މާލެ ސިޓީ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ މެރީ ބްރައުން ކައިރި ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް "ރެޑް ސްނެޕާ" ކިޔާ ލޯންޗެއް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދާތީ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސް އިން ޕަމްޕް ބޭނުންކޮށްގެން ދިޔަ ހިއްކައި ދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ ހެނދުނު އަށެއް ޖަހާކަން ހާއިރު ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.