މާދަމާއަކީ ޝައްވާލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށާއި މިރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި، ފަލަކީ އިލްމުވެރިޔާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއަދު މާލެެއަށް އިރު އޮއްސޭނީ ހަނދު އޮއްސޭތާ 14 މިނެޓު ފަހުން ކަމަށާއި، އޭގެ މާނައަކި މިރޭ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ނުފެެންނާނެ ކަމަށްް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހަށް ވާއިރު މި އީދަކީވެެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތުކޮށް ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭ އީދެކެވެ. މިދިޔަ ރަމަޟާން މަސް ހުސްވި އިރުވެސް ކޮވިޑު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އޮތީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންްސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވެސް ވަނީ އީދު އައި ނަމަވެސް މާލޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އަތޮޅު ތެރެއަށް މަޖުބޫރު ނޫން ނަމަ ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މިހާރު އަންނަނީ ދުވާލަކަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށްވުރެ ވެސް އިތުރުވެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވަމުންނެެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އީދު ދުވަސް އައި ނަމަވެެސް ގޭގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ތިބުމަށް ކަމާބެހޭ އިދދާރާތަކުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޑީމަކްރަތީ

  ބަލަ ނަސީޔާ ތިރީސްއަހަރައްނުފެންނަވާހަކަތަ މާމޮލުފަކީ ވެގެން ގަައުމުހަލާކޮލާފައި ހަޒާނާކައިރިއިމީނުނައްބަހާފައިލަދުކޮބައލ

  6
  5
  • ޙައްޕު

   30 އަހަރުން މައުމޫނު ކޭ އެއްޗަކާއި ގާތްކުދިންނަށް ބެހި އެއްޗަކަށްވުރެ، ނަޝީދު 3 އަހަރުން ކޭ އެއްޗަކާއި ގާތްކުދިންނަށް ބެހި އެއްޗެއް ހަބައި ގިނަވާނެ.

   1
   1
 2. Anonymous

  އުމުރު އޯވަރ ވިީމަާ ކޮސްގޮވަނިީ

  6
  4
 3. މަ

  ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓާއަ ހަބަރުގަ އެ މާނަ ކޮށްފައި ވަނީ މުޅިން ދެ ގޮތަކަށް!

 4. އިބޫ

  ވިއްސާރަވީީމަ ހަނދު ނުފެންނާނެކަން އިނގޭ.

  5
  1
 5. ދޭހަ

  ޓްވީޓް ދޭހަ ނުވަނީބާ؟

  5
  1
 6. މަހާ

  ކަލޭ ނުބުންޏަސް އަހަރެމެންނަށް ތިކަން އެނގޭ! ކަލޭހިތުން ކަލޭވަރަށް ކިޔެވިފަހުރި މީހެއް ކަލޭ ފިޔަވާ ނެތްދޯ،
  މާފަލަކީވެގެން އުޅޭނެކަމެއްނެތް މައިތިރިވެގެން ގޭގަ މަޑުން އިނދެވޭތޯ ބަލާބަލަ، ކޮންމެކަމަކަށް ނުބޭނި،
  ކަލޭ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ މީހަކު ނޫޅޭ މިހާރަކު.

  1
  1
 7. މޫނު

  ކޮންމެސްކަމަކުނު އޭނައަށް މައުމޫނު ކިޔަނީ.. މަލާ، ހަނދާ..