ފިލްމީތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އިތުރު 11 ފިރިހެނަކާއި އެކު ހުޅުމާލޭ ގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޕާޓީ ކުރަން ތިއްބާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް ޕާޓީ ކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެ ފުލުހުންނާއި އެސްއޯ ފުލުހުން ގުޅިގެން މިރޭ 20:04 ކަންހާއިރު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 12 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 11 ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަނގުރަލާއި އެކު ޕާޓީ ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަލް ހައްޔަރުކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދައުލަތުން މިހާރު ވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދެ ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އެ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

މަލް އާއި އިތުރު އަންހެނަކު މާމިގިލިން ހައްޔަރުކޮށް ފާސްކުރުމުން އެމީހުންގެ އަތުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލުމުން މަލްގެ އިތުރުން ދެން އެމައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ރިފްގާ ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރި ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

68 ކޮމެންޓް

 1. ޕަރސަން

  އަނެއާ މި ފަހަރު ދައުވާ ކުރީމަވެސް އިންކާރު ކޮށްލާ

  76
  1
 2. ގަދަރު

  ކުށްކޮށްގެން މަށްސަލަ ނުނިމި ދޫކޮށްލައިފިއްޔާމު ދެން އަތުލާނީ އެއޮށްވުރެ ދޮޑު މަށްސަލައަކުން

  232
  3
 3. މޮޔަެބެ

  ހާދަ ވަރުގަދަ މަންޖެއެކޭ 11 ވިއްޔަ އޮބިއަޅާލަނީ އަދިއެވެސް އެކަނި މާ އެކަނި ފަކުރު ދޯ

  340
  6
 4. ޖޯން

  ފުލުހުން ކުރާނެ އެހެން ކަމެއް ނެތިގެންތަ އެއުޅެނީ؟

  36
  346
  • ކެނެރީގެ މާފަތް އެދުރު

   މިގައުމުގައި މިކަހަލަ ފާހިޝް އަމަލު ނުކުރެވޭތީ ގެނައި ސަރުކާރުން މިކަންތައްތައް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ

   293
   52
  • ވަޓް

   އަޖައިބެއް..؟ ދެން ކީއްތަ ފުލުހުން ކުރަންވީ؟ ބަލަ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތޭ އެއީ މަނާ ކަންކަން ހުއްޓުވުމާއި އެފަދަކަންކަން ކުރާމީހުން ހައްޔަރުކުރުން....

   43
   2
 5. އިބްރާހީމު

  ނޫނޭ ކުޅަދާނަ.

  250
  1
 6. ހޭ

  މަލް ހޫ؟

  149
  6
 7. ބަލް

  ކުޅަދާނަ އިނގޭ. .ޕ
  ހަމަ .ބޮޑީ . ކެކެކެ

  183
  3
 8. ޖަހާންގީރު

  ފުލުހުންވެސްދޯ މިނިވަން ފިކުރުގެ އެލެކްސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލްގެ ޕެޓްރޯލް އަންދައިގެން ބޭކާރު ޚަރަދު ކުރަނީ ބޮވެން ޖެހޭނެއޭ ނޫންތަ ބުނެފަ އޮތީ ދެން ކޮން ކަމެއްތަ

  167
  31
 9. ޓްރޭޖިކް.

  ސަޗް އަ ޕިޓީ ފޯރ ޔޫ މަލް. ލޮލް.

  111
  4
 10. ބަބަބޫ

  ތިންތަނުން ކެކޭ އުނދުން ދެކެން އެކަމަކު 11 ތަނަކުން ކެކޭ އުނދުނެއް މިގެނުނީ އަދި ކިރިޔާ

  257
  1
 11. ސަޓޯ

  ނޫނޭ މަލް ހަކުރެއްވެސް ނުވިއްކާނެ

  148
  3
 12. މާމީ

  އެޖެންޑާ 20އޭ ތަފާތުވާނެ..... ޕާރޓީ ހެދެންޖެހޭނެ،،،،،،،،،

  126
  32
 13. ހަމްދު

  ޕާޓީ އަށް ނާޒިމު ވައްޓާލުމުގެ ކުރިން ބަސްޓުވީދޯ؟

  114
  8
 14. މިއާ ޚަލީފާ

  ތީ ގޭންގްބޭންގް ޕާޓީއެއްތާ! ވ. ފޯރި ހުންނާނެ..

  158
  3
 15. ދިދަ ދަނޑި

  ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލާން މާ ލަސްވެއްޖެ..

