15:52

 

15:52

 

15:51

 

17:52

 

14:17

14:17

14:16

14:16

13:22

13:08

01:00

 

00:43

23:15

22:35

21:51

21:13

17:40

17:31

17:09

16:40

16:27

15:09

15:05

14:21

14:04

14:02

13:49

12:54

11:44

11:28

11:10

10:20

09:47

03:52

02:15

 

02:04

 

02:03

 

00:43

 

00:42

 

ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ކަމަށްވާ "ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް" ރަޝިއާގައި ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު މުބާރާތް ހުޅުވައި ދޭނީ ރަޝިއާ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިންނެވެ.

މަަސްދުވަހަށް ދެމިގެން ދާނެ ފުޓްބޯޅައިގެ މިއީދު ނިމޭނީ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ކޮންމެ ހަތަރު އަހަރަކުން ބާއްވަމުން އަންނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 32 ޓީމް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މުބާރާތް ފެށެން ވާއިރަށް ގިނަ ޓީމްތައް މިހާރު ވަނީ ރަޝިއާ އަށް ގޮސްފައެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ދެސްޓޭޖަކަށެވެ. ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗެތަކެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް އެޓީމް ހިމެނޭ ގްރޫޕްގައި ހުރި ޓީމްތަކާއި ކުޅެ ނިމޭއިރު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެޓީމް ނޮކްއައުޓް ބުރަށް ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.