އެމްޑީޕީ އިން ޕީޕީއެމް އާއިއެކު އިއްތިހާދު ވެގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ޝަރުތުތައް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ނަޝީދު ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަށް އާއިއްތިހާދެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީ އާއިއެކު އިއްތިހާދުވާނެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް ނަޝީދުގެ ޓްވީޓްގައި ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. "އެއީ އިންޑިއާ އައުޓް ނުގޮވާ، ނަފުރަތުގެ ބިލަށް ތާއިދުކުރާ، މިއުޒިކް ހަރާމް ނުކުރާ، ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރާ އިއްތިހާދެއް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ދެކޭ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މީހުން ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ޝަރުތުތަކަށް ތާއިދު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. "ރާއްޖެ އަފްޣާނިސްތާންގެ ހާލަތައް ދާން ގިނަ ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވާނެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނަޝީދު އިއްޔެ ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ކުރިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަން ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ތާއީދު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހާރު ވެސް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، އަދި އެތައް ދައުވާއަކާއި ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ޔާމީނަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަޝީދުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއިއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތްކަން ނަޝީދު އިއްޔެ ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ޕީޕީއެމް އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ނަޝީދު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވި ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ނަޝީދާއިއެކު މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ފާޅުގައި ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް އަދި ޕީޕީއެމް އިން ރައްދެއް ނުދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

61 ކޮމެންޓް

 1. ތުއްތުނާ

  އެންމެމު ހިންމުޝަރުތުއަދިއޮތީ ހަނދާންނެތިފަ
  އެއީ ބޮވެންވާނެ ބޮވެންޖެ ހޭނެ ބޯންވާނެ!!

  131
  3
 2. މެން

  ދީނުގައި ހުއްދަކަންތައް ހަރާކޮށް ހަރާންކަތައް ހުއްދަކުރުމަކީ ﷲ އަށާއި ﷲގެ ރަސޫލާއަށާއި އިސްލާމް ދީނައް ކުރެވޭ ފުރައްސާރައެއްކަން ހަމަ މިސޮރައް ނޭގެނީހޭ

  172
  2
 3. ރީދޫ

  މިމީހާ ވީހާވެސް އަވަހަށް ކ އަތޮޅު ގުރައިދުއަށް ގެންގޮސްލާ އެރަށުގަ ހުންނާނެ މިކަހަލަ މީހުން ލާނެ ތަނެއް

  145
  1
 4. ކަރުކުރު

  އިންޑިއާ އައުޓް ނުގޮވޭ މީހަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނަން

  164
  2
 5. ބޮންދު/ހުވަދޫ

  ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކާއި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ހީލަތަކީ ދީނަށް ނަފްރަތު ކުރުމާ ދީނަށް ނަފްރަތުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހީލަތްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.

  127
  2
 6. ކޮރަލް

  ދައްކާ ވާހަކަ ތަކުން ބޯހަމަ ޖެހޭ ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

  127
  3
  • އަދިވެސް

   އަދިވެސް ސުވާލުތަ އުފެދެނީ. މަށަށް ޔަގީން

 7. އިބްރާހިމް

  އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި ނަޝީދު އެ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ރ ޔާމީނު ނިޟާމުން ބޭރުކޮށްލަން. މި ކުރާ ޓްވީޓް ތަކުގެ ބަދަލު މިހާރު ރ ޔާމީނު ފުލުހަށްގެންގޮސްގެން މިހިންގާ ޖަރީމާއަކީ. ޤާނޫނަކަށް ޤަވައިދަކަށްވެސް ބެލުމެއްނެތި އަމަލު ކުރާމީހެއް ނަޝީދަކީ.

