ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހޮވަން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ތާއިދު ކޮށްފިއެވެ.

މުއިއްޒު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އޭނާ އަށް ތާއީދު ކުރައްވާތީ ގައުމު އެ މީހަކަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ އަދި ދެވަނައެއް ނުވާ ދަގަނޑޭ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ވަނީ ދަގަނޑޭ އޭނާއާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވެސް ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ. ފޮޓޯގައި ދަގަނޑޭ ވަނީ މުއިއްޒުގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ކަމަށްވާ އެކެއް އަތުގެ އިޝާރާތުން ދައްކާލާފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މުއިއްޒަށް ތާއިދު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަގަނޑޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް ތިން ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވައެވެ. އެއީ މުއިއްޒުގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރާއި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން ފަހްމީއެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. އެމަންޖެ

  މަވެސް ތާއީދު މުއިއްޒުއައް.

  99
  9
  • ހޭލާ

   އިސްލާމް ދީނާ މިލޮބުވެތި ވަތަން ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއްވިއްޔާ އމޑޕ އަށް ވޯޓެއްނުދޭނެ އިންޝާ ﷲ މަވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރިކަމާ މިގައުމުގެ ހައްގުގާ މަގޭ އާއިލާގެ 8 ވޯޓް އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ ޔަގީން

   39
   8
  • ގާލަތު

   އިސްލާމްދީން އޮންނާނެ ކޮންމެ ބަޔަކު ތިއްބަސް އިންޝާﷲ.. ތިޔަ އެއްޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕަކުވެސއ ނޫޅޭ ދީނީވެގެން ދީންދެކެ ލޯބިވާ އެކަކުވެސް.. ދެން ހަމަ ކޮންމެ އިންތިހާބަކަށް ކުޅެން އުޅޭ ކާޑެއް.. މިހާރު އެނގެން ވެއްޖެދޯ ސިޔާސީ ކާޑެއްގެ ގޮތުގަ ތިޔަ ކާޑު ޖަހައިގެން ނުހިނގާނެކަން. އަބަދުވެސް ސޭމް އޯލްޑަ ގޭމް..

  • ނައިކް

   ފުޓު ބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެންތަ މި އުޅެނީ؟؟ ދަގޭއަށް ކުޅިވަރުގަ ތާއީދު ކުރިޔަސް ސިޔާސީ ގޮތުން މަ ތާއީދެއް ނުކުރަން ސިޔާސީ ބުރަދަނެއްހުރި ސިޔާސީ މީހެއްވެސް ނޫން..

   8
   9
 2. އުގުރި

  ތިބޭފުޅާ އެކަންޏެއްނޫ މަވެސް މުއީއްޒުއައް ތާއީދު..

  64
  8
 3. ގޯނިބެ

  މަވެސް ތައްޔާރު އިންޝާﷲ ހޮވޭނެ

  63
  7
  • ނީޒާ

   އަދި ނުފެނޭ މުއިއްޒު ހޮވޭތަނެއް.. މުއިއްޒު ހޮވިއްޖެއްޔާ އެއް ގޮތަކުން ރަނގަޅު.. މިސަރުކާރުން މާލޭ މީހުންނޭ މާލޭ ގެދޮރޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑެއް ނީވޭނެ މާބޮޑަކަށް..

 4. ދުންމާރި

  މަވެސް ތާއީދުކުރަނީ މުޢިއްޒުއަށް މަށަށްވެސްލެވޭނީ އެންމެ ވޯޓެއް ދަގަނޑޭއަށްވެސް ލެވޭނީ އެއްވޯޓު މަގޭވާހަކަވެސް ނޫހުގެ ފަލަސުރުހީގަ ޖަހަންވީނު ހެހެހެހެ

  41
  10
 5. ޜައްޔިތުން ފެލާ

  ޢަނިޔާވެރި ނުވާން އައިސް ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވީމަ އމޑޕ އަށް މިފަހަރު ރީތި ފިލާވަޅެއް ލިބޭނެ! ޜައްޔިތުން ޖޫރިމަނާ ނުކުރާނަމޭ ކިޔާފަ ،ރައްޔިތުން ފެލާލަނީ.ކަރަންޓު،ފެން ބިލް އަތްނުފޯޜާ

  63
  6
 6. ށުމަން

  ދަގަޑޭ ގޯލެއް ޖަހާނީ ވ. ޥިސްނާފަ. ޢެހެންވީ މަ ، މަވެސް މުއިއްޒަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފިން

  56
  7
 7. ޢަދުރޭ

  އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކޮންމެސް އެއއްޗެއް ބޮއެގެން 24 ގަޑި އިރު މުޅީ ދުނިޔެ ރަންރީނދޫ ފަތިހަކަށް ކުލަ ބަދަލު ކޮށްލައިގެން ރައްޔިތުންވެސް އެ ޚިޔާލީ ދުނިޔޭގައި ބައިތިއްބަން . ދަނގަޑޭ ކަހަލް ޤައުމާއި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ އެކަކުވެސް އެހެން ވިޔަކަ ނުދޭނެކަން ކަށަވަރު

  55
  5
 8. މަވެސް

  ތާއީދު މުއިއްޒުއައް.

