ކާރެއްގެ ދުންހޮޅީގައި އަންހެނެއްގެ ބޯ ތާށިވެއްޖެއެވެ.

މިމީހާގެ ބޯ ތާށިވެފައިވަނީ ވިންސްޑެޑްގައި އޮތް ލަވަ ފެސްޓިވަލްއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ. މިމީހާގެ ބޯ މިކާރުގެ ދުން ހޮޅިން ނަގާފައިވަނީ ކަރަންޓް ކީހަކުން ދުންހޮޅި ބުރިކޮށްލައިގެން ކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ހާމަކުރެއެވެ. މިމީހާގެ ބޯ ދުންހޮޅީގައި ތާށިވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުން ދާއިރު، މިވީޑިއޯވަނީ މިހާތަނަށް 2 މިލިޔަން މީހުނަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފައެވެ.

How much alcohol does it take to get your head stuck in a diesel pickups exhaust tip?Who knows this girl? I have got to hear her side of the story.

Posted by Billy Little on Saturday, 9 June 2018

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ލަވަ ފެސްޓިވަލްގައި 18 އަހަރު ނުފުރޭ 24 ކުއްޖަކު ރާ ބުއިމުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިމީހާގެ ބޯ މިދުންހޮޅީގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވަނީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި އުޅެނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. މާމިގިލީ މީހާ

    ޗަކޮއިމެން ބޯ ކޮއްޕާތި ކާއްޓާ ނާއްޓާ ދޭތެރެ އަށް ވެސް..