މީސް މީޑިއާގައި އެތައް ޗެލެންްޖެެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެ ޗެލެންޖްތަކުގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މިހާރު އެކަމަކު އެންމު ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައި މި ވަނީ ފޮޓޯގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ހޯދުމެވެ.

މި ފޮޓޯއިން ފެންނަ ޖަނަވާރު ހޯދަލާބަލަ؟

މި ފޮޓޯއިން ހަރުފައެއް ފެނޭތަ؟

މިކަހަލަ އެތައް ފޮޓޯއެއް މީސް މީޑިއާއަށް ލައި، އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެއަށް ދޭ ވަރު ކުރުވައެވެ. ބައެއް މީހުން މިގޮތަށް ލާ ފޮޓޯތަކަށް ކޮމެންޓް ކޮށް ހަދައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން އެ އެއްޗެއް އޮތް ތަން ބުނެދީ ފޮޓޯގައި ބޮޅު އަޅާފައި ލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނީ، މީހަކު އޭނާގެ ކޮޓަރީގެ ފޮޓޯއެއް ލައި، އެ ފޮޓޯއިން ކުއްތާއެއް ހޯދަން އެދުމުންނެވެ.

އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، އެ ކުއްތާ އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި އޮތްއިރު، އެ ކުއްތާ ނުފެނިގެން އޭނާ 10 މިނިޓް ވަންދެން ހޯދި ކަމަށެވެ.

އޭނާ އެ ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރުމުން އެތައް ބަޔަކު އެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތެވެ. އެ ކުއްތާ ފެނޭތޯ އަތް ފުނާ އަޅަން ފެށިއެވެ.

I was frantically looking for my dog for 10 minutes. from aww

އެހެންކަމުން ތިމާއަށް އެ ކުއްތާ ފެނޭތޯ ހޯދަބަލާށެވެ. އަދި އެކަމަށް ހޭދަވި ވަގުތުތައް ކޮމެންޓްގައި ހިއްސާކޮށްލުމުން ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.

އެ ފޮޓޯ ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރުމާއެކު އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އެ ފޮޓޯއަށް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ކާކު

  3 މިނެޓްވީ

  9
  1
 2. މަ

  10 ސެކަންޑްސް

  7
  3
 3. ޓިބޮޮ

  30 ސިކުންތު

  5
  3
 4. ހީހީ

  0 ސިކުންތު

 5. ހަރުފަ

  ކު އްތާގެ ނޭފަޔް ފެނުނީ

  19
  2
 6. Anonymous

  10

  2
  2
 7. ކެލާކުރޮޅި

  ކަޅުކޮން ތިރީގަ އެއޮތީ

  19
 8. Anonymous

  ކީއްކުރަން

  1
  8
 9. ގޮހިރޭ

  ފެނިއްޖެ މިނެޓެއްވެސް ނުވަނީސް

  3
  4
 10. މަ

  ކުއްތާ ހޯދުމަކީ ވެސް ހަރާން ކަމެއް

  2
  18
  • Elena

   ?????????????????????????????????????އަސްލު ތަ ........ މޮޔަ ތަ ޔޫ
   ބެސްޓް ޖޯކް އޮފް ދަ ޑޭ

   9
   6
   • ވޓފ

    ތިހާ އޯވަރ ނުވެބަ

    2
    5
 11. ފްރޭނީ

  ކަޅުކުލައިގަ ތަޅުންގަނޑުމަތީގަ އޮތީ ކުއްތާ

  2
  14
 12. މުހައްމަދު

  ރަޖާގަނޑުތެރޭން ނޭފައް ފެނަން އެއޮތީ ޑޯގުގެ.. ހޭދަވީ 20 ޗިކުންތު

  10
 13. ?

  ކުއްތާ އޮތީ އެނދު ދަށުގަ

 14. Anonymous

  30ސެކެން