މަނީލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އާއި ބައްދަލު ކުރެވެނީވެސް ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ދައްކައިގެން ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށް ލައިފައި ހުންނަނީ ނުހައްގުން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކވަމުންނެވެ.

އެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކވަމުން ސައިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނާއި މެދު މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފުކޮށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނާއި އާއިލާ އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަދި އެކި ކުދި އަނިޔާތައް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކާއެއްޗެހި ރޯނުފިލުވައި ދިނުމާއި، އަސާސީ އެތައް ހިދުމަތަކުން އެމަނިކުފާނު މަހުރޫމް ކުރުން ސައިދު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

"އެންމެ ކުޑަމިނުން އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވީމަ ވެސް މި ސަރުކާރުން އެބަ ބުނޭ، ކައިވެނީގެ އޮރިޖިނަލް ސެޓްފިކެޓް ދެއްކީމައޭ ޖަލަށް ދެވޭނީ. މީތޯ 50 އަހަރާއި ނުބައްދަލު ތަރައްގީ މި ގައުމަށް ގެނައި ރައީސަކަށް ކަންކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ" ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ، 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލައިލައި، 5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  އަދި ޖެހޭނެ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ދުނިޔޭއަށް އުފަންވެފައިވާ މީހެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ފޫޅުމާ ސަޓިފިކޭޓްވެސް ހުށައަޅަން!

  114
  4
  • We

   ފާތުމައަކީ ޔާމިންގެ އަންހެނުންކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހޭނެ.

   34
   17
   • ތީތި

    ހޫމް... ގަންޖާތަށް ތިބޭނި ހަމަ ހޭ ގަ ނޫނިއްޔާ... މިސަރުކާރު ގައި އުޅޭ ގަމަރިސްޓް ތަކަށް ނޭ ގޭނެ.. ފައިނަލީ ކައިވެނީ ގެ ސެޓްފިކެޓް ގެ އިތުރުން ވަލީވެރިޔާ އާއި ހެކިވެރިން އަދި ޣާޒީ ވެސް ގެންދަންޖެހޭނެ އުތަ

    12
    4
  • ޒަކް

   ކިތަންމެ ހަޅޭ ލެވިޔަސަ އެއީ ޖަލުގަ އޮންނަ އުސޫލު އަނބިންނަށް އަދި ފިރިންނަށް ބައްދަލުކުރެވޭނީ ކައިވެނި ސެޓިފިކެޓްގެ ކޮޕީ ފޯނާއެކު ހުށަހެޅީމަ.. ޔާމީނަށްވީމަ ވަކި އިސޫލުބަދަލެއް ނުވާނެ.. ލައިލާވެސް ނަޝީދާ ބައްދަލުކުރީ ހަމަ އެއުސޫލުން..

   23
   46
   • އުސާމާ

    ނަޝީދު އެއީ ހައްޕުނޑެއްނު.

    39
    6
 2. އާދަނު

  މިއީ ޖަންގަލީގެ ހަމަ ގެންގުޅޭ ޖަންގަލީ ސަރުކާރެއް.

  110
  12
 3. ކަނަމަނަ

  މިދުވަސްމާކަގިނަދުވަސްވަންދެން މިހެންނޮއޮއްނާނެ މާﷲގެ ވާގިފުޅާއިއެކް މިހާރުވެރިކަމުގަމިތިބި ނޫނީ ތިގޮތައް އެންގިމީހަކަށްމާލަސްތަކެއްނުވެ ތިހާލަތުމެދުވެރިކުރައްވާށި އާމީން

  97
  5
  • މެމް މެމް ޕީ އާރު ސީ ވަގުތު

   ބަލަގަ ތިބުނާ ޔާމީން ކަންތައް ކުރިގޮތަށް މިއަދު އޭނައާ މެދު ކަންތަށް އެކުރަނީ... ޖަލުގަ އޮންނާނީ ކުށެއް ކުރީމަ.....
   އެހެން ބުނި މީހަކީ ކާކު....

