ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގައި 90 އިންސައްތަ ރަން ހުރި ފަރުބަދައެއް ކޮނެގެން ރަން ނަގަން އުޅޭ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ސައުތް ކިވޫ މައިންސް މިނިސްޓަރު ބުނެފައިވަނީ މި ފަރުބަދަ ފެނިފައިވަނީ ބުކާވޫ އާއި 50 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ކަމަށެވެ. ފަރުބަދަ ކޮންނަން އުޅުން މީހުން ވަނީ ފަރުބަދަ ކޮނެގެން ރަން ހޯދުމަށް ފަހު އެ ތަކެތި ގެއަށް ގެންގޮސް ރައްކާ ކުރަން ފަށައިފައެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެނިގެންދަނީ އެންމެން އެކޮށް ފަކީރާ ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން އައިސް އެ ހިސާބު ކޮންނަ މަންޒަރެެވެ. ބައެއް މީހުން އަތުން ވެސް ކޮނެ އެއްޗެހި ހޯދަން އުޅޭ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ބީބީސީ އެސޯސިއޭޓް ޓޮރީ ޕެސިން ބުނެފައިވަނީ ރަން ފެނިފައިވާ ފަރުބަދަ އުފެދިފައިވަނީ އޭގައި ހުރި ވެލީގެ 90-60 ޕަސެންޓު ރަނުންނެވެ.

މައިިނާސް، ޓްރޭޑާސް އެންޑް މެމްބާސް އޮފް ކޮންގޯސް އާމްޑް ފޯސް (އެފްއޭއާރުޑީސީ) އިން ވަނީ މިހާރު އެ ހިސާބު ކޮނުން މަނާކޮށްފައެވެ. އޮތޯރިޓީސްގެ ވަކި ބަހެއް ލިބެންދެން މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮންގޯ އަކީ ތެލާއި، އަލިމަސް އަދި ޓިިމްބާ ފަދަ ގުދުރަތީ ތަކެތިން މުއްސަނދި ހިސާބެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  އެމެރިކާ: އެތާގަ ޑިމޮކްރާސީ ބޭނުންވާނެ!

  63
  2
 2. ސަނީ

  ފަހުޒަމާނުގަ ފާޅުވާ ރަން ފަރުބަދައަކީ މީނޫންބާ..
  ސުބްހާނައްﷲ

  90
  7
  • ރަން ފަރުބަދަ

   ފަހުޒަމާނުގަ ފާޅުވާ ރަން ފަރުބަދަ ފާޅުވާނީ ފުރާތު ކޯރުން..މިއީ އިރާޤާއި ސީރިޔާ އަދި ތުރުކީ އަށް ދެމިގެން ގޮސްފަ އޮންނަ ކޯރެއް.

   61
   4
  • ފުތާބެއްޔާ

   އެއީ ފުރާތު ކޯރުގެ ފެންގަނޑު ހިނދި ބިންގަނޑު ފަޅައިގެންގޮސް ނުކުންނަ ފަރުބަދައެއް ކަމަށްވަނީ. ފުރާތު ކޯރުގެ އިރާގު ތެރޭގަ ވާބައިން.

   49
   2
  • ޖުއްބާ

   އެއްކަލަ ފަހުޒަމާނުގެ ފުލޯކު ދި އިންޓަނޭޝަލަލް.

   7
   72
   • Anonymous

    އެއްކަލަ ލާދީނީ ޖުއްބާ

    6
    1
    • ޝިޔާމް

     ލާދީނީ ޖުއްބާމެން މިހާރު ފްލޯކޭކިޔާ ތިއްބާ ހަޤީޤަތް ފެންނަ ދުވަހަކުން ތިބޭނެ ގަޔަށް ގުއި ރެވިފަ.

 3. ޝިޔާމް

  ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގައިވަނީ އާދަމުގެ ދަރިޔާއަށް ރަނުގެ ފަރުބަދައެއް ލިބުނަސް އޭގެ ދެވަނަ ފަރުބަދައަކަށް އޭނަ އެދޭނެކަމަށް.

  70
  5
 4. މޯދީ މާމަ

  އަވަހަށް އެެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ތަޅާފޮޅާ ހަނގުރާމަކުރޭ... ކޯރެއްގެ ކޯވަރެއްގެ ވަރުގެ ރަންކޮޅެއްތިފެނުނީ..

  32
  5