20:37

ގދ. ނަޑެއްލާ އިން ކޮވިޑް-18 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް އަރައިފި

18:03

އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށަނީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަތަކަށް ހާޒިރު ކޮށްގެންކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ

18:03

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ވަކި ތަރުތީބެއް ނެތި ސުންކު ނެގުމުގައި އުޅޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ޓީމްގެ މަސައްކަތަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިވްއެޗްއޯ))އިން ދިން ސައިކަލުގައި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ.

12:00

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސެޕްޓެމްބަރަށް ދައްމާލައިފި.

10:56

10:43

ކޮވިޑް-19: ފައިޒާ އާއި މޮޑާނާ ވެކްސިންގެ އަގު އުފުލެނީ.

09:06

ބިރުވެރި ޚަބަރެއް: ވެކްސިނަށް ނުހަލާ ކޮވިޑެއް ފެތުރެނީތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ.

08:36

ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް އީރާންގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓާލަނީ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އައި ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަމުންދާ އެއްވާހަކައަކީ ވެކްސިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދެވިއްޖެނަމަ މިބަލިމަޑުކަމުން އަރައި ގަނެވޭނެއެވެ. ވެކްސިން ދެވެމުން ދާތީ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރާކަށް ވެސް ނުވިސްނައެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވިޑުން ދިފާއުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަަން ކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ރަނގަޅަށް މާސްކް އެޅުމާއި، ގިނަ ގިނައިން އަތް ދޮވުމާއި ބައްދަލުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއު ވުމަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ފައިދާ ރާއްޖެ އިން ވެސް އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ކާރޫބާރު ބޮޑު މާލެ އިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަތާ މިހާރު ދޮޅުމަސް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ވެކްސިން ނުޖަހާ ގިނަ ބަޔަކު ތިބުމަކީ ނުރައްކަލެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ޚެރީކޭން

  ޥެކްސިން ޖަހައިގެން ބަަލި ކޮންޓުރޯލް ކުރެވުނު ޤައުމެއް ބުނެދީފާނަންތަ؟

 2. ސސ

  ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމުއްޔާއަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތު ދުޅަހެޔުކުރުމަށްވުރެން ބޮޑަށް ވަކި ސިޔާސީ އެޖެންޑާއަކަށް ޓާގެޓް ހިފާފައިވާ ބައިގަޑެއް އެހެނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމުއްޔާ ޑަބުލިއުއެޗްއޯ އަށް އެގިލައްވާނެ ފަދައިން މިދިޔަ 50 ހަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވަބާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި މިކަން ކޮންޓުރޯލް ކޮށް ހުއްޓުވަން ޤައުމުތަކަށް ބާރު ނޭޅުނީ ކީއްވެތޯ ކޮވިޑް 19 ކިޔާއެއްޗެއް ކޮންޓުރޯލް ކުރަން ބާރުއެޅިފަދައިން އަދި ޤައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތަކުގައި ހަޔަސެކިއުރިޓީ ދާނުޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ޑުރަގް ޑީލަރުން އަތުލާން ކޮވިޑް އަތުލާފަދައިން ؟

 3. އަޙްމަދް

  ވެކްސިން ވިއްކަންވެގެން އުފެއްދި ސިއްޙި ބިރުވެރިކަމެއް ކޮވިޑް 19 އަކީ އެހެންވީ ކޮއްމެހެންވެސް ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭނެތާ އެވެ.

  4
  1