ދިވެހި ބަހުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވުމަކީ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީއެއް އޮންނަ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ދިވެހި ބަހުން މިއަދު ޓްވީޓެއް ކުރެއްވީ އިންޑިޔާގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙަރަކާތުގެ ބައްޕަގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވޭ މަހާތުމާ ގާންދީ އަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ލަވަ ކަމަށްވާ "ވައިޝްނަވާ ޖަނާތޯ" ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިންތަކެއް ކިޔާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ. މި ލަވަ ކިޔާފައިވާ ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިންނަކީ މުހައްމަދު ޝާހިދު އަދި މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ.

މޯދީ ދިވެހި ބަހުން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ގާންދީގެ ސުލްޙައިގެ ފަލްސަފާ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އަދި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ހަރަކާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ދައްކުވައިދޭ ކަމަށެވެ.

މޯދީގެ މި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން މޯދީ އާއި އިންޑިއާ އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ޓެގު ކުރައްވާ މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ "މޯދީ ދިވެހި ބަހުން ޓުވީޓެއް ކުރެއްވިކަމީ ދިވެހިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ" މިހެންނެވެ.

މޯދީގެ މި ޓްވީޓަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ޓުވިޓާގައި 44 މިލިއަން މީހުން މޯދީ ފޮލޯ ކުރާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން މަހުލޫފްގެ އިތުރުން ވެސް ބައެއް މީހުން އަންނަނީ މޯދީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ޢަހްމަދުބޭ

  ފިރިހެންވައްތަރު މީހިންއެހެންކުރާކަންތަކަކީ މަހްލޫފުކަހަލަމީހުންނަށް މާމޮޅުކަމަކަށްވެދާނެ

 2. ޢަފްލާ

  މަހޭ މޮޔަގޮވަނީ މޮދީ އަށް ޓްވީޓް ކުރަން ކެރުނީ ކަލޭމެންގެ ބައިއަތު ހިފައިގެން މިގައުމުގެ ރަެްއްޔިތުން ލި ވޯޓް ވަގަށް ނެގީމަ އެކަމުގެ އުފަލުގަ ބަޣާވާތުގެ އުފަލުގަ ކުރީ ޓްވީޓެއް މަހާތުމާ ގާނދީ ގެ ފަލްސަފާއެއް މިގައުމުގަ ނޯވޭ ހޭބައްުޔާ

 3. ގައނދީ

  މޯޑީ މޯރޑިސް ބަހުން ކެކެކެކެ ބޮޑުހުޅު ނަސީދު ބުނެގެން ކުރިކަމެއް

 4. ކުމާރު

  ގެރިމޯދީ ގެރިއެއް ރޭޕްކުރިއަސް ކަލޭ އުފާވާނެ. ޢަހަރެމެން އުފަލެއްނުވޭ

 5. ކުމާރު

  އިންޑިޔާގެ އިލާހީ އާބާދުގެނަން ރޭޕްޓައުން އައް ބަދަލު ކުރީމަވެސް ކަލޭ އުފާވޭނު

 6. ދިވެހި

  އުފަލެއް ނޫން. ބޮޑު ބިރެއް. އެއީ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް. ޥިސްނާބަޔަކަށް މިއީ ވަރަށް ވާހަކަ.

 7. ޢަހަންމާ

  ޢަހަރުމެން އުފަލެއް ނުވޭ. ޢެއީ އަޅުވެތި ކުރާނެ ކަމުގެ ސިގްނަލް އެއް.

 8. Anonymous

  އިންޑިއަން ގެރިމޯދީ ދިވެހިބަހުން ދެން މާނަކުރިއަޑުއިވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްޖިންސުން ކައިވެނިމުރުމާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމާއި ޒިނޭކުރުން ހުއްދަކުރުމާއި ބުދުފައްޅި އެޅުމާއި ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރުމާއި އަދި ގެރިމަސްކޮޅެއް ކައިފި އަދި ގެރިއަކަށް ބަލާލި މުސްލިމަކުވިއްޔާ އެމީހަކު ގަތުލުކުރުން ގާއިމުކުރި ވާހަކައެވެ. ދިވެހިންނޭ ގެރިމޯދީމެން ތިދޭ އިޝާރާތްތަކަށް ނިކަން ވިސްނާ ހޭއިއަރައިގެންތިބޭ!!

