ބޭނުންވާ ތަކެތި

2 އަލުވި
300ގ މީޓް ސޯސް
210ގ ޗީޒް ގާނާފައި
1 ބޮނޑި ބޭބީ ސްޕިނަޗް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ އަލުވިތައް ފޮތި ފޮތިކޮށް ކޮށާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޓްރޭގެ އެންމެ ތިރިއަށް މީޓް ސޯސްކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު އަލުވި، ދެން ބޭބީ ސްޕިނަޖް އާއި ޗީޒް އަޅާށެވެ. މިގޮތަށް އިތުރު 2 ލޔާ ހެދުމަށްފަހު 200 ޑިގްރީގައި 20 މިނެޓް ފިހެލުމުން ޕޮޓޭޓޯ ލަޒާގްނިޔާ ތައްޔާރުވީ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ބޮޑުކައްކާ

    މި ރެސިޕީ އުފެދުމުގައިވެސް ބާޠިލް. ސަލާމް! ދެއަލުވި. އައިމީން ސީރިއަސްލީ!!