ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފިންލޭންޑުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފިންލޭންޑުގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ހެލްތް އެންޑް ވެލްފެއަރ އިން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވާއިރު، އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފައި ވަނީ، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެޤައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއް ކަމަށެވެ.

މިއަދު ފިންލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެފައި ވާއިރު، އެޤައުމުގައި މިހާތަނަށް 521 މީހަކަށް މި ވައިރަސް ޖެހިފައި ވެއެވެ. އޭތެރެއިން އަދި ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ ދިހަ މީހެކެވެ.

އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުގައި އެޤައުމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ސީރިއަސް ހާލުގައެވެ.

ފިންލޭންޑު ހިމެނޭހެން މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 186 ޤައުމަކުން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ޖުމްލަ 286905 މީހަކު މި ވައިރަސް އަށް ފައްސި ވެފައިވާއިރު، 11889 މީހަކު މި ބަލީގައި މަރުވެފައި ވެއެވެ. އިދާރާތަކުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވެފައި ވަނީ 93602 މީހެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް އަދި ފަރުވާއެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ވައިރަސް އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ވެސް ދުނިޔޭގައި ފެތުރުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މި ވައިރަސް ފެތުރޭ ނިސްބަތް، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.