މާލެ ކައިރިން ބޮޑު މަހެއް ނުވަތަ ވޭލެއް ތިލަވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ވިލިނގިއްޔާއި މާލެ އާއި ދެމެދުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު މަހެއް ފެނިފައި ވަނީ ޑިންގީއެއްގައި މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ޒުވާނުން ތަކަކަށެވެ. ބޮޑު މަސް ފެނުނު ޒުވާނުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ވަނީ ވައިރަލް ވެފައެވެ. މިހާތަނަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ އެވީޑިއޯ ބަލާފައެވެ.

#whaletail#videography#blue#note9graphy#videooftheday#love#male#sunnysideoflife?????

Posted by Echern DE Francisco on Friday, 19 October 2018

މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މާލެ ކައިރިން ފެނުނީ "ހަމްބަލް ވޭލް" އެކެވެ. ނަމަވެސް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެމަހުގެ ބޮޑުމިނުގައި ހުންނާނީ ދިހަވަރަކަށް ފޫޓެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ޅަ އެއްޗެއް ކަމަށް މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު މަސް ފެނިފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ރަށެއްގެ ކައިރިން ބޮޑު މަހެއް ފެނުން އެއީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ރަށްތައް ކައިރިން މިފަދަ މަސް ފެންނަނީ މަގު އޮޅިގެން ރަށްތައް ކައިރިއަށް އާދެވޭތީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ފިނިހޫނުމިން ހުންނަ ގޮތައް ބަލާއިރު ރާއްޖެ ސަރަހައްދަކީ ބޮޑުމަހުގެ އާބާދީއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއް ސަރަހައްދަށް ވެއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ބޮޑުމަސް ބަލަން ވެސް ރާއްޖެ އާދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ާބޮޑު މަސް

  އަނެއް ކަންތަށް ދެން ހުސް ބޮޑުމަސް ބޯހަލާކު ?

 2. ނަޝާ

  މިއަދުގެ ޙުކުމް އަޑުއަހާލަން އައީ...

 3. މަނާލް

  ޥހޖޖ

 4. ގަމާރު

  ހަމްޕް ބެކް ވޭލް. ހަމްބަލް އެއްނޫން

 5. ރައްޔިތުން

  ޔާމީނޫ ޫޫ ޫ ބޮޑުމަހެއް އަވަހަށް ހެދި ހުރިހާ ގޯހެއް ކިޔައިދީ*

 6. ކިމް

  ފެންނާނެ ފެންނާނެ

 7. ބޮޑުމަސް

  މާލޭ މީހުން ރާއްޖެތެރޭއާ މާލެއާ ތަފާތު ކުރާތީ އެ މަހަށްވެސް އޮޅުނީ މާލެ އަކީ ރަށެއް ކަން.

 8. Anonymous

  ޥަރަށް ސަޅި

 9. ނަންނެތް

  މަ ރަށަށް ވެސް 2 ނޫނީ 3 އަހަރުކުރިން ލެއްގި ބޮޑުމަހެއް

 10. ސަލީމް

  ކަލޯ މިގޮލާ އައީ 25 ބުރި ޢިމާރާތް ދިރުވާލަންބާ؟

 11. ނޫރާ

  މިވެސް ވަގު ރައީސްގެ ވައުދެކޯ މާރިޔާ ބުނީ!!