އިސްރާޢީލްގައި ފެންބޮޑުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓް ތަކަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާޢީލްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫހެއް ކަމަށްވާ އިސްރާޢީލް ޓައިމްސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ދެދުވަހު އިސްރާޢީލަށް ވެހުނު ވާރޭގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވެ، ހޭންގަރުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓްތަކެއް ހަލާކްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިބޯޓްތަކުގެ މަރާމާތައް އެތައް މިލިޔަނެއް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އިސްރާޢީލުން ބުނެއެވެ.

ހަލާކުވި ބޮން އަޅާ ބޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގަހުގެ އެފް-16 މަރަކައިގެ ޖެޓްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިސްރާޢީލްގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ފެންބޮޑުވުގައި ހަލާކުވި ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުންނެވެ.

އެޤައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި، ފްލައިޓްތަކަށް 4.5 ފޫޓަށްވުރެ މައްޗަށް ފެންއަރާފައިވެއެވެ. އަދި ޕަންޕް ޖަހައިގެން ފެން ހިއްކަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް ވެހުނު ބޯ ވިއްސާރައާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އިތުރު އަސްކަރީ ހަތިޔާރުވެސް ހަލާކުވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާޢީލްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށްދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ޔަހޫދީ ބައިގަނޑަކީ ބޮޑާކަމާ ކިބު ރުވެ ރިކަމުން އިންތިހާ ދަ ރަޖައަށް ގޮސްތިބި ބައެއް، މިމީހުން އަބަދުވެސް މިކަހަލަ ކަންކަން ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކަށް ސިއް ރުކު ރަން އުޅޭ.

  72
  5
 2. ޢަންސާރު

  ﷲ އަކްބަރް

  100
  5
 3. ޖޔކދ

  لْحَمْدُ لِلّٰهِ

  83
  6
 4. މުސްލިމް

  لْحَمْدُ لِلّٰهِ، الله أكبر
  Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people

  40
  5
 5. ޒައިދު

  ޔަހޫދީން ތައް ގަންބަވައި ނެތި ކުރައްވާނދޭވެ
  އަދި އެމީހުން ފަލަސްތީނުގައި ވަޒަންވެރި ވުމަށް ހުއްދަ ދިން އުސްމާނީ މިހާރުގެ ތުރުކީ އިޚްވާނީ ފާސިގު ދަޥްލަތުގެ ބާރު ނެތި ކުރައްވާނދޭވެ

  41
  8
  • އުމަރު

   ޙިޒުބުއްލާ އާއި ހަމާސް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ހިފަންވީ. ކުރި އަނިޔާތަކުގެ ބަދަލު ހިފަންވީ ވަގުތު މިއޮތީ ޖެހިފަ

   16
   2
 6. ޙަމޭ

  މީގެ ދެދުވަސްކުރިން އިސްރާއީލްގެ ރައީސޭ ކިޔާ ޖާހިލް ބުނި އިސްރާއީލް މިއޮތީ ހަމަޖެހި ފުދިގެނޭ، އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ ރައްދުގައި އީރާން ސުންނާފަތިކޮށްލާނަމޭ. މިއަދު ކަލޭމެންނަށް އެ ބޮޑާ ބަސްތައް ނުބުނެވުނީ ކީއްވެ. ﷲގެ އަޒާބާއި މުސީބާތުން ސަލާމަށްވާނީ ކިހެނެއް.

  37
  1
 7. Anonymous

  لْحَمْدُ لِلّٰهِ

  37
  1
 8. ނަތަން

  ކަލޭމެން ދެން އުފަލުން ތިބޭ. އިޒްރޭލު އެއޮތީ ހަތަރުކަކޫ މައްޗަށް ވެއްޓިފަ.

  24
  1
  • މޯޑް

   ހެޔޮ . ކުޑަބޭރު އަރާކަށް ނުކެރޭނެ އަނގަވަތަށް ވެއްޓިފައި އޮތަސް

   7
   1
 9. ޭެިިއީރާން

  ގަދަ ބުނެވެއްޖެއެއްނު

  7
  2
 10. Anonymous

  ޔަޙޫދީ ގަންޖާ ރާޖާޖީ ހިތާމައިގެ މެސެޖެއް ނުފޮނުވައިތަ؟

  7
  2