ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ މަރްހޫމް އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ ހަނދާނުގައި ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން "ދެވަނައެއް ނެތްފަދަ އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ" ގެ ނަމުގައި ފޮތެއް ނެރެފި އެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ފޮތް ނެރެދެއްވީ މަރްހޫމް އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އިރު ނައިބަކަށް ހުންނެވި ޑރ. އަބްދުއްސައްތާރު ޔޫސުފެވެ.

ADS BY SHEESHA

މި ފޮތް ނެރެދެއްވުމަށް ފަހު ޑރ. އަބްދުއްސައްތާރު ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީ އަކީ އާދަޔާހިލާފު ވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި  އެމަނިކުފާނަކީ އެންމެންގެ ހިޔާލު ހޯއްދަވައި އެންމެންގެ ރުހުމާއެކު ކަންކަން ހިންގަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނާ ބެހޭގޮތުން އެކި ބޭފުޅުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒްމޫނުތައް ހިމެނޭ މި ފޮތުގައު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އެކި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ވާހަކަ ހިމަނާފައި ވެއެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޅެންތަކާއި މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އެމަނިކުފާނުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮޓޯ ވެސް ފޮތުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އަބްދުއްސައްތާރާ ބެހޭގޮތުން ފޮތެއް ނެރެފައި ވެ އެވެ. "ފަނޑުވުމެއް ނެތް ހަނދާންތައް" މި ނަމުގައި މި ފޮތް ނެރުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުންނެވެ.

އަބްދުއްސައްތާރު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހަތާއި ތައުލީމާއި އަދި ހާރިޖީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އިނގިރޭސިންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ އަށް މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދޭން ރައީސް ނާސިރު ކުރެއްވި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި އެވެ.

ADS BY SHEESHA

ރޭގެ ހަފުލާގައި އެކެޑަމީން ވަނީ މި ފޮތް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވާސިޓީތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

ADS BY ASTERS

Comments are closed.