  91
  1
 8. އިންޑިއާ އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  129
  2
 9. ފަހަރި

  މިއީ ޞާލީހާއި އަންނި ގުޅިގެން ހިންގާ ކަސްރަތު ކުލާހެއް! ކިތަންމެވަރަކަށް އެއްއަތް ހޫރިޔަސް އަޑެއް ނީވޭނެއެވެ. އަޑުއިވޭނީ ދެއަތް ދެއަތާ ޖެހިގެންނެވެ. ނަޝީދު ތިޔަހޫރާ އަތަކު ޕީޕީއެމްގެ އަތެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. އިންޝާއަﷲ

  110
 10. މަރީނާ

  ބަލާވެރިކަމެއް ޤައުމަށް ޖެހިފަ ހުރި

  108
  1
 11. ރެފްރީ

  މުހަންމަދޫދޫދޫ .. މަނިކުފާނުގެ ފެންވަރާ އި ވިސްނުމާ އި މިކުދީންނަށް ދަސްވެ އްޖެ!!
  މަނިކުފާނުތިހުރީ ސަ އިކޮލޮޖިސްޓަކަށް
  ދަ އްކަންޖެހިފަ!! މަނިކުފާނަކީ ވެރިކަންކުރެވޭހާ ލަޔާގަތުހުރިމީހެ އްނޫން!!

  82
  1
 12. ކާފަބޭ2020

  އަހަރެން އިންޑިއާއައުޓެކޭނުގޮވާނަން ކީއްކުރަންއިންޑިއާއައުޓް ކިޔަންވީއިންޑިއާއައުޓުނުކިޔާއުޅެވިދާނެއިންޑިއާއައުޓުނުކިޔާހުރެވިދާނެ އިންޑިއާއައުޓް ނުކިއިގެންނޫޅެން ހީކުރީތަ އިންޑިއާއައުޓްގޮވާނެޔޭ އިންޑިއާއައުޓް އެހެންފަހަރަކުންނޫނީ އިންޑިއާއައުޓް ނުލިޔާނަން އިންޑިއާއައުޓްލިޔުނަސް އިންޑިއާއައުޓް ގޮވިކަމަކަށްނުވާނެދޯ؟

  55
  2
 13. ހަސަން

  އެއްވެސް ޝަރުތެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތް. ތިޔަ ކަމެއް ނުވާނެ

  77
 14. 😦

  ސުބުހާނަﷲ 🤫
  މިތަނައް ﷲ ގެ ކޯފާ ނައިސްގެން އުޅޭ ބައެއް ކައްނޭންގެ މި
  މިޔުޒިކް އެ ހަރާމް އެއްޗެއް ނޫންތަ 🤔

  77
  1
 15. ބޭރުކުރޭ

  ނަފްރަތުގެ ބިލަކީ އެއީ އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ވަަޒަން ވެރިކަން ދޭން އުޅޭ ބިލެކޭ ނަފްރަތުގެ ބިލް ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ ބޭރުކުރޭ

  59
  1
  • ރަނާ

   ޙަމަ އެކަނި އެކަމެ އްނޫން މިރާޢްޖޭގަ ޣައ އިރު މުސްލިމުން އަޅުކަންކުރާ ތަންތަން ހަދަން ހޯދާ ބާރެ އް އެ އީ.
   މީނަ 2008ގަ ވެެރިކަމަށް އަ އިސް ހުރި އިރުވެސް ކުރަން އުޅުނު ކަމެ އް އެ އީ . އެ އިރު އެ އުޅޭ ތަލްހަތު މެން ދީނުގެ މިނިވަން ކަމޭ ކިޔަ އިގެން މުޒާހަރާކުރި އިރުވެސް އަޅާވެސް ނުލާތިބީ. ފުލުހުން ވެސް.

   16
 16. ހިޔަލަ

  އެޖެހުނީ އަނެއް ކަންތަކާ!! ބަލަ ނަޝީދު ބޭނުންވާހާ ގޮތަށް އެނބުރެން ތިބި ބައެއް ނޫނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ.. މިހާރު މަމެންނަށްވެސް އެބަ ފަހުމުވޭ ނަޝީދު އަކީ ހަމަނުޖެހޭ އެނބުރޭ ވަހުތާނެއް ކަހަލަ މީހެއްހެން... ތިޔަ ހުންނެވި ހިސާބުގައި މަޑުކޮށްދެއްވުން އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް! ތިޔަކަހަލަ މީހަކު ދެން މި ގައުމަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ!!! ވަރަށް ސަލާން.

