ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއު، "ހިޔާ" ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުންދާ 7000 ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުތައް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ޢާންމު ކުރަމުންނެވެ. މިހާރު އިއުލާން ކުރަމުންދަނީ ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުތައް ކަމަށްވާއިރު، ދިހަ ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ދަނީ އިއުލާނު ކުރަމުންނެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ 18 އަހަރާއި 40 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ކެޓަގަރީ އަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ 1000 ފަރާތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ނީރާ

  އެއްވެސް އިންސާފެއް ނުން އެންމެ ހާލުގަ އުޅޭ މީހުންނަށް ނުލިބެ ފައިދާ އެއްބަޔަކަށް ނިކަމެތިން ހަމަ އެހާލުގަ

 2. ޝަކުވާ

  ކުރީގަ ފްލެޓް ލިބުނު މީހާއަށް މިފަހަރުވެސް. ކޮބާ އިންސާފަކީ... 5 ދަރިން އިންނަ މީހާއަށް ވެސް ވިހި ޕޮއިންޓް... އަދިވެސް ބުނާނެ ފްލެޓް ޔަގީނޭ.. ޔަގީންވާނީ މިވަރަށް...

 3. ލީން

  ދޭްންް ބޭނުން މީހަކަށް ދީފައި އޮތީ، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ނާއިންސާފުން، 100 ފަހަރު ވޯޓުލިޔަސް ޔާމީނަކަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ،! ވައްކަން ޔަޤީން?

 4. ާނަކަާސާ

  ނާއިންސާފުން ނާއިންސާފުން ކުރީގަ ފްލެޓް ލިބުނު މީހާއަށް މިފަހަރުވެސް. ކޮބާ އިންސާފަކީ... 5 ދަރިން އިންނަ މީހާއަށް ވެސް ވިހި ޕޮއިންޓް... އަދިވެސް 100 ފަހަރު ވޯޓުލިޔަސް ޔާމީނަކަށް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ،! ވައްކަން ޔަޤީން?

 5. ނި

  ކޮބާ އަލަތު ކައިވެނި މީހުންގެ ލިސްޓް... އެ ބޭކާރު ބައެއްތަ