  152
  3
  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

   މިހާރު ކޮށްފައޮތް ދައުވާއިން ސަލާމަތް ނުވާނެކަން ޔަގީންވީމަ ހާސްކަން ކަނޑާލުމާއެކީ ލަދުހަޔާތްކެނޑުނީ. މީ ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.

   48
   1
 16. އަސްލު

  ޗީ....

  125
  1
 17. ޢަބްދުއްލާ

  ފިލްމީތަރި މަލް އާއި 11 ފިރިހެނަކު ޕާޓީކުރަން ތިއްބާ ހައްޔަރުކޮށްފި

  8 މިނެޓް ކުރިން ( ނޮވެމްބަރު 19, 2019 )

  ދަޢުވާ އިއްވުމުން ފިލްމީ ތަރި މަލްގެ މޫނު މަތިން ފެނުނީ ހާސްކަން

  4 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ނޮވެމްބަރު 19, 2019 )

  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ހައްޔަރުކުރި ފިލްމީތަރި މަލް ދޫކޮށްލައިފި

  1 މަސް ކުރިން ( އޮކްޓޯބަރ 4, 2019 )

  މިއަދު ދެން M D P ގެ ހޫހާނީ ލީޑަރ ވިދާޅުވާނީ ކީކޭބާ؟

  143
  15
  • ކިޔޮ

   ގުޑު ޖޮބު

   28
   2
 18. އަސްލު

  މޮޅު ކަމެއް ހިތުން

  91
  4
 19. އޮރެންޖު

  19.11.19 .salhi 11 myhun

  65
  5
 20. ހަސަން.

  މާދަމާ ވެސް ތިޔަ ގެސްޓްހައުސް ހުންނާނީ ހުޅުވިފައި. އަދި ތި 12 މީޙުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް ހައިޔަރުގައި ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ނުހުންނާނެ. ވަރަށް ސަލާމް.

  157
  3
 21. ނޯ ކޮމެންޓް

  ތި ޕާޓީކޮށްލީމަ ކޯޓުން ސަލާމަތްވާން ހަމަޖެހިފަ އޮއްވާ ތިއޮއް ލިބުނު ލަނޑެއް ދޯ. ލޯލް

  112
 22. ބުރާންތި ވަނީ

  ނަވާރަ އެގާރަ ނަވާރަ ސަޅިވާނެ (ނަވާރަ އެޖެންޑާ އަދިވަކިން ސަޅި)ވާނެ
  ކުރިއަށް ބާރަށް
  ކުރިއަށް ބާރަށް
  ކުރިއަށް ބާރަށް

  101
  16
 23. ހަތަރެކޭ މަނުކިޔާނަން

  މިވަރުގެ މީހެއް ބޭނުން ކަމެއްކުރަން މިނިވަން ކަންމަތީ މިއުޅެވެނީ ކީއްވެހޭ؟ ޢެކަމު ބްރޯވްވީމަ ބަލާ......

  23
  3
 24. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ތިކަމެއް ކުރިކަމަކަށްވެސް މީނަ އެއްބަހެއް ނުވާނެދޯ. މީނަގެ ލޯޔަރުވެސް ލަދުން ހަލާކުވެ ގޮތްހުސްވާނެ މިފަހަރު.

  33
  1
 25. ތުރިޕުލްއެލް

  މުޅިއަކުންގޯހެއްނޫން 25އަހަރައްޖަލައް ދާއިރު އެކުވެރިން ގޮވާގެންދާންވާނީ މަންޖެ ހަމަގަދައީ

  33
  1
 26. ޙަރުބަޖަން

  ތި ވާނީ ދައުވާ އިއްވީމަ ހާސް ވެގެން ކުރި ކަމަކަށް 😄

  36
  2
 27. ކޮބާކަލޭ

  ތިއެންމެންވެސް ދޫކޮއްލާނެ ތީހައްތާވެސް އެމްޑީޕީ މީހުން!

  33
  11
 28. ޒާތީ

  ޕޮލިސް ބޭބެ މެން އަބަދު މަލް މަލް މަލް ވާތީ ޒާތީ އަށް ހީވަނީ ޒާތީ ހެން🥰

  17
  8
 29. ނަޖީބު އައްބާސް

  ބަނގުރަލުގެހެ ހުމަކީ ބުއިމީހޭކޭ ވިއްކިމީހޭ އެއްވަރުކަމައް މީހަކު ބަގުރާބޯއިގެން ގޭގަ އޮތަސް އަވައްޓެޔާއައް ފާފަނުލިބޭނެ! ބަނގުރަލަކީ ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއްގެ މަންމަޔޭބުނެ ދިރިއުމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ބަގުރާ ވިއްކާގައުމަކު ތިހާ ސީރިޔަސްކޮއް މީހުން ހައްރު ކުރަނީ ދީނީކަމަކައްތޯ ނުވަތަ ގާނޫނުގަ މަނާވީމަތޯ ބަލަ އިލާހީ ގާނުމަނަލޭ ވިއްކުންވެސް މަނަލޭ

  38
  1
 30. އެންދެރި

  މީނަ ހައްޔަރު ކުރީމަވެސް ގޯސް ވެގެން އުޅޭ ކުރީގެ ރައީސް އަކު އެބަ އުޅެ އެވެ.

