ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މެޑަމް ފާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބައެެއް ވަޒީރުންނެވެ. މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އިސްވެ މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ ދެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށާއި މެޑަމް ފާތުން އަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން ވެސް ރަސްމީ ފާލަމުން އެކަމަނާ އަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ.

މެޑަމް ފާތުން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މީހުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަމީން ފަހްމީ
މެޑަމް ފާތުން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މީހުންނާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަމީން ފަހްމީ

މެޑަަމް ފާތުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިމަހުގެ ކުރިކޮޅުއެވެ. ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެކަމަނާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ ދެން އެކަމަނާ ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަނާ ފިއްލެވީ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށެވެ. މެޑަމް ފާތުން މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި ވާއިރު ރައީސް ޔާމީން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ ފިއްލަވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިހާރު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. ހުސެން

  ސާބަހޭ މަހާ ރެހެންދީ.

 2. އިޒްއިޓް

  އިންތިޚާބުގައި ލިވޯޓް އަކީ އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުން ލިވޯޓް އެއް ކަން އެއިއުލާން ކޮށްފަައިވާކަމަށް ތަމެން ހަމަ ކިޔާނަމެކެވެ. ހަގީތަތަކީ ވޯޓްލީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް ނުބުނެވޭނެ ތިމަންނާ ލީ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ތިމަންނާ ވޯޓްލީ ގޮތަށޭ ކިތާބީ ހެއްކާއި އެކު. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ލައިގެން މިއުޅޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް އަކީ އެއީ ސީދާ ރައްޔިތުންލި ވޯޓް ކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ބުނެވޭނެ ގާނޫނީ ހެއްކެއް ނެތެވެ. ކޮބާ އެކަކު ވެސް ދައްކަގަ ހެކި ތަމެން ލީ ވޯޓް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އެއީ ތަމެން ވޯޓްލިގޮތަށް ތޯ ނެތް ދެއްކެން އެހެން ކަމަށްވާނަމަ ތިޔާ ވޯޓް ގައި މަމެން ނުބުނާނަން ތިޔާއީ ރައްޔިތުން ލާފައިވާ ވޯޓެއް ކަމަށް ތިޔާއީ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ 5 މެމްބަރުން ބޭނުން ގޮތަށް އެމެން ލާފައިވާ ވޯޓް އެކެވެ. މިއިން އަންގާދެނީ ޕީޕީއެމްގެ ނިވަލުގައި ތިބެގެން އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ މެމްބަރުކަން ހޯދައިގެން އެމެން އެވަނީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 3. ނަރިޝް

  ޢެކަމަނާ ސައުދީ އަށް ވަޑައި ގަތީ ރައީސް ނަޝީދު އާއި ބައްދަލު ކޮއްލުމަށް އެއީ ޔާމީނު ހައްޔަރު ޖަލަށް ނުލާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީއެއް ނަސީދުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް! ސައުދީން މިކަމުގެ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅުނީ !

  • މަ

   ނަޝީދު އެއީ ކާކު؟ ޔާމިން ހައްޔަރެއް ނުކުރެވޭނެ،

  • Anonymous

   އައްޗީޑި.މުސްލިމުން ދަނީ ޢުމްރާއަށޭ ކަލޭމެން ނުދިޔަޔަސް. ރައީސް ޔާމީން ނޫޅުއްވައޭ ބިރުންނެއް ކަލޭމެންގެ ފިނޑިންހެން. ރޫޙާނީ ކަލާނގެ ބުންޏެއްނު ނުދައްކައޭ އެ ވާހަކައެއް. އެވެސް ގަބޫލުނުކުރަނީތަ އަނެއްކާ؟

 4. ބުރުގާ

  ތީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހަލާކު. އެއައީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގަ ކަޅުފައިސާތައް ވަޅުލާފަ.

