ރާއްޖެއިން އިތުރު 121 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން 102 މީހަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުން ހަތަރު ވޭދަނަ ފެނިފައިވާއިރު، ރިސޯޓްތަކުން 15 ވޭދަނަ ފެނިފައި ވެއެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 16276 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދަނީ 1879 މީހަކަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން 178 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައެެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.މިއަދު އެ ބަލީގައި ނިޔާވެފައި ވަނީ، އުމުރުން 70 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 53 އަށް އަރާފައެެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 420،675 ސުންކު ވަނީ ނަގަައިފައެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެއިން ގިނަބަޔަކު މާލެ އިން ފައްސިވިއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ މިހާރު ވަނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ބަކަރި

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް..

  11
  4
 2. ބަކަރި

  ކޮވިޑު ފަތުރަނީވެސް ސަރުކާރުން . ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެއްޗެހި ޕާޓީ ކުދިންނަށް ދީގެން

  20
  1
 3. އައިސްތު

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް . ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ތިވެސް..

  11
  3
 4. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  16
  1
 5. ސަނާ

  އެއީ 130 މީހުން ޓެސްޓް ކޮއްގެން.. ހެހޭ

 6. ރައްޔަތުމީހާ

  ވީ ލަވް އިބޫ