ރަހީމް ސްޓާލިން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މި މެޗުގައި ސްޓާލިން ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ގޯލު ސްޓާލިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އަގުއެރޯ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލްއަށްވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުގައި ސިޓީގެ ޑިފެންސްލައިން ފެނުނީ ވަރަށް ހުށިޔާރުކޮށެވެ. އަދި ގޯލްކީޕަރުވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް ދިފާއުކޮށްފައެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ފެނިގެންދިޔައެެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް އާސެނަލް އާއި ދެކޮޅަށް ސިޓީ ކުޅުނު 10 ފަހަރުވެސް އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. މި މޮޅާއެކު އެ ޓީމަށް ވަނީ އިތުރު އިތުބާރެއް ލިބިފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ސިޓީ ވަނީ ތާވަލުގެ 10 ވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އަދި މި މެޗުން ބަލިވި އާސެނަލް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 9 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ލީގުގައި ކުރިޔަށް އަދި މި ދެ ޓީމަށް މުހިއްމު މެޗުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން ޕޮއިންޓް ޓޭބަލަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ލީގުގައި ސިޓީ ދެން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސްޓްހޭމް އާއި ދެކޮޅަށެވެ. އާސެނަލް ކުޅޭނީ އަންނަ ހޯމަދުވަހު ލެސްޓާ ސިޓީއާއި ދެކޮޅަށެވެ.