   ޖަލަށްދާން ޖެހުނީ މިސްކިތުގަ އިންދާތޯ

   14
   31
 4. ޕާޓޭ ގެ ޑެޑީ

  މީ ކިހާވަރެއްގެ ތެދެއްތޯ ބެލުމައް ސަރުކާރައް ގޮވާލަން

  54
  4
  • ނަކް

   އެއީ އަބަދުވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތް އެކަމަށް ޤަވާއިދެއް ވެސް އޮވޭ.. ކާނަލް ނާޒިމް ނަޝީދު ފާރިސް މަޙްލޫފު ފަދަ ބޭފުޅުން ޖަލުގަ އޮއްއިރު އަނބިން ބައްދަލުކުރީ ހަމަ އެ ސެޓިފިކެޓް ހުށަހަޅައިގެން.. ސައީދަށް ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގޭތީ އާކަމަކަށް ވެގަނެގެން އުޅެނީ..

   14
   30
 5. Anonymous

  މީގެ ކުރިން ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރާކަށް ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ވެކްސިން ކާރޑެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. މިހާރު ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް ގެންނަން ބުނުމުން ކަރެކްޝަންއިން ނުސީދާކޮށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތު މީހެއްގެ ބޮލުގައި އަޅުވާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ.

  27
  9
 6. ޖާދު

  ސަހަރޯ ދެން ކީކޭ ބުނާނީ؟ އަނެއް ޝާމީނު މެޑަމް ވަރިކުރީބާ؟ ހައްހައްހައް.

  28
  15
 7. ވަހޫ ރަސީދު

  ނޫނޭ ހަމަ ސާބަސް ކުރެވުނު ހުރިހާޖެސުމެއް ކުރާތި އެމެރަންގަޅުވާނީ ކޮނަމެވެސް ވަރެގެ ރުފިޔާ ކޮޅެއްނަގާފަ ބައްދަލު ކުރެވޭ ގޮހެދިއްޔާ.

  48
  7
 8. ?ޖާބިރު.

  ?ސައީދޫ ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ އޮންނަ އުސޫލުން ބޭރުން ކަންތައް ކުރުވަން. ގާނޫނާއި ގަވާއިދު މީ ހަމަ އެކަނި ފަގީރުންނަ އޮންނައް އެއްޗެއްތަ؟. ކޮބާ ކަލޭގެ އިންސާފު.

  17
  56
 9. ޝާހިދާ

  ޤަމާރަކަސް ތީ ބޮޑުވަރު ބަލަ އެއީ އޮންނަ ޤަވާއިދޭ ޔާމިނަކަސް މައުމޫނަކަސް ނަޝީދަކަސް ޤަވާއިދަށް ޖެހޭނީ ބޯލަނބަން. ތިދެމަފިރިން ވެސް ރޭކުރަންޖެހޭނީ އެ އޮންނަ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން.

  16
  55
  • Anonymous

   ވެރިކަން ކުރާ މީހުނަށް ހާއްސަ އުސޫލުތަށް ހުރޭ. މުޅި ދުނިޔޭގެވެސް ހަމަ އެއީ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ވަނދު ބަނބުކޭލަކަށް ނޭނގޭނެ. އަޚްލާގް ދަންނާނީ ތަހްޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ރައްޔިތުން. ރީނދުލޭމެންނަކީ ވަކަރުގޭ ގްރޫޕް.

   22
   2
   • ޢެސްޓީއޯ

    ވަނދު ގަބޮޅި އަކަށް ނޭނގުނަސް އެހެރީ ޖަލަށް ލާފަ ހީކުރިންތަ އެންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޖަލުގަ ހުންނަން ޖެހިފާނެ އޭ ފުއްޕާފަ އުޅުނު އިރު. ހައްތާ ވެސް ކުޅަދުން ވަންތަކަން ވެސް ދެން ވެސް ތާސްބައި އެއްލާލާފަ ވީ ހެއްދެވި ފަރާތް ހަމދުމަ ކުރަން. އޭރުން އެ ގޮޅިން ވެސް ވީއްލި މަޑު ތައްމަތީގަ ނިދާލާނެ ފުރުސަތެއް އޮތީ

  • އާދަނު

   ބޭއިންސާފުން ސަރިޔަތް ކުރިކަމެއް ނޭނގޭތަ. ގާޒީއަކު ވަކިކުރިކަމެއް ނޭނގޭތަ. ތިޔަތިބީ ހަމަ ގެއްލިފަ. ތަންކޮޅެއް ފަހުން ދުނިޔެ ފެންނާނީ.