  32
  4
 31. އެބޭ

  ޔާމިނު ބުނި އަފިހުން ކޮތަޅު ހިފައިގެން އުޅެނިކޮށް އެމަންޖެ ބަސްޓް އެވީ, މިފަހަރު ވާނީ ޝިޔާމްގެ ދީލަތި އެހީއެއް ތިކުދިންނަށް ލިބުނީ ކަމަށް..

  16
  7
 32. ޙެ

  ޚަންކަން މަނާ ކޮށް މޯހުން ޖަލަށް ލާ ވަރަކަށް މީހުން ވާނީ ގޯސް.. 70 ގެ ފަހުކޮޅާ 80 ގެ ކުރީ ކޮޅު މާލޭގަ ފަސޭހަކަމާ އެކު ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ރާ އައިސްގެ އިން ލިބޭ.. އެހެންވެ ކުށުގެ ވެއްއްޓެއް ނޮވޭ.. މިހާރެކޭ ކުރިޔެކޭ މި ރާއްޖޭގެ މީހުން ގެ އުޅުން އެއްގޮތް... ދެން މިޙާރު ނޫސްތަކުގަ ލިޔާތީ ހީވަނީ އާ ކަނެކޭ.. މީހުންބުރުގާ މިޙާރު އަޅާފަ ތިއްބށް އުޅުން އެއްގޮތް..

  14
  8
 33. މުހައްމަދު

  ވަރަށް ބަރާބަރު، އުމުރަށް ކަނޑާލީމާ ޕާޓީއެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ މިހާރު ކުރެވުނުކަމެއް ކުރެވޭނީ.

  24
  2
 34. ކުޑަފުތު

  އެމަންޖެ ފިރިހެނުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްދިނީ..

  47
  3
 35. އެލް ބޯޑު ސަރުކާރު

  މިވަރުން ސާބިތު ނުވެއްޖެއްޔާ ދެންތީ ވވވ މައްސަލަދޯ.

  22
  1
 36. ހަސަންޑި

  ނަޖިސް އަންހެނާ

  59
  1
 37. ގުއި ޗޮންހެއި

  ރާ ބޮއެގެން ޒިނޭ ކުރުން ހާދަހާވާ ނުބައިވެގެން ވެއޭ.

  69
  • އަންނި

   އެވެސަ 11 މީހުން

   23
 38. އާމިނަތު

  ތިކަހަލަނުބާމީހުންގެ ދިފާއުގައި ނިކުންނާނެ އަންނި އެވެސް ހަމަ ތިފާޑައް އުޅޭއެއްޗެއް ވިއްޔަ

  40
  7
 39. ކކ

  ފިލްމީ ދާއިރާގެ ނުބައި ގޮތްޕެއްގަ ތިއުޅެނީ ،އެމެރިކާ އަށް ފޮނުވާ އެތާ އުޅޭނެ އެކި ވައްތަރުގެ ހަބް ތައް

  34
  1
 40. ދިވެހި

  ތިހެން ހައްޔަރު ކުރަންވެއްޖެއްޔާ ހައްޔަރުކޮށްފަ ނުކުރަންވީ މީހެއް ކޮބައިތަ؟ މުޅި ރާއްޖެ ޖަލަކަށް ހަދަންވީނު

  10
  19
 41. ހޫ

  ތީ އެއްވެސް އިންސާފެއް ނޫން. ނިކަން ދެންތިބި މީހުންގެ ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރުވެސް ހާމަ ކޮށްބަލަ. އެވެސް އެނގެން ބޭނުމޭ.

  28
 42. ސާއިދު

  ސާބިތު ވާނެބާ؟ތިބުނީ އެމީހުންގެ އަތުންނޭ ފެނުނީ ދެން ކިހާވަރަކަށް ސާބިތުވާނީ؟

  13
 43. މިއަދު

  މަލްމެންފަދަކުދިންނާއިއެކު ޕާޓީކުރަންލިބުނީމަ ހަމަޕާޓީކުރާނެދޯ

  12
  6
  • XD

   ނުޖެހެޔޭ ކުރާކަށް.

