މިހާރު ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ތިންވަނަ ސީޒަނުގައި، ޝަހުދާންވެސް ގޯލްޑަން މައިކް ހާޞިލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިރޭގެ ޝޯގެ ތިންވަނަ ގޯލްޑެން މައިކްއެވެ. މީގެ ކުރިން ސައިނާއާއި ޝަމީލް ވަނީ ގޯލްޑެން މައިކް ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ގޯލްޑަން މައިކަކީ މި އަހަރުގެ ސީޒަންގައި މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމަށްވާއިރު، މިފަހަރު ވަނީ "އޮން ސްޕޮޓް އެލިމިނޭޝަން" ވެސް ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ތިއޭޓަރ ރައުންޑަށް ފަހު ދެން އޮންނާނީ އައިޑަލްގެ ޕިއާނޯ ރައުންޑެވެ. މި ރައުންޑު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސްޓޫޑިޔޯގައެވެ.