ރާއްޖެ ޓީވީއިން ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޓީވީ ޕުރެޒެންޓަރު އަހުމަދު ފައިރޫޒް ޗެނަލް 13 އާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

ޗެނަލް 13 ގެ ސީ.އީ.އޯ ހަސަން ގައްސާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ފައިރޫޒް އެ ޗެނަލާ ގުޅުމުން މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ޗެނަލް 13އަށް ސޮއި ކުރަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްވެސް މިއަދު މީސްމީޑިޔާގައިވަނީ ދައުރު ވެފައެވެ.

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ޕުރެޒެންޓަރެއްކަމަށްވާ ފައިރޫޒް މީގެ ކުރިންވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސުޓޭޝަން ހެޑެއްގެ މަޤާމްވެސް އަދާކޮށްފައެވެ. ޗެނަލް 13 އަށް ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރި އިރު އޭނާ އަކީ ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރެކެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. މޮޑަފް

  ގިނައިންދޭ ކޮޅަކަށްނު ތިދަނީ. ތިކަމުން ވަކި ސަރުކާރަށް މޮޅުތަކެއް ލިބެނީތަ.

 2. ޅިޔަންބެ

  މިހާރު ތިތިބަ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަކީވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ. ލަދެއްގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީ..

 3. އަހޫ

  ތިޔަ ލޭބަލްވީ ބާޣީއެއް ކަމަށް

 4. ޭްއޭބީ

  ތިއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއްނޫން . ބަރާބަރު........??????

 5. ހަހަހަހަ

  މިހާރު ވަގުތަށްވެސް ފައިރޫޒް ހުދު ކާފޫރަށް ވާަނީ.....އެންqމެންވެސް ހަމަ ގުދޯގުދޯ....އަަރެންވެސް.....

 6. ބުން

  ރ.ޓީވީގަ އުޅެފަ ހުރި މީހަކު ހުންނާނީ ބްރެއިން ވޮޝް ކޮށްލާފަ. ސްޕައިއެއްތިއީ.

 7. Anonymous

  ދެންނެންގެނ ަ

 8. އާދަމް

  ފައިރޫޒަކީ މަގުބޫލު މޮޅު ޕްރެސެންޓަރެއް،، އޮށް ގާ އުކާނެ.. ކީޕްއިޓް ބުރޯ

 9. ވަކަހަންގަނޑު

  ކުޅި ސަމާ ފެށުނީ. ކެނެރީ މުގާބޭ ހިތް ދަތި ދުވސްކޮޅެއް

 10. ސަމާހު

  ތީ ހަފުތާއެއްގެ ކަމެއް މާދަމާ ހުންނާނީ ވީޓީވީ ސީ އީ އޯ އަކަށް، ވަރަށް ސަލާމް

 11. މޯޑް

  ވަޒީފާ.

 12. ްޤައުމު

  މަރުހަބާ. ކެރިގެން ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާތި. ތީ ހިތްވަރުގަދަ މީހުންނަކީ. އަދިކިރިޔާ ތި ވިސްނުނީ.