  58
  2
 17. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް ނަޝީދު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުންނާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  55
  1
 18. ަަަަަަަަަައަބުދު

  ސުވާލަކީ އެއްވެސް ކަމެއްނުހިނގަނީސް މީނަ ދައްކާ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއްބާ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ނޫނިއްޔާ އަދުރޭމެން މީނަޔަށްވުރެވެސް ހީލަތްތެރިކަން ބޮޑީބާ.؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  22
  6
 19. ހަމީދު

  ޔާމީން ނަސީދާއި އެކު ކޯލިސަން ހެދިޔަސްހެޔޮ މަށެއް ނުދާނަށް ނަސީދާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާކަށް، އަހަރެން އިންޑިޔާ އައުޓް ގޮވާނަން

  61
 20. ހަނު

  ބޯ ހަމަޖެހޭބާ،؟

  28
  1
 21. ޖަންގާ

  ރައީސް ނަޝީދު މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމުންނާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  32
 22. ސުއްދާނު

  ޕީޕީއެމުން އެމްޑީޕީއާ ކޯލިޝަން ނުހަދާނަމޭ ބުނާއިރުވެސް މިކަލޭގެ ޝަރުތުތަކެއް އެބަ ކަނޑައަޅާ. އަޅެފަހެ މިއަޑުތައް މިބީތާއަށް ނީވެނީބާ؟

  31
 23. ތުއްތުބޭ

  ޕީޕީއެމް އާއެކު ކޯލިސަނެއ އެމްޑީޕީއަކައް ނުހެދޭނެ ހެދިގެންވެސް ނުވާނެ އެއީ މަމެން ޕީޕީ އެމް މީހުންވެސް އަދިގިނަ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް މިހާރު އެބަޤަބޫލުކުރޭ ތަރައްޤީގެ ރައީސް ރައީސްޔާމީންއައްއެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ކޮއްފަވަނީ ނުހައްޤު ބޭއިންސާފު ހުކުމެއްކަން އެހުކުމުން ސަލާމަތްވާކައ ކޮންމެހެން ޑީލްއެއހަދާކައް ނުޖެހޭ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ ރައީސްޔާމީން މިނިވަންކުރަންވީ އެއީ ސިޔާސީ ހުކުމަކައްވާތީ

  35
  1
 24. ގއމީބަތަލުން

  މިކަލޭގެ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާށޭ. ގައުމީ ސަލާމަތައް ހުރި ބޮޑު ބިރެކޭ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރާށޭ

  33
 25. ރުއް

  މޭން އެމްޑީޕީ އެއީ ކަލޭ އެކަނިކަމަށް ހީނުކުރައްޗޭ މިހާރު ވޯޓުގުނިޔަސް ކަލޭ ގޭމީހުންނަށްވުރެން އަހަރުންގޭގަވެސް ވޯޓުލެވޭ މީހުންގިނަވާނެ ސައިޒުއޮޅިގެން ނޫޅޭ

  31
 26. އިބޫ

  މޮޔަ އަކަށް ތަބާވާނީވެސް މޮޔައ އެކެވެ.ތިޔަފަދަ ޝަރުޠެ އް ޕީޕީ އެމެ އް ޤަބޫލެ އް ނުކުރާނެ އެވެ. ޕޯޗްޤީޒުގެ ލަޝްކަރުތަ އް މިޤަ އުމުން ބޭރު ކޮށްލެނު ފަދަ އިން އިންޑިޔާގެ ސިފަ އިންވެސް ބޭރުކޮށް ލެވޭނެކަން އަތާތުރުކުން ދަންނަން ޖެހޭނެ އެވެ.

