އެއާފުރާންސްގެ ފްލައިޓެއް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ރަޝިއާ ގެ މޮސްކޯ އަށް ޖައްސަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތަށް ބުނާ ގޮތުގައި އެއާފްރާންސްގެ A319 މަރުކާގެ މި ބޯޓް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ ރަޝިއާގެ މޮސްކޯއިން ފުރައިގެން ފްރާންސްގެ ޕެރިހަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށެވެ. ފްލައިޓް ވަނީ މިޑް އެއާގައި އެމެޖެންސީ ސިގްނަލް އެއާޕޯޓް ޓަވަރަށް ފޮނުވާ ބޯޓު އަބުރާ މޮސްކޯގެ ލަގްސިން ބާގްގެ އެއާޕޯޓާއި ދިމާލަށް މިހާރު މިސްރާބު އަބުރާލާފައެވެ.

ބޯޓް މިހާރު 1900 ފޫޓް އުހުން ލަގްޒަންބާގް އެއާޕޯޓާއި ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާއިރު ބޯޓުގައި ޖެހިގެން އުޅެނީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. ބޯޓް ޖައްސާނެ ވަގުތަކަށް ލަގްޒަންބާގް އެއާޕޯޓާ އޮތީ ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މި ބޯޓް މިހާރު ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައެވެ.

ބޯޓުގައި އެމަޖެންސީ އިއުލާން ކުރީ ފޯލްސް އެލާމެއް އެޅުމުން ކަމަށްވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު