އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ)، ނިއު ރޭޑިއަންޓް

ސަޕޯޓުކުރަނީ: އިޓަލީ
މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ: ލިއޮނަލް މެސީ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: އާޖެންޓީނާ / ޖަރުމަން

"އިޓަލީ މި ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމަ މި ފަހަރު ސަޕޯޓްކުރަނީ އާޖެންޓީނާ އަށް. އާޖެންޓީނާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަނީ"

އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ، މާޒިޔާ

ސަޕޯޓްކުރަނީ: ބްރެޒިލް
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ: ލިއޮނަލް މެސީ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: ބްރެޒިލް

"ބްރެޒިލް މި ފަހަރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ، ހާއްސަކޮށް ނޭމާ ފިޓުކޮށް ހުރިއްޔާ"

ހަސަން ނާއިޒް (ދާދު)، މާޒިޔާ

ސަޕޯޓްކުރަނީ: ސްޕެއިން
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ: ލިއޮނަލް މެސީ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: ސްޕެއިން

"ސްޕެއިން މި ފަހަރު ތަފާތުވާނެ"

މުހައްމަދު އުމެއިރު، ނިއުރޭޑިއަންޓް

ސަޕޯޓްކުރަނީ: އާޖެންޓީނާ
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ: ލިއޮނެލް މެސީ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: އާޖެންޓީނާ

"މި ފަހަރު މެސީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެފިއްޔާ އާޖެންޓީނާ ތަށި ނަގާނެ ކަމަށް ގަބޫލްކުރެވޭ"

އިސްމާއިލް މަހެފޫޒް (އިންމަ)، މާޒިޔާ

ސަޕޯޓްކުރަނީ: އާޖެންޓީނާ
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ: ލިއޮނެލް މެސީ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: އާޖެންޓީނާ / ޖަރުމަން

"ލިއޮނެލް މެސީ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. އުންމީދުކުރަނީ އާޖެންޓީނާ ކަމަށް ތަށި ގެންދާނީ. އެކަމަކު ވަރުގަދަ އެހެން ޤައުމުތައް ވެސް އެބައޮތް"

ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާހް)، ވެލެންސިއާ

ސަޕޯޓްކުރަނީ: ޖަރުމަނަށް
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ: ލިއޮނެލް މެސީ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: ޖަރުމަން / ސްޕެއިން

"ސީދާ ލަފާކުރަން ދަތިވާނެ ޗެމްޕިއަންކަން މިވެނި ބަޔަކު ހޯދާނޭ. އެކަމަކު ގަބޫލްކުރެވޭ ގޮތުގައި ޖަރުމަން، ސްޕެއިން، ބްރެޒިލް އަދި އާޖެންޓީނާ ތައްޓަށް ވާދަކުރާނެ"

އަލީ ސުޒޭން، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް

ސަޕޯޓްކުރަނީ: އިންގްލެންޑް
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ: ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނީ: ބްރެޒިލް

"އިންގްލެންޑަށް ސަޕޯޓްކުރަނީ. އަދި މި ފަހަރު އިންގްލެންޑް ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. އެކަމަކު އޮތް ސްކޮޑުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ވިސްނާފައި މި ފަހަރު ތަށި ނަގާނޭ ބުނަން ދަތި"

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ސުޒޭން ހަމަ ތަފާތީ. އެންމެންނަށް ވެސް އެންމެ ކަމުދާ ކުޅުންތެރިޔަކީ މެސީ.