ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު "އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ އަބޫދާބީގެ ވަލީއަޙުދު އަދި ޔޫ.އޭ.އީގެ އާމްޑް ފޯސަސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރ، ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަޙްޔާންގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި، ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަދި ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑް ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ދެންހަމަ

  ދެފާއެއްތާނުޖަހާ ތިޔަ ދަތުރުކުރަނީ ޤައުމު އަނދާހުލިވާއިރު ކީއްކުރަންކޮންކަމެއްނުވެގެން؟

  11
  1
 2. ކޮވިޑް

  ތީ ދަތުރު ކުމާރު . ދަތުރު ކުރުން ނޫންކަމެއް ނުކުރޭ. ސޮރީ ރާވިއްކައިގެން އަރުވާލި ކަމަށް ވޭ. # އިންޑިއާ އައުޓް #

  12
  3
 3. ރަން ރީނދޫ

  އެދިޔައީ ހުޅުމާލެ ޓާޓާ ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލާފަ ކަޓް ނަގަން. އަނެއް ކަލޭގެ ބައި ލަންކާ އަށް ދިޔައީ މާ ހަމަޖެހޭތީ،އޭނާ ދިޔައީ ލަންކާ އަށް އެބައި ނަގަން. ބޮޑެތި ވަގުން ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް.

  10
  1
 4. ހުސޭނުބޭ

  ރައްޔިތުން ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ބޮޑު ފައުޖެއް ގޮވައިގެން ވިޔަފާރިކޮށްލަން

  11
  1
 5. ހުންބެ

  ވަގުތުން ވަގުތަށް އިސްތިއުފާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މަށްސަލައިގާ ކިތަންމެވަރަކަށް ސިއްރިޔާތުގައި ވާހަކަދަށްކަން ދިޔަކަސް ކަރަޕުސަންގެ ވަގުފާރި ނުހިންގާކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެ ވެރިކަމުންފައިބާދުވަހު މަށްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ ރަށްޔަތުން ބޭނުމީ އެގޮތް.

  10
  2
 6. ޙަނދުކޭތަ

  ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ގުނބޯގަ ޖައްސަފަ މިކަލޭގެ ދަތުރުތަކުގަ ދައުލަތުގެ ހަޒަނާ ކައި ހުސްކުރަން ވަގުކަލޭގެ

  4
  1