އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް މިހާރު ވެސް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

އިމްރާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ގައުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޭނާގެ ދައުރު މުހިންމު ކަމަށް ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ފާހަގަ ކުރާތީ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް މިހާތަނަށް އައިއިރު، އިމްރާން ފިޔަވައި އިތުރު ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އަދި އެ ޕާޓީގެ އިންތިހާބު މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީ ރަސްމީގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ އޯގަސްޓް 18، 2005ގައެވެ. އެ ޕާޓީގައި މިވަގުތު 6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން އެބަތިބިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  ޕާޓީގެ ނަން ބަދަލު ކުރަންފެނޭ އިމްރާން ޕާޓީގެ ނަމަށް

  18
 2. ހާޖަރާ

  މަށެއް ތިޔަ އިމްރާނަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން ތިޔައީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސި ފުރަށްސާކުރާ ސޭކެއް މަވާ ސަލާމް

  16
 3. ހާޖަރާ

  މަށެއް ތިޔަ އިމްރާނަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން ތިޔައީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރަށްސާކުރާ ސޭކެއް މަވާ ސަލާމް

  12
 4. ލލ

  ވަރަށް ހިކުމަތްތެރި ރަގަޅު ނިންމުމެއް ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނައްޓަކައި ތުޔަނިންމެވީ، މާތް ﷲ ޝޭހު ޢިމުރާނަށް ހިދާޔަތާއި ހެޔު ތައުފީޤު އަދި ސާބިތުކަން ދެއްވާށި ! ދިވެހި ޤައުމު ބާރަށްކުރިޔަށް !

  1
  21
 5. އައްޑޫ މީހާ

  ނުހޮވޭނެ މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުން ސައިޒަށް ތިރިވާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

  17
  1
 6. Anonymous

  އިމްރާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ގައުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އޭނާގެ ދައުރު މުހިންމު ކަމަށް ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ފާހަގަ ކުރާތީ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.
  ތިޔާވިދާޅުވަނީ މަނިކުފާނުގެ ބާއިވެރި ވުމާއެކު ވަގަށް ނެންގެވި ވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ހާލަތުގޯސްވި ވާހަކަދެއަތޯ

  15
 7. ސަރީފަދައިތަ

  ސަރީފަދައިތަ ފިހާރައިގެ ސޭލްސް ގާރލް ކަމަށް ސަރީފަދައިތަ ކުރިމަތިލުން ކަހަލަ ކަމެކޭނުން މިއީ.

  19
 8. އަދާލަތު މީހެއް

  ތީނައަށްވޯޓެއް ނުދޭނަން.

  10
 9. ޝޮކްތެރަޕީ

  ރައިސް ޔާމިން މަގާމު ނުދިނީމަ ޔާމިނާ ދެކޮޅައް ނިކުތީ. ދެރަ

  12
 10. ނާސިރު ބުނިބަސް އެހިންތަ؟

  އާޅުގަނޑު ދެނެ އަދާލަތު ޕާޓީ ކުރާ ކަަމެއްގަ ބައިވެރި ނުވާނަން.

  10
 11. ބުރަދަރ

  އަދާލަތު ޕާޓީގަ އެހެން މީހެއް ނެތީތަ؟

 12. ތައްޚާން.

  މިފަދަ ދެއަގައިން ވާހަކަ ދައްކާ ދޮގުވެރިންނަށް ސޭޚުންނޭ ކިޔާތީ ލަދުގަނޭ މި މީހުންގެ ސަބަބުން ދީނީ އިލްމްވެރިންނަށް އެލިބޭ ފުރައްސާރަޔަށް ދެރަވަން. އަޅުގަޑުމެންނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ދީން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާންދޭވެ. އަދި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ދޮގުވެރިންގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ. އާމީން....

 13. ޓިންޓި

  ފޭކް ޟެއިޙް ޕާޓީއިން ބޭރުކުރޭ! މިގައުމަށް ދިމާވެފަ ހުރި ބޮޑު މުސީބާތެއް