ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 14:30 ގައި ކަމަށެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައެވެ.

މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސް ބާއްވަވާ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ީގ

  ކީއްކުރަންތޯ ރޭ ދަންވަރު ނަޝީދު އިލެކްސަންސް ކޮމިޝަނަށް ދިއައީ. ކީއްވެތޯ އޭނައާއި ހަމއަށް ވޯޓުފޮށިތައް ޝަރީފު ގެނެސް ދިނީ؟! ޒީރޯ ޓޮލަރެންސުއާއި ސުވާލުކޮށްލުން މުހިއްމު ކަމަށްދެކެން.

 2. ޛ

  އަންނި ބުނެފައިވަނީ އިބޫއަކީ ބޮޑު ވަގެކޭ އަދި ކޮރަޕްޓު މީހެއްނޫންނަމަ މައްސަލައެއްނުޖެހޭނޭ. މިކަމަށް ޖަވާބު ބޭނުން ރައްޔިތުން.

 3. އަޒް

  އަނެއްކާވެސް ބާމުއުގުޅައިގެްން އަރާ ރައިތުން ހަދާލެވޭތޯބަލާ.

 4. ބޯގޯސް

  ޢިސްތިއުފާ ދީފަ ގެއައް ރައްކާވޭ

 5. ސަންގު

  މީ ވަރަށް ބޮޑުވާހަކައެއް ދާއިމީ ނަތީޖާ ލިބޭ އިރު އައްޑޫއާއި ، މާލޭގ ހުރިހާ ގޮޑިއެއް ލިބޭނެ. ރާއްޖެ ތެރޭގެ ގިނަ ރައްތަކުގެ ވޯޓްވެސް ލިބޭނެ.

 6. Anonymous

  ޕީ.ޕީ.އެމްގައިި ތިބިވަގުންކޮޅު ހާދަދެރައެކޭމިވަނީ