މިއަދު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހއ. އުތީމުގެ 5 ގޮނޑިވެސް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ދަނީ މި އެލެކްޝަނުގައި ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ކާމިޔާބު ކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. މަހާ ކަލަމެންޖާ

  އަލްޙަމްދުލިﷲ. ރީނދޫ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ރައްޔިތުން ބުނެފި. ދެން ލަލާ! އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ބަލިކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާށި!

 2. Anonymous

  މާޝާﷲ . ސާބާސް ދަރިންނޭ.
  ބޮޑު ތަކުރުފާނުގެ ރަށްތީ.
  އެންމެ ވެލިފުކެއްވެސް މިބިމުން ލާދީނީ ޣައިރު މުސްލިމުން ނަށް ދޭން ރުހިގެން ނުވާނެ.
  ނަމޫނާ ރަށެއް.
  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ އައްސޭރި ބަހުން

 3. Anonymous

  ތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުރު. އަލްހަްދުލިﷲ