  34
 27. ޢިޔާބު

  މީނަ ހޮވި ބަޔަކަށް ސަލާމް

  20
 28. ޢިޔާބު

  އިންޑިއާ އައުޓް.

  23
 29. ކިޔުންތެރިއެއް

  أسأل الله ان يهديه، ويفقه للتوبة

  • ތުނަ

   މީގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯ؟

 30. ސަމާ

  ފުރަތަމަ މޑޕ ވެސް ތީގެތެރެިން ބައެއް ޝަރުތުތަކަށް ފިޓްނުވޭ.

  13
 31. ސަމާ

  އިންޑިއާ އައުޓް.
  ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމަށް ވަދެ އެއްމެފަހުން ގަން އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް އަޕްޑޭޓްވެސް ދޭންފެށީ އިންޑިއާ ހައިކަމިޝަނުން.

  އިންޑިއާ އައުޓް !! ހަމަ ބާރަށް މިގޮވަނީ

  25
 32. ގުގުރި

  ނަޝީދުގެ ޝަރުތުތަކާއި އެންމެ ގުޅެނީ އަންނަބީލު ކޭބަލް ކާރު އަބުދުﷲ ޖާބިރުގެ ޕާޓީއާއި.. އަވަހަށް ކޯލިޝަން ހަދާލާ

  24
  • ހައިރާން

   ކަލޭ ޖަހާބެރަށް ނުނަށާނެ ޔާމީނެއް ތިހެން ތެޅިތެޅި ހުރޭ މަކަރު ވެރިޔާ އިންޑިޔާ އައުޓު

   11
 33. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އަހަރެން ދެކޮޅުހަދަން މޑޕ އާ އެކު ޝަރުތެނެތަސް ޕޕމ މަސަ އްކަތްކުރަން...މޑޕގެ ލާދީނީބިލާ އިންޑިޔާ އަ އުޓް ގޮވާނެ މިގަ އުމުގަ އިންޑިޔާ ސިފަ އިން ތިބިހާދުވަހަކު... އެކަމަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި ހަ އްލަކީ އިންޑިޔާ މިގަ އުމުން ފަ އިބާގެންފިޔުން...ރޔާމީނަކީ ދީނާ ގަ އުމު ގުރުބާން ކުރާނެ ބޭފުޅެނޫން އަމި އްލަބޭނުމަށް... އިންޑިޔާ އަ އުޓް... އިންޑިޔާ އަ އުޓް.، އިންޑިޔާ އަ އުޓް...

  11
 34. ޝެލަރީ

  ހިނދު ކޮޅުގަތޯ ބަފާބުންޏަސް ވަގުން ފަހަތަކަށް ނާރާނަން

  6
  1
 35. ލަޠީފް

  ހިނިވެސް އާދޭ.. ބަލަ ތިބޭފުޅާ އާ ގުޅޭކަށް މީހަކު ބޭނުންވެގެނެއް ނޫޅެއޭ.. އަމިއްލައަށް ޝަރުޠު ތިކަނޑައަޅަނީ.. ކޮސް ގޮވަމުން ގޮވަމުން ގޮސް ހަމައިން ނެއްޓިފައެއްނު ތިހުރީ.. ބޭރަށް ދެވޭއިރަށް ބޮވެންޖެހިގެން ހަމަ ބުއްދިފިލާފައި ހުންނަ މީހަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ދެން ދޭނެތަ؟ ކުރިން ލައްކަ އެއްޗެތި ލިބިއްޖެ. ދެން ފެންނަމުން ދާނީ ފަހަރަކު އެއްޗެއް ބީވަމުން ދާތަން. ވެރިކަން ބީވެގެން ދިޔައީ.. ޔާގޫތުގެ ބީވީ.. މަޖިލިސް ބީވަނީ .. ޕާޓީ ނޯނޯ އޭ ބުނެފި.. ތިމާގެ އަސްލިއްޔަތު މީހުންނަށް ފެނި އެނގިއްޖެ.