 9. ކާފަދ

  ކިހިނެއް އުފާކުރާނީ. ހަމަޖެހޭ އެންމެ ޖުމްލައެއްވެސް ނެތް. މަހިތަށްއަރާ ކީއްވެގެންބާއޭ މޯދީ ކައިރީގަ ރަނގަޅަށް ދިވެހި ބަސް ދަންނަ މީހަކު ނުގެންގުޅެނީ. ގައިމު އެފެންވަރުގެ މީހަކު ގެންގުޅޭނަމަ މިފަދައިން އަގެއް ނުވެއްޓުނީސް

 10. Anonymous

  ގައުމުގެ ވެރިޔާވީމަ. ދިވެހި ސިޓީއަށްޒިޔާރަތް ކުރުން އަދި އޮތީނު

 11. މޮޑިފައިޑް އިންޑިއަން

  އެއީ ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލެއް. މޯދީ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ދިވެހިން ވާހަކަދައްކަނީ އިންޑިއާގެ ބަހުރުވައެއް ކަމުގައިވާ "މަހަލް" ބަހުންނެވެ. މަލިކުގައި ވާހަކަދައްކާ ބަހުން ދިވެހިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީއެވެ. ވީމާ މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް "ނުރައްކާތެރި" މެސެޖެއް ދެއްވީއެވެ. އެއީ އުފާވެރި މެސެޖެއް ނޫނެވެ. ނުރައްކާތެރި މެސެޖެކެވެ.

 12. ޞިތު

  އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ހުއްދަކުރީމަވެސް އެންމެ އުފާވީ މަހުލޫފު

 13. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  މަވެސް އުފާ ވެއްޖެ. އަހަރުމެން ގެރި މޯދީއަށް ލިޔާ ކޮމެންޓް ކިޔާނެކަން އެނގުނީމަ އުފާވާނެނު. ރޭޕް އިންޑިއާ ދެކެ ނަފްރަތު ކުރާކަން އަދި އިތުރަށް ހާމަ ކުރަން ފޯރި އަތުވެއްޖެ. މުންޑު ބެއްޔާ ކިޔާކިޔާ ވަރުބަލިވާވަރަށް ލިޔެލާ ދައްކާލަ ދޭނަން.

 14. ސަމާސާ

  ކުއްލިއަކަށް މޯޑީ އަށް ދިވެހި ބަހެއް އޮތްކަން އެނގުނީތީ ހައިރާންނުވޭ. ބިރުވެރި ސިގްނަލެއް.

 15. އެދުރުބެ

  ރާއްޖެއަކީ ކުއްލިއަކަށް އުފަންވި ގައުމެއް ނޫން. މޯޑީ އަށް ކުއްލިއަކަށް ދިވެހިން ތިބިކަން އެނގުނީ ކިއްވެކަން އެންމެންނަށް އިންގޭ ބޮޑު ސިއްރެއް.

 16. މުސްލިމުން

  ބޮޑު ކާފަރަކު ދިވެހި ބަހުން ޓުވީޓެއް ކޮއްގެން އަހަރެމެން މުސްލިމުން ފޚުރުވެރި ވާންޖެހޭ ކަމެއްބާ މީ؟ އަހަރެމެން މުސްލިމުންގެ އަޤީދާއަށް ގޮންޖަހާ މީހެއް. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ހުއްދަ، ޒިނޭހުއްދަ ކުރާ ،މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮ ނޭދަޭ ބޮޑު ކާފަރު ފާޖިރަކު ގެ ޓުވީޓެއް. ކިހާވަރަކަށްބާ އީމާންކަން ހިތު ތެރޭ ހުރީ؟

 17. ޖުޑީ

  ދިވެހިން އުފާކުރާ ވަރުކަމެއްނޫން މިޔަކީ. މީގެންބުނެދޭ ލަފުޒީ މާނަޔަކީ ދިވެހިންގެ ރީތިއާދަކާދަތަކަކީ އިންޑިޔާމީހުންގެ ސަބަބުން ލިބުނުކަމެއްކަމަށް މީކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް މީގެ އަށްސަތޭކަ އެތައްއަހަރެއް ކުރިން އިސްލާމްދީނުގެނޫރު މިފަސްގަނޑުގަ ހިގަންފެށި ހިސާބުުން ދިވެހިންގެ އުޅުމަށް އައިރީތިސިފަތަކެއްއެއީ. ދެން މީގެފޮރުވިފަވާ މާނަޔަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާގެބަޔެކޭ މާކުރިންވެސް އެހެންވީމަ އަލުން މިމީހުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފޮރުވިފަވާ އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުން މަލިކު މިމީހުންގެ ތަނަކަށް ހެދިހެން ރާއްޖެވެސް މިމީހުންގެތަނަކަށް ހެދުން މީދިވެހިންތެރޭން ބަޔަކު މާއުފާވެރިކަމަކަށް ހަދައިގެން މޯޑީއަށް ޝުކުރުއަދާކުރިޔަސް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބާބެއްގެ ފެށުންކަމަށް ބަލާ

 18. އިންސާފް

  ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެ، ހައްދުފަހަނައަޅާފަހުރި ޓެރަރިސްޓަކު ޤާތިލަކު ދިވެހިބަހުން އެއްޗެއްލިޔުމަކީ ދިވެހި ބަހަށް ލިބުނު ދެރައެއް.