މާލޭ މަގުމަތިން ޒުވާން އަންހެނަކު، މުސްކުޅި ފިރިހެނެއްގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރެން މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ.

އަންހެން މީހާ، މުސްކުޅި ފިރިހެނެއްގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. ވީޑިއޯގައި އަންހެން މީހާ ބުނަނީ މުސްކުޅިޔާ އޭނާގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް އަތުލައިގެން ދާން އުޅޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވުމުން އަންހެން މީހާ ވަނީ މުސްކުޅިޔާ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ އުޅުނީ މުސްކުޅިޔާގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރޭށެވެ.

Video: Male’ Gai Anhenaku Muskulhi Eh Ge Athun Feyrun

Posted by Vaguthu on Saturday, July 20, 2019

ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ވެސް ފޭރުމުގެ ހާދިސާތައް ހިންގުން ވަނީ އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެފައެވެ. ފޭރޭ މީހުންނާއި ވައްކަން ކުރާ މީހުން މަގުމަތިން އަތުލައިގަނެ އެމީހުންނަށް ހަމަލާދީ އަނިޔާ ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް އާއްމު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ވަގުންނަށް އަނިޔާ ކުރާ މީހުންނަށް ފުލުހުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޅަބޭ

  ފޭރޭކައް ނޫން އުޅުނީ. އަންހެން މީހާ ފިރިހެން މީހާދެކެ ކުއްލިއަކައް ލޯބިވެގެން އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓެން ނޭގިގެން އުޅުނީ. މިހާރު އުޅޭ އަންހެން ކުދިން ވަރައް އިޝްގީ. މަށައްވެސް ކުރީ ދުވަހަކު އޭގެކަމަކާ ދިމާވީ.

  58
  13
 2. ހަމް

  ވާނުވާ އެނގިގެން ޕޯސްޓު ކޮށްބަ. މި މިހާރު އާންމު ކަމެއް. އަސްލު ވާގޮތަކީ ދޭ ހިދުމަތަށް ކިޔާ އަގަށް ފަހުން މުސްކުޅިމީހާ ލާރި ދޭން ދެކޮޅު ހަދަނީ.

  39
  48
 3. ބޯކިބާ

  އެއީ ފިރިހެނެއްނަމަ ލައިގެންހުރި އަންނައުނު ބާލުވާފަ ގައިގަ ތަޅަމުން ވީޑިއޯކުރަމުން ގަންހިންގާނެ. އަންހެނެއްވީމަ އެހިސާބުން އެކަން އެނިމުނީ؟ މަޝްހޫރުވާން ހަމަހަމަކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެއްޗެކޭ ބުނަންއެބަޖެހޭ މިކަމާ!

  115
  1
 4. މަރީ

  މި ވީޑިޔޯ ކުރި މީހަކު ކީއްވެތަ ހަޅޭލަވައި ނުގަތީ

  60
  3
 5. މަ

  ފަހަކަށް އައިއްސަ އެއް ނޫން.. ފޭރޭތާ ލައްކަ ޒަމާން ވެއްޖެ.. ހައްލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.. ކުއްވެރިން ނެތިއްޔާމު ޕޮލިހުންގެ ބޭނުމެއްވެސް ނޯންނާނެތީ..

  46
  3
 6. ތަކުރު ބެއްޔާ

  އެ މުސްކުޅި މީހާ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ވީޑިއޯ ކުރަން.. އަޅެ ދިވެހިންނަށް މިތިބީ ކިހިނެތް ވެފަތަ؟؟؟

  99
  4
  • ޢަލީ

   އަސްލުވެސް އެހީތެރި ވުމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ދިވެހިންގެ ގިނަމީހުންގެ ނުހުރޭ

   64
   2
  • ާރަސީދު

   އަން ހެނުންނޭ ކިޔާފަ ވަގުންނާ މަގުފޭރޭ މީ ހުން، އަހަންނާވެސް ތިކަހަލަ ކަމަކާ ދިމާ ވި ފަހަތު އަޅުވާއިގެން ލާރިއެއް ދީބަލާށޭކިޔާފައުޅުނު

 7. އ. ޖ. އ

  ނަން ވާނީ ފިރިހެނުން

  46
  2
 8. އަލީހު

  އަންހެނުން ބާރުވެރިވެފައި ތިހިރީ. އަދިވެސް އެކުދިން އިތުރަށް ބާރުވެރި ކުރުވީމަ ރަނގަޅުވާނީ.

  67
  6
  • 《》

   ތިހެންވީއިރު ފިރިހެނުންގެ ބާރުވެސް ކަނޑުވަންވީ

   4
   1
 9. ބައްކެ

  ތީ ހަކުރުބޮމުން މާލޭގަ ދުވާއަންހެނެއް އޭނަ އާންމުކޮށް މުސްކުޅިން އަތުން ފައިސާ ހޯދަނީ ތިހެން ގިނަމުސްކުޅިންނައް ނޭންގެނީ ތީ ޒޮންބީއެއްކަން ތަންކޮޅެއް ކުރީގަވެސް ތި އަންހެނާ ގެ 2 ވީޑިއޯ އުޅުނު ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ހަމަ ދެ މުސްކުޅިން

  25
  1
 10. މާމިގިލީ މީހާ

  އަންހެން މީހާގެ ބައްޕައެއީ.

  5
  19
 11. Anonymous

  ތީ ވަރަށް ކުރީގެ ކަމެއް

  2
  10
 12. ފަހުދާ

  ވެލިޒިނީ ބާ؟

  21
  3
 13. ކުޑަބަޖަރާ

  ފިރިހެނުންނަށްކުރެވޭ ކޮންމެކަމެއްވެސް އަންހެނުންނަށްވެސް ކުރެވޭނެ. އެއީހަމަހަމަ ވުމަކީ.

  17
  3
 14. ލަކީ

  ޙެހެ ރަންގަޅުވާހަކައެއް

 15. ތިމަންނަ

  ތިޔަ ވީޑިއޯ ކުރި މީހާ ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅޭއިރުވެސް އުޅޭނީ އެތަން ވީޑިއޯ ކުރެވޭތޯ …..

  21
  3
 16. ހޫން

  ހާދަ ފޯރިގަދަޔޭ ދޯ

  11
 17. އަމީ

  ޖެންޑާ ބަޔަސް ފެނިގެން މިދަނީ. ކޮބާ ފެމިނިސްޓުން. ކީކޭބާ މިކަމާ ބުނާނީ. ފުލުހުންވެސް މީ ފިރިހެނެއް ނަމަ މިހާރު ދުވަސް ދުއްވާލައިފީސް. އަންހެނެއްވީމަ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ނޯވޭތޯ.

  36
  2
 18. ޙަސަނު

  އަރި ހުރަހަށް އަތާއި ފައި ބުރި ކުރަންވީ ކޮން އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ނޯންނާނެ އިސްލާމް ދީނަކު އެއް ހަމަ ހަމަ ވާނެ

 19. ބަލް

  މިހާރުދެން ތި ހަމަހަމަވީ ދެ ޖިންސް އިނގިއްޖި