ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކަށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް އިބްރާހިމް ޖައުފަރު (ޖޯރޭ) ފުރައްސާރަކޮށް، ދިމާކުރި މައްސަލައަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ތާއިދު އޮތްކަން ދޭހަވާ ގޮތައް އެމަނިކުފާނު ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް 2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން ބަދަލު ކުރައްވާ އިންތިޚާބު ނުވެ ރައީސް ކަންކުރެއްވި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ދެކޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފެނުމުން "ބާޣީ" އޭ ގޮވޭ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަހީދާއި އަނބިކަނބަލުން އިލްހާމް ހުސައިން މިއަދު ކަސްރަތު ކުރެއްވުމަށް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ޖޯރޭ އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާކޮށް، ހުތުރު ބަހުން އެއްޗެހި ގޮވި ކަމަށް ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭރު އެމަނިކުފާނާ އެކު ތިބި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީން އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގި ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ވަހީދަށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން އެއްޗެހި ކިޔައި، ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ މިއަދު ހެނދުނު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް ކުރި ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިން ބޮޑު ގެއްލުމަށް އިންސާފުލިބިފައިނުވާއިރު، އެއަނިޔާ ދިނުމުގެ މުގުލުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާމެދު ނުރުހުމުގެ ޝުޢޫރުތައް ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާނޭ ކަމީ ވަހީދު ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ކާސިމު

  މި ލާދީނީ މީހާ އަކީ މިރާއްޖެއަށް ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތް. އިސްލާމީ ދުނިޔެއަށްވެސް ޖެހިފައިވާ މުސީބާތެއް މިކަލޭގެއަކީ. މީނާގެ ނުބައިކަމުން މިރާއްޖެއާއި އިސްލާމީ އުންމަތް ސަލާމަތްކުރައްވާށި!

  13
  • Anonymous

   ޢެހެންވެދޯ ހުލުމާލޭގަ ކާމިނީގޭ ކުނިމޫނު އެޅި ފޮލެޓުތަށް އެހެރީ ސޮލީބެއްހެން.

   1
   11
 2. ތުރާކުނު

  މީނައަކީ ދުނިޔޭގަ ލެއްވޮހާ ނުބައި ނުލަފާ ހުރިހާކަމަކަން ތާއީދު ކުރާ ޖާހިލެއް

  13
 3. ފަރީދާ

  މި ނަޝީދުއަކީ ދުނިޔޭގައި ލެއްވިހާ ނުބާ ކަންކަން ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރަމުން ދާ މީހެއް އަދި ވަކިއް ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމްދީނަން ނިކަމެތިބަސް ބުނަމުންދާ ޖާހިލެއް

  10
 4. ކަރުނަޔާނުލާ

  އަމިއްލަޔަށް ރަށްޔަތުންގެ ކުރިމަތީގައި އިސްތިއުފާދީފަ ކޮސްގޮވާބެ ކޮސްގޮވުން ހުއްޓާލާ ރަށްޔަތުންނަށް އަނިޔާނުދީ ގޭގަހުރެބަލަ ބާގީ އަކީ ތިޔައީ ތަޅާކުދިން ހޯދާމީހާކީ ތިޔައީ މަޖުލިސްގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް އަނިޔާދީ ހިތްވަރުދިން ބާގީ އަކީ ތިޔައީ.

  7
  1
 5. ޙސހސ

  ވަރައް ހަޔާތް ކުޑަ މީހެއް ނަޝީދުމީ

  14
 6. ޝަބު

  އަހަރެމެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެކަމުގައި އެބައޮތް. ބާޤީވާނީ ހަމަ ބާޤީއަކަށް.

