ވަ ރައް
  ބޮޑުހިތާމައެއް ކު ރަން ޖެހިދާނެ ކަމެއް ތީގެ ފު ރިހަމަ ތަހުލީލެއް ކު ރަން ރާމާމަކުނުގެ ދެޖީލު ނެތިދަންދެން ތަހުލީލު ކުރަންޖެހޭ އަވަސްކޮއްލާފަ ތިކު ރަނީ މޮޔަކަމެއް

 33. އަޙްމަދް

  ވެކްސިން ބަޔޯ ކެމިކަލް ދިޔަ ޖަހައިގެން އެއިން ކަލެއަށް ގެއްލުމެއްވިޔާ އޭގެ %100 ގެއްލުން އޮތީ ކަލޭއަށް. އެ ވިއްކި ކަލޭގެ އަށް، ނުވަތަ އެ ގަދަކަމުން ޖެހި ކަލޭގެއަށް އޮތް ގޮތަކީ ކަލެއަށް ގެއްލުން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް އޭނާއަށް އޮތީ ސާފު ފައިދާ. އޭނާ ވަނީ ރިސްކުން މަހުރޫމް ކުރެވިފައި. މިއީ ކޮންހަކަލަ ހިޔަޅު ވިޔަފާރިއެއް ތޯ؟ މި ވިޔަފާރީގައި ހައިރިސްކު ނަގަން ޖެހެނީ އެކިޔާ ހައިރިސްކު އޮތް މީހާ ދޯ؟ ފުލް ރިސްކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ދުލެއް ނެތީތަހަމަ؟

  ވެކްސިން ފުލް ރިސްކު މެދު ހޭލުންތެރިވަމާ ތޯ؟ ވެކްސިން ރިސްކު އެވެއާނެސް.

 34. އަލީބަލީ

  އަހަރެން ޖަހާނީ ޕީޕީއެމް އޮފީހުން ވެކްސިނެއް ހެދީމަ އެ ވެކްސިން. އަދުރޭއަށް އެކަން ވާނެ.

 35. ސސ

  އެމްޑީޕީއަށް ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ވާގިވެރިވަނީ އިންޑިޔާގަ އި އިންވެސްޓު ކޮށްގެންތިބި އިގިރޭސި ވިޔަފާރިވެރިން އިންޑިޔާގެ ނަމުގައި !

 36. ނުޖަހާތި

  ތިޔާއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވަގުވޯޓް ލައިގެން ރައްޔިތުން ހަނާ އަރުވާލަން ވެގެން ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ ދަ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކަޓޭ މެން ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް އިންޑިއާގެ ވަގު ކުންފުންނަކަށް ދީގެން އުފައްދާފައިވާ ފޭކް ވެކްސިންގް ތަކެކޭ ތިޔާ ވެކްސިން ޖެހުމުން އިންސާނާގެ ސިކުނޑި އަށާއި އަދި ހިތަށް ވަރަށް ގެއްލުންވާނެއޭ ތިޔާ ވެކްސިން ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި ނުޖަހާތި

 37. އަބްދޫ

  ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ހުއްދަ ނުކުރާ ވެކްސިނެއް ރާއްޖެގަ ދިނުން ހުއްދަކުރުމަކީ ގޯހެއް. މި ވެކްސިން ޖަހައިގެން ފުރާނަޔަށް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ ޒިންމާނަގާނި ސާލިހްތަ ޑްރަގް އޮތޮރިޓީ ތަ؟ ނުވަތަ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޑިޖީ ތަ؟ ކޮންމެވެސް މީހަކު މަރުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ.