އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ބަޔަކު ށ. މާއުނގޫދޫގައި އުޅޭ ކަމަށްބުނެ، އެމީހުން ރަށުން ބޭލުމަށް އެދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި އިހުތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރަން ޝަރުތުކޮށް އެރަށުން "ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ވެސް ކައުންސިލް އިދާރާ ބަންދު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނީ ރަށުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަމުން ދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނީ އުމުރުން 37ވަރަކަށް އަހަރުގެ އެ އަތޮޅު ފޭދޫ ފިރިހެނަކާއި މާއުނގޫދޫ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުންނާއި، ޖެންޑާ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް، އިދާރާތަކުން ނަސޭހަތް ދީފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޭނާ ބުނީ މި ދެމީހުންގެ ވާހަކަ ރަށުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ފޭދޫއިން އެރަށަށް އައިސްފައިވާ މީހާއަށް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމުގެެ ތުހުމަތު ކުރާތާ 18 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެކަން ފާހަގަކޮށް، އޭނާ ބުނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރައްޔިތުންވެސް އެމީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ކޮރަލް

  ރަށުން ބޭރު ކޮށްލަން ވީ އެވެ.

  88
  9
 2. ވާނުވާ

  ލަންޑޯ ވެކްސިން ޑޯޒް އެއް ދެނީހެން ހީވަނީ

  6
  1
 3. Anonymous

  ތިޔަމީހުން ރަޖަމު ކުރަންވީ އެވެ.

  97
  7
 4. ޔުމްނާ

  ޙެޔޮނުވާނެ ދޫކޮއްފަ ބަހައްޓާކަށް. ހުރިހާ ފިރިހެނުން ހަލާކުކޮއްލަފާނެ ތިމީހާ

  10
  3
 5. އައްބެ

  ތިޔަކަހަލަ މީހުންނަށް އޮންނަ ހުކުމަކީ ރަޖަމްކުރުން. މާތްﷲގެ ކޯފާއަށް ބިރުވެތިވާ ވެރިންނާއި ފަޑިޔާރުންތިބިނަމަ މިހާރު ތިފަދަ މީހުން ދުނިޔެއަކު ނުތިބޭނެ.

  20
  6
 6. ހުސޭނުބޭ

  ބަރާބަރު! ތިކަހަލަ ކަންކަމާ ގަދަޔަށް ހިފަންޖެހޭނެ!

  75
  9
 7. އަލިބެ

  އަންނި ބުނާނެ ދޮންމީހުން އުޅޭހެން އުޅުނީމައޭ ސަލާމަތްވާނީ

  35
  11
 8. ނަސީ

  އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާކަން ޔަގީންކުރެވޭނީ ފެނިގެން ދޯ؟ ފެންނަންޏާ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރަޖަމް ކޮށްލަންވީ

  43
  8
 9. Anonymous

  ތިއީ ރޯޔަލް ކުޅިވަރު މި ލާދީނީ ސަރުކާރުގެ

  46
  10
  • ބާބުލްއަވާލީ މަލިކު

   އެއީ ރުބެލް ކުޅި!

   8
   3
   • މައިބަދަ

    އެ ވެދާނެދޯ ކޯހެއް ހިންގަނީކަމަށްވެސް
    އެހެން ރަށަކުން އެކަން ރަނގަޅަށް ދަންނަ މީހަކު ގެނެސްގެން

 10. ޢެބޭ

  ޟަޖުލިސްގެއެހީލިބޭނެ މިގަުމުގެހާލަތު

 11. ރަށުމީހާ

  ޢިސްލާމީ ޝަރީޢާ ގާއިމް ކުރަންވީ. ރަށުން ބޭރުކުރިޔަސް މައްސަލަ ހައްލެއްނުވާނެ

  3
  2
 12. ޒުލައިޚާ

  ސަރުކާރުން ތިކަމާ ނޫޅޭނެ.ރައްޔިތުން ތިކަމާ އުޅޭ.މި ސަރުކާރުގެ ނެތް އެއްވެސް އުރައްޕެއް.

  3
  1