  1
  14
 7. މާރިޔާ ، 2ވަނަ އަނބި

  ތި އީ އަހަރުމެން ދަންނަ މީހެ އް ނޫން.
  ޑެންމާކަށް ފޮނުވާލާ

  6
  1
 8. ބޯޖަލީލު

  މި ފުޓޯއިން މިފެންނަމީ ނުބައި ނުލަފާ އިންސާނެއް ކަނޑުގައި ލެއްވި ނަމަ ކަނޑުގެ ދިރުންރަށްވެސް މީނަޔަށް ނަފުރަތުކުރާނެ ގޮތެއް ފޮތެއްނެތް އިންސާނެއް...

  9
  1
 9. އަހުމަދު

  ހަމަ ތިގޮތައް 90،000 ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ލޯބިވާ ރ ޔާމިން ޖަލައް ގަޅާ ލައިގެން ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލް ހޯދުމަށް އީސީ ޝަރީފް ނަގާ ގޯންޏަކަށް ލައިގެން މުޅި މަޖީދީ މަގުގައި ބުއްޅަ ކިނބޫ ދުވުނު ކަށް ގައުމުގެ ގިނަބަޔަކު ދަނޭ

 10. ހަގީގަތް

  ހަސަދަވެރި ލާދީނީ ދައްޖާލުގެ އަސްލު ސިފަ ތިއީ. އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ މީހުންގެވެސް ހުންނަނީ ހަަމަ އެގޮތް. ?

  11
 11. ބޭޗާރާ

  އަދި މާގިނަ ބަޔަކަށް މާސާފުކޮށް މާރީތިކޮށް އެބަ އެނގޭ ގާޒީއަކު ވަގަށް ނެގި މުޖުރިމެއް އެބައުޅޭކަން. އަދި އެއަށްވުރެ މާސާފުކޮށް މާނަލަކޮށް މާބޮޑުކޮށް އެބަ އެގޭ މުޅި ގައުމުގައި ހުޅުޖަހައި ތަންތަން އަންދައި ސުންނާފަތިކޮށްލަށް އަމުރުކުރި މާ ނުރައްކާތެރި ބާޣީއެއް އެބައުޅޭކަން.

 12. މޯދީ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަކީ ދައްޖާލެއް. މަޖިލީހުގަވެސް މެމްބަރުންނަށް މެސެޖްކޮށްފަ މެމްބަރުން ލައްވާ މީހުންގެ އަގު ވައްޓުވާ ހަދަނީވެސް ތި ޖަނަވާރު ކަލޭގެ.

 13. ކެޔޮޅު

  ކޮންމެގޮތެއްވިއަސް އެމްޑީޕީގެ މީހުންގެ ޢަމަލުތައްހުރީ ވެރިކަން ލިބުނީމާ ރައްޔިތުން ކޮށާލާން އުޅޭކަހަލަގޮތަކަށް. ނަޝީދު ދައްކާވާހަކައިން ހީވަނީ މީނާވެރިކަމުގައި ހުއްޓާ ރ.ވަހީދުގޮސް މީނާ ވެރިކަމުން ވައްޓާލީހެން

 14. އަހުމަދު

  ކަލޭ ބައްޕަ އަށް ވެސް އެނަމުން ގޮވޭނެ ދޯ ފިސްތޯލަ އެތެރެކޮށް ނާސިރު މަރާލަން އުޅުނީ ލުތުފީ ފިސްތޯލަ އެތެރެކުރީ ... މައިޓް ކުންފުނީގެ ޚިޔާނަތް ވި ކަލޭ ބަފަޔަށް ވަގަށް ވެސް ގޮވޭނެ ދޯ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރީ ބުރަ މަސައްކަތާ އެކު އަދި ކަލޭ ވައްކަން ކޮށްެގެން ހުކުމް ކުރި މީހަކު ރަހީނު ކުރި ހުކުމް ކުރި އެހެން ވެ ކަލެއަށް ވެސް ފެންނަ ހާތަނަކުން ވަގަށް ގޮވަންވީ ދޯ ހާދަ ނާތަހުޒީބުމީހެކޭ ދޯ ކަލޭ ތީ
  މީހުންނަށް ބިރު ދެއްކުން ގާނުނުގައި އޮންނަ ގޮތް އިނގޭތަ މިގަައުމުގަިއ އަދި ކަލޭ ޖަލަށް ވަންނަނޭ އަދި ދުނިޔެއިން މޮޔަވެގެން އަޅާލާނެ މީހަކަު ނެތި މުސްކުޅި ހާލުގައި އުޅޭތަން އަހަރެމެންނަށް ފެންނާނެ

  60
  1
 15. Mahujanu

  މުޅި ގައުމު ހަލާކުކުރަނީ މިކަލޭގެ.