  • Anonymous

   މާރިދައިތަ އެއްނު މި ރާއްޖޭގެ ހަލާކަކީ. ގައުމަށް ކަމެއް ކޮށްދިން މީހެއް ވެސް ނޫން

 5. ޒާ

  ޢުމްރާއަކަށް ވަޑައިގަތުމުންވެސް ވަރަށް ހުތުރު މެސެޖްތައްކޮށްހެދި އިދިކޮޅުމީހުން. އަންހެނަކާއި ޖައްސާލާއިރު ތިމަންނާމީ ފިރިހެނެކޭ ބުނަން ލަދު ނުގަންނާތީ އަޖައިބަކީ.

 6. ނެތޭނެތޭ

  ތަމެން ދައްކަގަ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ގަރީނާ އެއް ތަމެންނަށް ލިބުނު 130 ހާސް ވޯޓް އެއީ ސައްހަ ވޯޓް ކަމަށް ތަމެން ދައްކަގަ ކިތާބީ ހެއްކާއި އެކު ކޮންމެ މީހަކު ލިވޯޓް އެއީ ސައްހަ ވޯޓް ކަމަށް ތަމެން ދައްކަގަ މަމެން ލީ ވޯޓް ގަނޑު ވަކިން މަމެންނަށް ނުދެއްކޭނެ ދޯ ދެން ތިޔާއީ ރައްޔިތުން ލި ވޯޓް އަކުން ހޮވިފައިވާ ރައީސް އެއް ކަމަށް ތަމެންނަށް ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ގާނޫނީ ރީޒަން އެއް ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ ނެތޭ..

 7. ޒަކަރިއްޔާ

  ސާބަހޭ މަހާ ޖައްރާފް

 8. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  މަރުޙަބާ މަހާރެހެންދި.

 9. މިއަދު

  ކޮބާ އިދިކޮޅޭމެން ހީވެއްޖެތަ ތަކުރާރުކޮށް ގޮވަމުން ދިޔައީ މެޑަމް ފިލިއްޔެ ޖަޕާނަށް ދިޔައީއެ އެނެއްތަނަކަށް ދިޔައީއެ ކަލޯމެން ހީނުޮށްބަލަ މެޑަށް ދިޔައީ މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭސަނަކަށޭ ގައުމުން ފިއްލަވާނީ މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭސަނަށާއި ހިތުގެ އޮޕަރޭސަން ތަކަށް ދާ މީހުން

  • ޖޫން

   ދެން ކޮބާދަ ގެންދޮޔަ ފިށިތައް. ނުގެނައީ ކީވެތަ؟ގެންދިޔައީ ކޯަޗެއްތަ؟ ތިހާ ހުދުކާފުރިެއްޔާ ހާމަ ކުރަންވީނު.

 10. ރަށުމީހާ

  މުޒާހަރާއަށްވެސް ނުދޭތިޔަވަރަކަށްމީހުންނެއް

 11. އުފާ

  ސާބަސް މެޑަމް ރިރާދަފުޅުން ކާމިޔާބު އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގަ ރިޝްވަރުގެ ގެރިކަން މާގިނަދުވަހެއްނުވާނެ ﷲ ގެންދަވާ ޙައޤަށް ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާނެ.

 12. ފޮށިތަންމަތި

  ފުރާގެން ދަމުން އެކޮޅަށް ގެންދިޔަ އެއްވެސް ފޮއްޓެއް މިކޮޅަށް ނައީކިއްވެބާ!!!

 13. އޭކޭ

  ސާބަސް މެޑަމް ފާތުން އަށް

 14. ހޭލާ

  އާމިން. ޢިންޝާ ﷲ

 15. ބޮކި ބޮކި ބޮކި

  ތާއިދެއްނެތޯ ރައީސް ޔާމީނަކަށް ހެހެ
  ތާއިދެއްނެތޯ ރައީސް ޔާމީނަކަށް ހެހެ
  މަހަމަ ހާރާންވެއްޖެ !

 16. ކޮލަމްބޯބެ

  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ސާބަހޭ ދަރިފުޅާ ތިޔައީ މ ޤައުމުގެ ލޮބްވެތި މަންމަ