  50
  7
 9. ހުސެން

  އީ.ސީ.ސަރީފު ބުނީ ދަހަނޑޭ ޖެހޭނީ ތެޅިތެޅި ހުންނާށޯ
  ބޭނުން އެއްޗެކޯ ހަދާނީ.... ކަޅެއައް ކުޅެވޭނީ ބޯޅަޔޯ..

  11
  38
 10. ޖަވާނީ

  އޯކޭ އަހަރެންވެސް ކޮޅު ބަދަލް ކޮށްލީ މުއިޒުއަށް

  53
  5
 11. މަރުހަބާ

  ސާބަސް ދަގޭ ތީ ހަމަ ޤައުމީ ބަތޮލެއް.

  4
  1
 12. Anonymous

  އަހަރެން މުޢިއްޒަށް ތާޢީދުކުރަނީ މުޢިއްޒުގެ އަޚްލާޤް ރަނގަޅުވީމަ. ކަމަށް ޤާބިލްކަން ހުރީމަ.
  ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ، ޤައުމު ދެކެ ލޯބިފުޅުވާތީ. ލާދީނީ ފިކުރެއް ނުގެން ގުޅުއްވާނެކަން ކަށަވަރުވާތީ. ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ވާނެތީ. ނަތީޖާނެރެ މީގެ ކުރީގައިވެސް ނަތީޖާ ދައްކަދެއްވާފައިވާތީ. ޤައުމު އަޅުވެތި ވާނެކަމެއް ނުކުރައްވާނެތީ. ބަހާއި ޢަމަލުވެސް ދިމާވާނެތީ. ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މިފަހަރު މުޢިއްޒަށް.

  3
  1
 13. ވަތަނީ

  ދަގަނޑޭއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން! ތިޔައީ ގައުމީ
  މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ނިންނެވި ގޮތެއްކަމަށް ގަބޫލް ކުރަމެވެ.

 14. ހެންވޭރުގެބަސް

  އަހަރެމެންވެސް މުއިއްޒުއަށްތާއީދު !!
  އެންމެންނިކުމެ މުއިއްޒު ހޮވަމާބަ ހީ !!

  3
  1
 15. ބާނީ

  މީ ދެން ކޮންފަދަ ކަމެއް މިނޫކަމެ ނެެތައް މިޤައުމުގަ

 16. އައްޔަދެރ

  އަސްފާގު ބުނިބާ އެއްފަހަރުވެސް މުއިއްޒައް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ނުބުނާނެ ފޮތޮއެއް ނަގަންބުނީމަ ނެގީ އެމްޑީޕީވެސް އަނަސް ދިޔައިމަ ފޮޓޯނެގީ

  1
  3
 17. ހުސެން

  އެންމެންގެވޯޓުވެސްދޭންވީ މުއިޒައް
  ތަންތާ ގަމާރުންނާ ތަންތަން ހަވާލުކުރީމާ ހުރި ހާގެއްލުމެއްވެސް
  ރައްޔިތުންނައް

  9
  4
 18. ސީނު

  މަގޭވޯޓުވެސްދޭނައް

  11
  4
 19. ފާތުމަ އެޅި ވަގު މިސްކިތް

  މަގޭ ވޯޓު ވެ ސް

  1
  1
 20. Anonymous

  ޢަލީ އަޝްފާގު، އަލީރަމީޒު މެން ފަދަހަރުދަނާ އާއްމުންގެ ލޯތްބާ ޤަދަރު ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން ޑރ.މުޢިއްޒު އަށްތާއީދު ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށްއުފާވާ ކަމެއް. މާތްﷲ ގެރަޙްމަތްފުޅާ އެކު މިފަހަރު މާލޭގެމޭޔަރ ކަމަށް ހޮވޭނީ ޑރ.މުޢިއްޒު.

  5
  2
 21. މަރީ

  ކޮބީތި މަކުރި ކޮމެންޓު. ވަގުތު ހާދަ ބޮޑަކަށް ފެއިލްވެފައޭ