 16. Anonymous

  އަނގަބަހުން މައްލަވަ ކުރީ ދޯ އަނގަ ބަހުން ދެވޭނެ ހަމަލާއެއް ނޯއްނާނެ

  9
  34
  • ޒަޔާން

   ބަހުގެ ހަމަލާ ދޭވާހަކަ ބުނާ އަޑު އިވޭ އަދި އެ އީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންދޭ ހަމަލާ އަށް ވުރެ މާވަރުގަދަ ހަމަލާ އެއ އް ކަމަށް ވެސް މީހުން ބުނޭ

 17. އ

  މިނާގެ ދަރި މީރާވެސް ހާދަ ހުތުރު ބަހުންނޭ އެޓުއިޓް ކުރަނީ ހަޑި ހުތުރު އެއްޗެތި އެކިޔަނީ އެކަމު ދެބަފައިން މިތިބީ ދުރޫސުލް ޢަޚުލާގު ކިޔަވައިގެންނޯ....ކަލޭވެސް ވައްކަން ކޮށްގެން ހުކުމް ކުރީ ވަޙީދަށް ހުކުމެއް ނާދޭ ޔޫރުޕާ އަދި ޔޫއެން އިންވެސް ބުނީ ބަގާވާތެއް ނޫނޭ އަދި ކަލޭގެ އަމިއްލަދުލުން ވެސް ފަހުންބުނި ބަގާވާތެއް ނޫނޭ
  ކަލެ ފެންނަ ތަންތަނުން އެހެން މީހުން ގޮވަންވީދޯ ވަގު ވަގު

  54
  1
  • ހަސަނުގެދަރި

   ބޮޑުވަގު ވެލާނާގެ އިން
   ވަ އްކަންކުރި ވަގު ބާޣީގެ ދަރި ވަގު

 18. ނާސިރު

  އަމިއްލަދަރި އައުްުރުއާން ގޮވީމަ ސަޕޯޓްކޮށް އުދުވަހު އޭނާގެ ދަރިއެއްކަން ޔަޤީންވި ކަމަށް ބުނި މީހަކު އެހެން މީހަކަށް އެއްޗެހިގޮވީމަ ސަޕޯޓްނުކޮށް ހުންނާނެތަ؟؟؟؟؟

  41
 19. މޫސަ

  ބޮ އްޅަ ހު އްތު އަމި އްލެ އަށް އިސްތި އުފާ ދިނުމުން މުޅި ޤަ އުމުގަ ހުޅު ރޯކުރީ އެމްޑީޕީގެ ގުންޑާ އިން.

 20. މުލޭ

  ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ މުޙަންމަދު ނަޝީދާއި މުޙަންމަދު ވަޙީދު ހަސަން މަނިކާ ދެމީހުންނަށް. ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދިނީމަ ދެން ވާންޖެހޭގޮތް ގާނޫނު އަސާސީގައި އެއޮތީ ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައި. މީ ވަރަަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަމެއް.

 21. އެމަންޖެ

  ނަސީދޫ ކަލޭތީ ލާދީނީ މުނާފިގެއް ، 2012 ވަނަ އަހަރު ހުރެ ނޫންތޯ އިސްތިއުފާދެއްވުނީ ، އިސްތިއުފާ ދެއްވުނުކައްރޭކާލިއިރު ތިޔަކިޔާ ބާގީ އޮތީ ހުވާކޮއްފަ ، ނަސީދަކީ ފެށުނީންސުރެ މިދިވެހި ގައުމު ހަލާކު ކުރުމައިގެން އުޅޭ އިފުރީތެއް.