   19
   2
 10. Anonymous

  90 ހާސް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް އއކަނި އއކަކަށް ލިބިފައި ހުރި ހަމަ އެކަނި ދިވެހިންގެ ލީޑަރ އަށް ކޮންހާ އުންދަގުލެއް ކުރާކަށް. އިންޝާ ﷲ މިސަރުކާރު ދާދި އަވަހައްވެއްޓޭނެ. ނަމާދުގައި އަހަރެމެން އެފަދައިން ދުޢާކުރުންމަތީ މިތިބީ.

  21
  3
 11. ހހހހ

  ވެރިކަން ކުރާ މީހުނަށް ހާއްސަ އުސޫލުތަށް ހުރޭ. މުޅި ދުނިޔޭގެވެސް ހަމަ އެއީ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ވަނދު ބަނބުކޭލަކަށް ނޭނގޭނެ. އަޚްލާގް ދަންނާނީ ތަހްޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ރައްޔިތުން. ރީނދުލޭމެންނަކީ ވަކަރުގޭ ގްރޫޕް.

  11
  1
 12. ދިވެއްސެއް

  ކޮބާތަ އަދީބު އެއްވެސް ހަބަރެއް ނޫހަކުންވެސް ނުފެނޭ. އެސޮރު ދުނިޔޭގަ އެބަހުރި ތަ؟

  27
  2
 13. ކަނޑު ހުޅުދޫ ރަހީމްބެ

  ސެޓުފިކެޓު ވައިބަރ އިން ދެއްކިޔަސަ އޯކޭވާނެ

  6
  3
 14. ޓިނު

  ކޮބާހީވޭތަކަމެންހެން ފިނިފެންމާ ސައީދުމެން ވެރިކަމުގަ މީހުނައް ހަދާލި ދެރަނިކަމެތިގޮތް ވިސްނާލާ ސައީދު ނުހައްގުން ކިޔާފަކަނޫންޖަލައްލީ ވަގެކޭކިޔާފަ ޖަލައްލީ ވަގު ޔާމީން

  3
  13
 15. ރުނޑިސް

  ލާދީނީ ލާއިންސާނީ

  12
  2
 16. ގަންޖުބޭ

  އޭނައެހެރީ ހިމާޔަތްކޮއްފަ އޭނަގެވާހަކަނުދައްކާ އޭނަޔާބެހޭ އެއްވެސްކަމެއް މިސަރުކާރަކައްބަލާކައްނުކެރޭނެ

  1
  7
 17. ދޮނާ

  އެއީހެދިފައިވާ ޤަވައިދުއެންމެވެސްހަމަހަމަވާނެ މީގެކުރީގައިވެސްކަންކުރީއެގޮތަށްގާނޫނާއި ގަވާއިދު މީ ހަމަ އެކަނި ފަގީރުންނަ އޮންނައް އެއްޗެއްތަ؟

  1
  4
  • Anonymous

   ކަރެކްޝަން ގަވާއިދުގައި ނީނދޭ އަނބިމީހާ ސެޓްފިކެޓް ގެންދަން ދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ގެންދާކަށް. ކަލޭމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ ތަނެއްދޮރެއް. ރީނދޫ ހުމަކީ ފެނުމާއި ވިސްނުން ފާސިގުވާ ބައްޔެއް