 36. ކަނަމަނަ

  މިހުރީ ވެރިކަމަ އިގެން ދުނިޔޭން މޮޔަވެފަ . ނޫނީ ރާ އްޖޭން ބޭރުގަ ހުރެ ބޯ ޖޫހަކުން ބު އްދި ފިލާފަ ހުންނަ ވަގުތު ދެ ްއއކޭ ވާހަކަ ތޯ އްޗެ. މީނަގެ ކޮ އްކޮ ކީކޭބާ ބުނަނީ މިކަމާ

  11
 37. Anonymous

  ޢާޒުމް ، ހަ

 38. ތަންޑާ

  މިދެން ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއްތަ އަޅެ؟ މީނަ ގެންގޮސް ގުރައިދޫގައި ހުންނަ މޮޔައިން ތިބޭތަނަށް ލާބަލަ ހެޔޮނުވާނެ. އެމްޑީޕީގަ ނެތީތަ މިނޫން މީހަކު އަޅެ؟

 39. ޓްރެޑް

  އާޒިމް ، ޕެޑް ހަސަން ، މީކާއީލް ، ބޮންޑޭ ދެންވެސްތިބި އަންނިގެ ޕަޕެޓުން މިކަމާ ބުނަނީ ކީކޭބާ ! މިހާރު ހަމަ ރަގަޅަށްވެސް ބުއްދި ފިލައިގެން ހިގައްޖެހެން ހީވަނީ .އަނެއްކާ ވަޒަންފުކެއް ސިކުނޑިއަށް އަރާފަ އިނީ ނޫންބާ

  9
  1
 40. UH

  ލޮޮލް

 41. ސަބާ

  މީނަހިތުން މި އުޅެނީ އިބޫ ސާލިހް ބިރު ގަންނަވަން ، ޔާމީނާ އއެކު ކޯލި ޝަނެ އް ހަދަން ބޭނުމޭ ކިޔަ އިގެން . އިބޫ މީނަ ވަކިވެދާނެތީ އަވަހަށްވީ ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރަން އަދި މީނަ ބުނާގޮތަށް 2023ގަ އިންތިޚާބް ވެސް ނުބާ އްވަން . މިހާރު އޮތް ކޯލިޝަންވެސް ރޫޅާލަން . ބަލަ ކަލޭކަހަލަ މުރުވަތްތެރި ކަމެ އްނެތް މީހެ އް ނޫނޭ އިބޫ އަކީ . ޢަހުދެ އް ވެގެން ވެރިކަމަށް އަ އީ . އަހުދު އުވާ ލާފަ އެހެންޕާޓީތަ އް ބޭރު ނުކުރުމާ ބަރުލަމާނީ އަށް އިބޫ އެއ އްބަސް ކުރު ވަން ގަންނަހާ ސަކަރާތް ތިޔަ އީ .

 42. ޒަވީ

  ހަ އެތި ކުރި އަށް ކުޅެލަނީ .ކުޅެކުޅެ ހުރޭ ތިތާ ރާ އްޖެ ނަ އިސް. ބޭނުމަކީ މިކަހަލަ ކޫސަނި ވާހަކަ ދަ އްކަ އިގެން ނޫސްތަކުގަ އި ފަލަ ސުރުޚީ އެޅުވުން . ބޯބުރާންތި

 43. އާބިދާ

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  11
 44. ދެންފަހެވެ

  މިއީ ހަރު ހަރު ކަށިތައް ދެނެގަތުމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ނޫންބާވައެވެ

  1
  1
 45. ނުކުރެވޭނެއޭ

  ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާގައި "ޔާމީންގެ ފިކުރެއް" ބައިވެރި ނުވާނެއޭ ސަބަބަކީ މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ކޮށް ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް ގެ ދަށުން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު ގޯލްޑެން ޕްލޭޓެޑް ބްރިޖް އަޅާ މިޝަން އިމްޕޮސިބްލް ކާމިޔާބު ކުރި މީހުންނޭ މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ކުރި ނަމަވެސް ތަމެންފަދަ ކައްޕަޅި ރަނޑުން ތިބޭ ޕާރޓީ އަކަށް ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ

