ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ ޅ. އަތޮޅުގެ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓު ކައިރިންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި، މި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޯޓުގައި ފަތުރުވެރިންވެސް ތިއްބެެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިން ކަަމަށް ވެއެވެ.

އެ މީހުންނަށް ކުދިކުދި އަނިޔާތަކެއް ވި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޓީއެމްއޭގެ ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖަރ، ބިޒްސަން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޝާހިދު އިބްރާހިމް "ވަގުތު" އަށް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށާއި، އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އޭނާ ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެ ސީޕްލޭނަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.

އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުންވެސް އަދި ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. އަޒާ

  ބަދަލު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެބާ...؟؟؟

  47
  2
  • ކޮޕީ

   ދޭން ޖެހޭނެ އިންޝުއަރެންސް ގެ ދަށުން

 2. Anonymous

  ހައްގަށް ރުޖޫއަވޭ. ދޮގާ މަކަރާ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދޭނީ ވަކިވަރެއްވަންދެން. ﷲ ތައާލާ އެބަޔަކަށް ދުނިޔެއާ އާޚިރަތުގައި އަޒާބު ދެއްވާނެ.

 3. ައަންނިބެ

  އަދި ތިޔަކަހަލަ ކަންކަން ހިނގުން އާމުވުން އޮތީ...

  21
  1
 4. އައިސި

  ސްގެ އިންޒާރުގެ ފަހުން ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ހިނގާފާނެ

  12
  1
 5. ޖަހާންގީރު

  ތި ކަމަށް ބަދަލު ނުދީފިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓޭނެ