މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާގެ ފައުންޑަރ އަދި އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ، ޝަހިންދާ އިސްމާއީލް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފިއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި އަޑު ފެތުރިފައިވާ ގޮތުގައި، މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޝަހިންދާ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައި ވަނީ ޖަރުމަނަށެވެ. އޭނާ މިހާރު ބޭރުގެ ހިމާޔާތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަތައްވެސް ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

ޝަހިންދާ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވަނީ ސީދާ ކޮންއިރެއްގައި ކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. ފުލުހުން އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ފައުންޑަރު ފުރައިގެން ދިޔަ ދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެ މުވައްސަސާއިން އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝަހިންދާ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފައި މިވަނީ، އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި އެ ޖަމިއްޔާ ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޝަހިންދާ އިސްވެ ހުންނަ އެމްޑީއެން އިން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދުދީ އޭނާ ދަނީ ގަދަބަސް ބުނަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދީނުގެ އަސްލުތަކަށް ފާޑުކިޔައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މީގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދުމުން ޝަހިންދާ ބުނެފައިވަނީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަކީ ޤައުމުގެ ހަލާކު ކަމުގައި އާއި އެ މިނިސްޓްރީ އޮތްހާ ހިނދަކު ޤައުމު އަމާން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތަކުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

91 ކޮމެންޓް

 1. ރަދީފް

  ދެން ކަލޭ އެތީސްޓް ވެގެން އުޅޭ ، އަހަރުމެންނަށް ހެޔޮ.#މުރުތައްދުއެމްޑީއެން

  150
  2
  • ބޭބެ

   މީނާ ގަސްތުގައި ފިލުވީ! މައްސަލަ މީނާއާ ގުޅުން އޮތް ބަލަމުންދަނިކޮށް ނުފިލޭނެ! ނުފިލޭނެ ގޮތް ހެދެން އޮންނާނެ! ފިޔަވަޅު އެޅުނުނަމަ ނުފިލޭނެ!

   100
   3
 2. ޢަހުމަދު

  އަލްހަމްދުލިއްލާހި ސައިތާނު ފުރާގެން ހިނގައްޖެ

  172
  3
 3. ދިވެހިމީހާ

  އޮޑި ފެތެންފެށުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އޭގެން ފުންމާލާނީ އޭގަ އުޅޭ މީދާ.

  136
  4
 4. ރަދީފް

  ތަސްލީމާ ނަސްރީން ، ސަލްމާން ރުޝްދީ ، ސަލްމާން ތަސީރު ، ޝަހިންދާ އިސްމާއީލް. (އެއްމަގަކުން ހިނގާ ބައެއް މިއީ)

  154
  1
  • އަލަކަ

   އަދި ރައީސް ސޯލިހު.

   51
   7
  • ޙުސޭން

   ޢާނިޔާ ވެސް ދޯ

   30
  • ޣާލް

   ޢާނިޔާ ނުލީ ކީއްވެ

   24
  • ރަދީފް

   **ލިސްޓަށް އަލަށް އެރި ނަންތައް. އަންނި ، އާނިޔާ ، މުޖޫ ، އީވާ. ހެހެހެހެހެ.

   18
   • ޢައި

    ކީއްވެ ޔާމީނު ނުލީ އޭނަ މާތް ކަމުން؟

    3
    15
    • Anonymous

     ލާދީނީ ނޫންވީމަ ދޯ؟ މޑޕ މީހުން ކިތަންމެ ކަޑަ ވިޔަސް.

     6
     1
 5. ހަސަންބެ

  ތި ސައިތާނުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުކަންވެސް ނަގަންވީ!

  157
  2
 6. އަޒުރާ ވަހީދު / ކެޔޮދޫ

  ތީގަ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ރައީސް އިބޫބޭ / މަޖުލިސްރައިސް އަންނިބޭ / ޕޮލިސް ކޮނިޝަނަރ ހަމީދުބޭ... ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ރާއްޖެ އަންނަންވީމަ ބުނޭ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމާ އެ މައްސަލަ ނިންމާ ލާނީ

  159
  1
 7. ނުރަބޯ

  ކަލޭމެން ރީނދޫ ބައިގަނޑު، މުނާފިގު ޑަކައިތު ޝަހިންދާ ދިވެހިރައްޔިތުން ނަށް ފިލުވިޔަސް، މާތްﷲގެ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބަކަށް ނުފިލޭނެ.

  181
  1
 8. ބޮޑު ހަސްންބެ

  ގަސްތުގަ ފިލިޔަދިނީ އެއީ. ސަބަބކީ ޝަހިންދާ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އަށް ވާގިވެރިވާ މީހެއްވީމަ ހަމަ. ކުރިން ލުތުފީ ފިލުއްވިހެން.

  164
  2
 9. ކާފަބޭ2019

  ޝަހިންދާފުރައިނަމަ އެމްސީހަމީދު އިސްތިއުފާދޭންޖެހޭނެ! ބެލެވޭނީ މިސަރުކާރަށް ޕުރެސަރުބޮޑުވާތީފޮނުވާލީކަމަށް ،ލ ާދީނީސަރުކާރެކޭ ބުނެވެނީމިކަހަލަކަންތައްދިމާވާތީ!

  134
  1
 10. ޜަްއްޔިތުމީހާ

  ޢިސްލާމްދީނަށާއި މިއުމްމަތުގެ ނަބިއްޔާ އައް ފުރައްސާރަ ކުރާމީހުންނާމެދު ފިޔަވަލު ނަ އަލައިފިނަމަ މިގައުމު ަމާން ކަންމަތީ އޮތުމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެއްކަން ޔަގީން

  125
  1
 11. ނޫނުތާ :

  ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން އޮތަތީ ރާއްޖޭގައި އުޅެން ބޭނުންނުވާ މީހުންނަށް ހުޅަގުގެ ޤައުމަކުން އެންމެ ފަސޭހައިން ހިމާޔަތާއި ރައްކާެރިކަން ލިބި މަސައްކަތަކާއި ނުލައި ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތް ޝަހިންދާ މެންފަދަ މީހުންނަށް އެނގެނީތާ ؟

  87
 12. އަލީ

  ރާވައިގެން ފުރުވާލި.

  124
 13. ހަސަން މޫސަ

  ޝަހިންދަ ޖަރުމަނުގަ އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ.

  33
  83
  • ދދދދދދ

   މީ އަނެއްކާ އަނެއް ކަނުބީތާ.

   93
   1
 14. ސޯލިހު އަލީ ދީދީ

  ގަސްތުގަ ފުރުވާލީ ، ނަމުންސޯލިހު ކަމުން ޖާހިލު ..

  163
  1
 15. ޢަހުމަދު

  ފުރުވާލީ ދޯ

  114
 16. ޙައިޒަމް

  މި ދައްޖާލަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަންވެގެން ފުރުވާލީ ތަ؟

  118
 17. ރާޅު ބޯއީ

  ސަރުކާރުން ގަސްދުގައި ރާވައިގެން އެ ނުލަފާ ކަޑަ ދައްޖާލު ފުރުވާލީ. މީ ރައްޔިތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއް.

  109
  1
 18. ކޮރަކަލި

  ތީ މިސަރުކާރުން ރާވަ އިގެން ކުރުވާ ކަން ކަން
  ކޮބާ މުރުތަ އްދު ނަސީދު މީނަމީ ތިކަމުގެ އަސްލު

  97
 19. އަހްމަދު

  ﷲ އަށް ފިލަން ވެގެންދޯ؟

  72
  4
 20. Anonymous

  މިދުނިޔޭގައި އެމީހަކު ފިލައިގެންއުޅޭން ބޭނުންވާބަޔަކަށް ފިލައިގެން އުޅެވިދާނެ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުތަކުން ހެއްދެވިފަރާތް ﷲއަށް ފިލައިގެން އެއްމެ ސިކުންތަކަށްވެސް ނުހުރެވޭނެ، ލާދީނީ މީހުން ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް، ﷲއީ ހުރިހާ އަޅުންނާއި އަޅުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ހުރިހާކަމެއް ދެކެދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާގެކަން ޝައްކެއްވެސްނެތެވެ.

  108
 21. މަރު

  ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔަޔަސް މަރުވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ޔަޤީން ނުވާ ކަމަކީ މަރުވާނެ ގޮތެވެ.

  112
  1
 22. ބޭބެ

  ސަރުކާރުގެ ރޭވުމެއްބާ؟؟؟

  89
  1
  • ކޮއްކޮ

   ރޭވުމެއްބާއެ؟ ސީދާ މިސަރުކާރުގެ ރޭވުމެއް.

   36
 23. ރަމާނީ

  ޖަމިިއްޔާގެ ނަންބޯޑް ބަހައްޓާފައި އެއްމެން ފިލިޔަސް ސަރުކާރަށް ނުކެރޭނެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން..ސަރުކާރުގެ މައި މޫ އެއީ ޖަމިއްޔާ.

  95
 24. ރާވެރިބެ

  އަލްޙަމްދު ﷲ... ދެން މިގައުމަށް ދުވަހަކުވެސް ނައުމަށް އެދެން

  89
 25. Anonymous

  ތިއޮތީ ފުރުވާލާފަ. ޔެމް.ސީ ހަމީދޫ ކޮންވައްތަރު ހުންނަނީ.

  85
 26. ޠަމަން

  ވަ އްތަރޭ ޔަހޫދީ އަކާ...
  މީ ލާދީނީ ސަރުކާރު ދެން ދުވަހެ އް ދުވަހަކަ އް ފާޅުގާ ތިހެން އުޅޭ މީހުން ވާނީ އިތުރު☹️

  73
  2
 27. ސަކިންދާ

  ބިތުގަތީ ދޯ އަވަހަށް ރައްްކާވީ. ދުނިޔޭގެ ޖަލުގެ ބިރަށްވުރެ އެތައްހާ ގުނައެއްގެ ބިރުވެރިކަން ނަރަކައިގަ ވޭ. އެނަރަކައިން ސަލާމަތްވެވޭތޯ އިސްލާމް ދީނަށް ރުޖޫޢަވޭ

  63
 28. ބައްތޭ

  އޭނާވެސް ފިލީދޯ؟

  40
  • އަޙްމަދު

   ފުރުވާލީ!

 29. ޙހހހގގގ

  ދެން ނާންނާތި. މި ބޯގަންވިލާ ބައިގނޑަށް ހީވާކަހަލަ މިނޫނީ “އެޑިއުކޭޓެޑް”ބަޔަކު ރާއްޖެއަކު ނުވެޔޭ.

  74
  1
  • ހައިރާން

   ބަލަ ކޮއިފުޅާ ކޮން އެޑިޔުކޭޓެޑެއްތަ! ތިޔަ ކުދިންނަށް ކާންދިނީ ކޯއްޗެއްކަން ދަންނާނެ މީހުން މިގައުމުގައި އަދި ތިބޭނެ. ޗާންދަނީމަގު ބާޒާރުމަތީގައި އުޅުނު މުސްކުޅިން ދަންނާނެ. ފިހާރަފިހާރައިގައި އުޅުނު މުސްކުޅި ސޭޓުން ދަންނާނެ. އޭގެ އަސަރު ތިހިރަގެން ފެންނަނީ.

   45
 30. ހުސެން

  ސީދާ ސަރުކާރާއި ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން،އެހެންވީއިރު އޭނާ ފުރީ ކޮން އިރަކުކަން ފުލުހުންނަށް ހޯދޭނެ، ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރޭ

  71
  1
 31. ޖާމަނީއެއްނޫން

  ތީ މިސަރުކާރު އަޑީ އޮވެ ސިއްރު ސިއްރުން އެމީހާ ފޮނުވާލީކަން އެންމެނައްވެސް އެގޭނު. އޭނަ އަތުގަ އޮންނާނެ ސަރުކާރުގެ ލިޔުންތައްވެސް.

  50
 32. ދޮގެއް؟

  ޝަހިންދާ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ގޮސްފިއޭ! ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލީއެއްނު. ފިލީއެއްވެސް ނޫން. ފިލުވީ.

  56
 33. ދީދީ

  ހިތިގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނެ އަންހެނެއްތީ. ދީންހިމާޔަތް ކުރުމުގަ މި ނުކުޅެދޭ ސަރުކާރު ވަނީ ފެއިލވެފަ.

  55
  1
 34. ގލޅ

  ހައްޔަރުކުރޭ ދިޔަނުދީ ހައްޔަރުކުރޭ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް
  ތަހްގީގު ކުރެވޭނީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭމީހުން ރާއެޖޭގައި
  ތިބެގެންނެވެ.

  42
 35. ނަފީސާ

  ދެން އެން މެ އަވަހަށް އިވޭނީ ވެލެޒިނީހެން ވެއްޖެޔޭ ބުނާއަޑު.

  44
 36. ޢާއިޝާ

  ކުއްވެރިން ފިލަން ފުރުސަތު ދޭ ސަރުކާރެއް މީ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން ރައްޔިތުން ނިކުތީމަ ބުނާނެ ސިޔާސީ ނުވާށޭ. މީ ބޮޑުވަރު.

  48
 37. މަހިތްތަ

  ނާންނާތި މިތަނަށް، ކަލޭމެންގެ މާސްޓަރުން ކާރީ ތިބޭ ވާނުވާގަ.. މިގޮލާގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަށްވާންދޭންވް.

  40
 38. ހުސޭނުބޭ

  އަލްޙަމްދުލިއްލާހި. ދައްޖާލު މި ޤައުމު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ!

  39
 39. Anonymous

  ޚާފަރުންގެ ހިމާޔަތް ހޯދިޔަސް، އާޚިރަތުގެ އަޒާބާ އެމީހަކު ކުރިމަތިލާން ނުޖެހުމަކީ ނެތް ގޮތެއް. ކާފަރުންގެ ހިމާޔަތް ހޯދައިގެން ދުނިޔެމަތީގެ އަދަބަކުން ސަލާމަތް ވެވިދާނެ. އެކަމަކު އާޚިރަތުގެ އަޒާބު އައިސް އެމީހަކު ވަށާލީމާ ކާފަރަކު ކީއްކުރަން އިބިލީސްވެސް އެމީހަކަށް ހިމާޔަތް ދޭކަށް ނާންނާނެ.

  23
  • ހަރާންކޯރުވާނެ

   ތިއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންވެސް އިނގޭ ހަގީގަތް.

   15
 40. ޟމ

  މިފަދަ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤް މަރްހަލާގައި އޮއްވާ މީނާއަށް ފުރުނީ ކީއްވެގެން، މީނަގެ ޕާސްޕޯޓް ނުހިފެހެއްޓީ ކީއްވެ، ޖަވާބު ވަރަށް ސާފް މީ ސަރުކާރުން ކުރުވާ ކަމަކަށް ވާތީ

  46
  1
 41. އައިސީ

  ބޮޑު ކާފަރުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި ކިރިޔާ އެފެށުނީ! ކޮންމެ މިކަހަލަމީހެއްގެ ހަލާކު ވަރަށް ހިތިވާނެ! ބަލަންތިބޭ ދުނިޔޭގަ ތިބި ބަޔަކު. މުޅި އުމުރު ޖަރުމަނުގަ ހޭދަކުރިޔަސް ކަލެޔަށް ހަތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ. ހިތްހަމަޖެހުން އޮތީ ކީރިތި ﷲ ހަނދުމަކުރުމުން. މިއީ ހަގީގަތަކީ!

