އެސްޓާސް އިން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް ސޭލްއެއް ފަށާފައިވާާއިރު، އެ ސޭލްގެ ދަށުން ސޯފާތައް ހެޔޮއަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މި ސޭލްގައި އެސްޓާސްއިން ވިއްކާ ސޯފާތަކުގެ އަގު އުޅެނީ 1499 ރުފިޔާ އާާއި 7999 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ.

އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ދޭ ގޮތަށް އެސްޓާސްއިން ވިއްކަމުންދާ ސޯފާތަކުގެ އެކި ކުލަ އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އެކި ސްޓަައިލާާއި، އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ސޯފާ އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިޓިންގ ރޫމަށް ބޭނުންވާނެ އެކި ސައިޒްތަކުގެ ސޯފާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ސޯފާތަކުގެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅުވެފައި މޮަޅުވެސް ވާނެއެވެ.

އެގޮތުން ތިން ސީޓު ލާފައި ހުރި ސޯފާތަކާއި އާއި ދެ ސީޓު ލާފައި ހުރި ސޯފާތަކުގެ އިތުރު ސީޓްތައްވެސް ހުންނަ ކޯނާ ސޯފާތައްވެސް އެސްޓާސް އިން ދަނީ ވިއްކަމުންނެެވެ.

އެސްޓާސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަމަޟާން ސޭލްއަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަަބަދުވެސް ލުޔެއް ގެނެސްދޭ ސޭލްއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. މި ސޭލްގައި ކަސްޓަމަރުން އެންމެ ގަޔާވަނީ އެސްޓާސް އިން ދޭ އަންތަރީސްވާވަރުގެ ޑިސްކަައުންޓްތަކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ނިޔާޒް

  ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ވިޔަފާރި ވެބްސައިޓް، ފޭސްބުކް ޕޭޖް ވެސް އެސްޓާސް އަތުގަ.

  8
  1
 2. އަނެއް

  އެސްޓާސް ވަރެއް ހަމަނެތް އެހެންފިހާރަތަކުން މާއަގު ބޮޑުކޮށްވިއްކަނީ.

 3. ވޮށުފިލާ

  ތިޔަ ސޯފާގައި އޮންނަ އިރު ރޯދަ ހެންވެސް ހިޔެއް ނުވާނެ