 22. އަންނަ އެތިގަނޑު

  އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ ރައީސުން ވަރަށްގަނައިން އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރޭ އަބުރާބެހިގެން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ އަބުރާބެހުނީމާ އެވެރީން ހައްޔަރުކުރާން ޖެހިދާނެކަމަށް ގިނަމީހުން ދެކޭކަމީ އަޅުގަނޑު ދެކޭކަމެއްކަން ގިނަބަޔަކު ދޭކޭކަމަށް އަޅުގަނޑުދެކެން

  ހުވާމިބުނީ މިނޫނީނޫޅޭނެ ބޮޑުއަރަތެއްހެން ވާހަކަދައްކާމީހަކު

 23. ކ

  އަމިއްލަ ޔަށް އިސްތިއުފާ ދިނީ.... ވެރިކަމަށް ތަސައްރަފެއް ނުފުދޭ އަންނި އެއް

 24. ވަހީދާ

  އެއްވެސްމީހަކަށްހަޑިހުތުރުބަހުންމުޢާމަލާތުކުރުންއެއީރަގަޅުކަމެއްނޫންކަންއެންމެކުޑަކުއްޖާއަށްވެސްއެގޭނެ. ޢެކަމަކުމިސުންޕާ ޕާރޓީ ސިސްޓަމް އާއިހެދި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެގިނަބައެއްގެތެރޭގައިއޮތްއެކުވެރި ކަމާރީތިއާދަތަށްވެއްޔާމޮޑެވިއްޖެ. ޕާރޓީ ކުދިންނަށް ނުބައިއަޚްލާޤީ ފެންވަރުދަށް ކަންތައްތަކަށް ހިތްވަރުދީގެން ތިމާމެންގެ ކިތަންމެގާތްމީހަކުކުރިއަސްހަޑިކަމެއް ވާނީ ހަޑިކަމަކަށްނުބައިކަމެއްވާނީނުބައިކަމަކަށް. އަލަގަހަކުންކެޔޮނިރެއްނުފަޅާނެ.

 25. ގުދޯގުދޯ

  އެހެންވެދޯ މިމީހުން މާ ރައީސްނާސިރުވެގެން މިއުޅެނީ މީގެ މުގޫތަ އެކަމުގަމިއުޅުނީ މިވަރުބަޔަކު މީހުންނާ ދިމާލައް ބާޢީޔޭ މިގޮވަނީ

 26. މޮހޮނު

  ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޖެހިފައިވާ ބޮޑު ބަލާއެއް! ސަރުކާރުގެ މަތީ މަޤާމު ތަކުގައި އޭނާ ބަހައްޓަން ހެޔޮ ނުވާނެ. މި ޤައުމު ހަލާކު ކޮށްފާނެ!

 27. Anonymous

  ޜާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %40 ގެ ތާއީދު އޮންނާނެ. ޥަޙީދު ގަބޫލުތޯ، މައުމޫނު ގަބޫލުތޯ، އއަބްދުﷲ ރިޔާޒު ގަބޫލުތޯ، ނާޒިމް ްަބޫލުތޯ ގާސިމް ގަބޫލުތޯ ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.

  1
  1
 28. ސަލްމާ

  މީނާ މީ ކޮންތާކުން އައިސްގެން އުޅޭމީހެއް. އިނގިރޭސި ވިލާތު ވަލުތެރއިން އައިސް އުޅޭ މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހަލާކު. މީނައަށް ތާއީދު ކުރާނީ ވެސް އެކަހަލަ މީހުން. މީނަ އަށް ިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރއިން ބަޔަކުދިނުމުން މީނަ މިއުޅެނީ ހިތް އާސްމާނަށް އަރާފަ. މީކާކު ؟ ބަސްމަގު ހުތުރު އިންސާނެއް. މިރާއްޖޭގެ ވެރިަކަމަށް ނައާދޭ. ތިޔަހާ ކޮލިޓީ ދަށް މީހެއް. ފޭކުމީހެއް. ޓްރަމްޕް.