   10
 44. ފިއްޓޭ

  ކޯޓާއަށް ވުރެ އިތުރަށް ޖާގަދީފަ ތިއޮތީ!! 🤪

 45. މަލް

  އަޅޭ މަށަށް ރޮވިދާނެ! (މަލްގެ އަޑުން ތުއިވެލާފައި)

 46. ބަލް

  މަ ހީކުރީ މީނަ އިސްލާހުވާނެކަމަށް، ހާދަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މަންޖެއެކޭ ދޯ. ދިވެހި އަންހެންކުދިންނަށް ހުރި ހުތުރެއް

  22
 47. މަލް

  ހެޕީ މެންސްޑޭ ވިޝް ކޮށްލަދިނީދުން އެއީ އެވަރުގެ ކަމެއްތަ ހޫނ

  10
  3
 48. ޢަލީކޮއި

  ތިޔައީ ފިލްމީ ތަރިންނެއް ނޫން، މަ ސްތުވާ ތަކަތީގެ ތަރިން

  14
  1
 49. އައްޒަަ

  މަލްކޮކާ އުދުހެން ފެށީދޯ ފޮނިބޮއެގެން

  16
 50. ޖާޒީރާ ބޯއީ

  އައްޕަނާގެ ބާރު މުޅި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ދައްކައިގެން އުޅޭ މަންޖެއެއް.

  12
 51. ނުލިބޭ..

  ކޮބާ އެ 11 ފިރިހެނުންގެ ފޮޓޯ...މަލް ހާދަ ވަރުގަދަ އެ ދޯ..

  22
 52. ފިލްމު ކުޅޭ މަލް

  11 ތަޅުދަނޑިން ނުހުޅުވޭ ތަޅަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތަކަށް މޮޅު ތަޅެއް ދެވާނެ

  6
  1
 53. ހަސަންޑި

  ދުނިޔެއަށް އައި ގޮތަށޭ މަލް އޮތީ... އެހެން އެބަކިޔާ... ތެދެއްތަ އެއީ

  8
  1
 54. މަލްގެ އެތަން

  ހުކުން އިއްވަންވާއިރަށް ހެއްދެވިހައި ހުރިހާކަމެއް ކޮއްލަނީ ދޯ!!

 55. ސޮއްބެ

  މަލް ގެ މައްސަލައެއް ނެތް.. އެއީ އަންހެނެއް. މައްސަލައަކީ ކާކު އެމީހުނަށް ރާ ހޯދަދިނީ

  13
 56. Bang bang

  Dear mal
  Come and party with us, you will never get caught! Dont party with the vaka boys!

  1
  8
 57. ގިނިކަނދު

  ފިލްމީ ތަރިއެއްނު އަންހެނ ކަނބަލެއްނު މަސްތުވާ ތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރަނިކޮށް ފުލުހުން ރެޑުހޭންޑްގަ އަތުލައިގަތީމަވެސް މިނިވަންކަމާއެކީ ޖަރީމާ ހިންގަނީ އަނެއްކާވެސް އތިލައިގަތީ މާދަމާ މުޖުތަމައުގަ އެކަމަކު އެހެން މީހުން ވާނުވާ ޖަހާފަ 2 އަހަރު 3 އަހަރު 4 އަހަރު ޖަލުގަ ޝަރޢަތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެނގެނީކީ ނޫން ކިހާ އިންސާފު އަންހެނ ކަނބަލުން ހައްޔަރުކޮށްގެންނުވާނެ

  5
  3
 58. ކިނބޫ ހޮރު

  މިނިވަން ފިކުރުގެ އު ސްތާޒުންނޭ އެއީ

  9
  1
 59. ާއަލިޔާ

  މިޔެ ވެހީ މީހެ ކޮންފަދެ ލަދެއް ގަންނެއި.. ޕިސް ޕިސް 😣

 60. މަސްތް

  ތޫ ޗީޒް ބަޅީހޭ މަސްތް މަސްތް، ތޫ ޗީޒް ބަޅީހޭ މަސްތް......

  4
  4
 61. ޥިސްނޭ

  މަލް ގެ ނަން ލިޔުނު ގޮތަށް ތި ވިޔާނުދާ އަމަލުގަ ބައިވެރިވި 11 ފިރިހެނުން ގެ ނަން ކީއްވެގެންތަ ނުލިޔުނީ.. އަންހެން ކުއްޖެއް ވީމަތަ؟

  14
  1
 62. ރާނިޝް

  ޕިސް.... ޕިސް... މީކިހިނެތް ވެގެން، ލައިނުގަނެގެން އުޅޭ މީހެއްތަ!!!!