   7
   1
 18. ޖާހިލުން

  ހަޖަމްވެސް ކުރެވޭނެ ކެތްވެސް ކުރެވޭނެ ކޯލިޝަނު ތިބިހުރިހާ ލީޑަރުން ތިކުރަމުން ގެނދާ ޤާނޫނާހިލާފު ހުރިހާކަމެއް ފިސާރި ރަނގަޅަށް ހަނދާން ކުރާތި ތިބައިގަނޑުގެ ތިކުރާހަރާން ވެރިކަން މިމުމަށްފަހު މުޅިއުމު ރަށްތިޖަނަވާރުތައް މިރާއްޖެދޫކޮށް ދާން ޖެހޭނީ ނުގޮއްފިނަމަ ތިބޭންޖެހޭނީ ޖަލުކަން ހަނދާންކުރާތި މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތްކަމެއް މިހާރުހިތަށްއެރި ކަމެއް ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ފަހުން ވަރަށް ހިތިވާނެ އިންސާ ފޭ ޤާނޫނޭ އަނިޔާއޭ ހަރުކަށްޓޭ މަޑުކަށްޓޭ ހައްޤުތަކޭ ކިޔާފައި ރޮމުން ނުދުވާތި އެދުވަހުން ތިޖަނަވާރު ކިތަމެ ވަރަކަށް އުތުރި އެރިޔަސް ނުފެންނާނެ އަޑެއްވެސްނީވޭނެކަން ހަނދާންކުރާތި ﷲނުބައިކަންތައް ކުރާމީހުނަށް ދިގުމުއްދަތެއް ދެއްވާނެ އެއީ ތިފަދަ ޖާހިލުން އިސްލާހުގެ މަގަށް އަލުންއެބުރި ރުޖޫޢަ ވުމަށްޓަކައި އެހެން ނަމަވެސް ތިޖަނަވާރުން ތަކަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުނުވިސް ނޭނެ އަދި ތިޖާހިލުން ނުބައި ކަންތައް ކުރުމުގައި ތާއަބަދަށްމެ ދެމިތިބޭނެއެވެ.

  8
  1
 19. ސުޖޫން

  ބަލަ ހުރިހާ އެންމެނައްވެސް އޮންނަން ޖެހޭނީ ޢުސޫލާ އެއްގޮތަށް ތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް އެހެން ނޫނީ ވަރިވެފަހުއްޓަސް ނޭންގޭނެ

  1
  8
 20. Anonymous

  މިސަރުކާރުން ބަލަންވީނު ރ. ޔާމީންގެ ބޭފުންނަކީވެސް ޙަލާލު ބޭފުޅުންތޯ. މިދެން ފުކެއް ބޮޑުވަރު ލާދީނީ ސަރުކާރު. ނުބައިކަމުގެ ބަދަލުވެސް ހެޔޮކަމުން ވެސް ދެވިދާނެނޫންތަ

  8
  1
 21. ޢެބޭ

  ޢިންސާނުން ނާއި ދިމާލަށް ހިތަށްއައިހާ އެއްޗެއް ގޮވިދާނެ! ޢެކުރެވެނީ ފާފަ!އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހިގަނީ ބޭރުފުށަށް! ޙުރިހާ ކަމެއްހާމަވާ ދުވަސް އަންނާނެ! ޙެޔޮކަމެއްވެވޭތޯ ބެލުން އެދެން!

 22. ކާޕެޓް ވަގު

  ޑީ އެން އޭ ހަދައިގެން ހުއްދަ ކައިވެނީގައި އެއްދާންކޮށްފަ ވޭތޯވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ...

 23. ޜޮށި ފަރީދާ

  މި ސަރުކާރު ވައްޓަވާލަ ދެއްވާންދޭވެ މުހައްމަދު ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ހައްގަށް ޓަކައި ނިކަމެތި އަޅާގެ ދުއާ އިޖާބަ ކޮށްދެއްވާ ޔާމީންގެ އާއިލާ އަށް ނަސްރު ދެއްވާން ދޭވެ ބިމުގައި ބޮޑާވެ ގަންނަ މީހުން ސައިޒް ކުރައްވާ ނަސްރުދެނިވި ބާރެއް މެޑަމް ފާތުންނަށް ދެއްވާން ދޭވެ