ހުޅުމާލޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކާއި ވޭން އެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ކޮން އިރަކު ކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހަކު ބުނީ، މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ 16:00 ހާއިރު ކަމަށާއި، މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...