 46. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް ނަޝީދު މިސަރުކާރަށް ކުރާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އެއީ މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ އެންމެ ބަރުދަން ބޮޑު ވައުދު ކަމުގައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމް ލާފައިވާ 80 ހާސް މީހުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވެރިކަމަށް އައިސް އެވައުދަށް ހަރާމްކޯރުވެ ރައްޔިތުންނަށް ބަތާހަރާމީ ވުމުންނޭ ދެން ސަރުކާރު ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާ ދޭންއޭ އައި އާސްކް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 47. ބިންގޯ

  މި ތަން އަފުގާނިސްތާނަކަން ހަދަން އުޅެނީ ކަލޭ.

 48. އިސްތިއުފާ

  މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބޮޑު ގުރުބާނީ އެއްވެ އަދި އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކޮށް އެކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފަންޑް ކުރަން އިންޑިއާގެ ވަގުން އަތުން ފަންޑް ހޯދި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް އިބޫ އަށް ކުރާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން ސަރުކާރުގެ ލެޖިޓިމަސީ މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފައޭ ދެން ސަރުކާރު ރަނގަޅުވާނީ އިސްތިއުފާ ދިނިއްޔާއޭ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 49. Anonymous

  މޮޔަބޮލަށް އަރައިގެން

 50. އަހުމަދު

  ނަޝީދު އައުޓް

 51. ރަދީފް ހުސެން

  ހަމަ ބު އްދި ފިލީތޯ! ރ.ޔާމިން އުމުރަ އް ޖަލުގަ އޮންނަން ޖެހުނަސް އަދި ވެރިކަން ނުލިބި ދެން އުމުރަ އް ޕޕމ އޮވެ ހަފުސްވިޔަސް ރ.ޔާމިނު ޕާޓީގެ ހިންގުމުގާހުރެގެނެއް ޕޕމ މޑޕ އެއްބަސްވުމެއް ނުހަދާނެ

 52. ބޮއިކަޓް ޢަލީ

  ތި ހުރިހާ އެންމެން ބައިވެރިވެގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކާލަނީ.. ދިވެހިން އަބަދުވެސް ތިބޭނެ އަތް ޖަހަން..

 53. ޕީ ޕީ ޢެމް މީހާ

  ރ ޔާމީން އެއް ނޫޅުއްވާ މޮޔަފުލު ވެގެން. ޢެއީ ގަޓް ބޭފުލެއްކިން މިހާރު މިސޮރުމެންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ފަހުމް އެބަ ވޭތާ.
  ރ ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ

 54. މުފީދު

  ހެޔޮހިތުންކުރާކަމެއްކަމުގައިވާނަމަ ޝަރުތުތައް ހާމަކުރީކީއްވެތޯ މިހެންމިބުނި ޝަރުތުތަކުގައި
  ވާގޮތުން އެއީ އިންޑިއާ އައުޓު

 55. ރަޝީދު

  އިންޒާރެއްފަދަ ޝަރުތެއްހާމަކުރެއްވީ ޕީ.ޕީއެމްއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދަށުވެފައިވާ ޕާޓީއެއްތޯ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދަހިވެތިކަންބޮޑުކަމުން ގޮތްހުސްވުމުން ޕީ.ޕީ.އެމްއާ ޔާމީންބޭފުޅާގެ އެހީ
  ތެރިކަންހޯދުމަށް ތިއީ

 56. ގަދަކަމުން

  މީ ރޭޕްގެ ބާވަތެއް ނޫންތަ؟

 57. ާއަހުމަދު

  މމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމމ މިތަން 2ވަނަ ކަޝް މީރައް ވާން ދިވެހިން
  ބޭނު މެއް ނުވާނެ