ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ކުރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު ނިންމައިފިއެވެ.

އަލީ ރަމީޒުގެ ތާއީދު މުއިއްޒަށް އޮތް ކަން ހާމަކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ. އެގޮތުން އަލީ ރަމީޒު ކޮށްފައިވާ މެސެޖެއްގެ ސްކްރީންޝޮޓް ވެސް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެވެ.

މި ޓްވީޓުގައި ހުސައިން ވިދާޅުވީ، މިފަހަރު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް މުއިއްޒުއަށް ތާއީދުކުރާކަން އަލީ ރަމީޒު ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ރަމީޒްގެ މި ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމެވި ކަމަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ހާއްސަ ގަދަރެއް ދެވިފައިވާ އަލީ ރަމީޒަށް ހިތުގެ އިހްލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. މޮޅުމީހާ

  މުޢީޒަށް ކުރިން އެނގޭބާ އަލީ ރަމީޒު އެއީ އުޅޭ މީހެއްކަން.މުޅިންވެސް ސިޔާސީ ސްޓަންޓް .ފޫހި ކަމެއް

  17
  64
  • Anonymous

   އަހަ ހުންނަށް ވެސް ކުރިޔަކުން ނޭނގޭ އަންނިއަކީ އުޅޭމީ ހެއްކަމެއް މިރާއްޖޭގަ ފުރަތަމަ މަގު މަތީގަ އަލިފާން ބޯޅަ އުކި ދުވަ ހު އެނގުނީ އެއީ އުޅޭމީ ހެއްކަން . އެ ހެންވީމަ ކޮބާ މައްސަލަ އަކީ .

   3
   1
  • ސުކޫން

   އަންނިއަށް ވެސް ނޭނގޭ މަމެންނަކީ އުޅޭ ބަޔެއް ކަމެއްވެސް. އެކަމަކު ވޯޓް ހޯދަންވީމަ އައިސް ގެޔަށް ވަދެގަތް ދުވަ ހު އެގޭނެ . ފަ ހުން ހަދާން ނެތުނަސް

 2. އާމިނާ

  މަވެސްތާއީދު މަގޭ ވޯޓުވެސް މުއިއްޒުއައް

  86
  10
 3. ނނނ

  އިންޝާﷲ ހޮވޭނެ
  އިންޝާﷲ
  އިންޝާﷲ

  95
  7
 4. ދެފުއްކެހެރި

  އައްޔަ މުއިއްޒު ކެމްޕެއިނަށް ލަވައެއް ކިޔާދެންވީނު. މިހާރު މުއިއްޒު ކެމްޕައިންގަ ކިޔާލަވަތަކަށްވުތެ ރީއްޗައްކިޔާކަން ޔަޤީން

  8
  24
 5. އެލަކުސް އަހުމަދު

  ހެޔޮވިސްނޭ އެކަކުވެސް މިސަރުކާރަށް ވޯޓް ނުދޭނެ.ލާދީނީ ސަރުކާރެއް.

  63
  9
 6. އައްޔަ

  ލަނޑަޔާވާނީ ލަނޑަޔާ

  17
  30
 7. ނުނނު

  ހެޔޮވިސްނޭ އެކަކުވެސް މި ޕީޕީއެމް ވޯޓް ނުދޭނެ އެއީ ހުސްވަގުން

  2
  8
 8. Happy

  މި ސަރުކާރުގެ ބަސްވިކޭ މީހަކުހުރިޔާ މިވަގުތު ރަގަޅު ވާނީ... މުއިއްޒު އައިސްގެން ވަކިކީކުރާނީ!

  2
  4
 9. ނާޝިޒް

  އައްޔަ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ވައްކަން ކޮށްގެން ވެރިކަމަށް އައީ އައިސްވެސް ކުރަނީ ވައްކަން މުޅި ޤައުމު ދަވާލާފި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔަތުންނޭ ވިސްނާ މިސަރުކާރައް ހެޔޮނުވާނެ ވޯޓް ނުދޭތި.........