  26
 42. ޑަޮން

  ފިރުައައުނާ ވައްތަރު ގޮތެއްހުރޭ

  31
  1
 43. ޒައިނުލް އަހުމަދުޜޯސް

  މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް ފުލުހުންނާ އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާ ފޮނުވާލުމަކީ އަނެއް ޖަރީމާ! ބަލަ މީހަކު ގާނޫނާޚިލާފު ކުށެއް ކޮށްފައި މިގައުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން މައްސަލަބަލަމުން ދަނިކޮށް އެމީހަކު ބޭނުންވީމާ ފުރައިގެން ފިލައިގެން ދެވެންޏާ ކުރާނެހާކަމެއްކޮށްފައި ފުރައިގެންދާންވީނު. އޭނާ އިންޓަޕޯލު މެދުވެރިކޮށްގެންނަންޖެހޭ! ގެނެސް ރަނގަޅަށް ޖަލަށް އުމުރަށް ބުރަމަސައްކަތާއެކުން ލާންވީ! ތިހެންފިލައިގެން ނޫޅެވޭނެ ދީނަށްފުރައްސާރަކޮށްފައި!!

  39
 44. ކަނޑުކޮސް

  މި ހަޑި އަންހެނާ ހިތުން މީނަ މި ހޯދި ދަރަޖައަކީ ސަލްމާން ރުޝްދީއާ ބަންގްލަދޭޝް ލާދީނީ ނަސްރީނާ ޔޫރަޕުގެ ފާސިގު ހިތްތަކުން ހޯދި ދަރަޖަ. އެ ދަރަހައާއެކު ހިމާޔަތުގައި ލާދީނީ މަސްތުގަ ދިރިއުޅުން ބޭނުމަކީ. ޅެޓް ދިސް ބޯގޯސް ގޯ ޓު ހެލް! ހަބަރުގަވެސް މި ހަޑި އަންހެނާގެ ވާހަކަ ނުގެނޭ ޕްލީޒް

  30
  1
 45. އައިސީ

  ﷲ ގަންދީފަބުނާ ތެދު. މަވޯޓު ދީ އިބޫ އަށް. ދެން ހަމަ މީނޭވާގައި ބުނެލަން އިންޝާ ﷲ ދުވަހަކުވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން.

  61
 46. އަމުރު

  މިކަލޭގެ ހޯދަން ރެޑްނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނެ. މި ކަލޭގެ ފިލާނީ ލާދީނީ ހަރަކާތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ނުބައެއް ހަދައިފައި އޮތީމާ. މިއީ ފާޅުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހެއް. މީނާއަކީ ދުޝްމަނެއްކަމުގައިވާނަމަ މި ނުފޮރުއްޕާއިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާނދޭވެ.

  19
 47. Anonymous

  ވަޟުޢީ ޤާނޫނަށް ފިލިޔަސް އިލާޙީ ޤާނޫނަކަށް ނުފިލޭނެ.

  25
  • ކުއްލު ނަފްސް

   ރަގަޅު ވާހަކައެއް. އިލާހީ ގާނޫނު ހިގާނެ. މަރުވީ ހިމާޔަތްދެނީ ކޮންފަރާތަކުން؟

   20
 48. ލަބީބު

  ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕަސްޕޯޓާ ބޮޑުމުސާރޔާއެކު ނުއުފަންނަ މަޤާމެއް ދީފަ ފޮރުވީ! މިއީ ޑްރާމާގެ ބައެއް!

  17
 49. ހެމްސަމް

  ރެޑު ނޯޓިސް ނެރެ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރޭ ދައްޖާލު މި ސަރުކާރުން އެ ޓެރެރިސްޓު ޖަމާއަތް އުވާ ނުލާނަމަ އެހެން ދުވަހެއް އޮތްކަން ހަދާން ކޮތްދެން

  10
 50. ބަޅ

  ދެން އެނބުރި މި ނާންނާތި

  12
 51. ގޯތީ މީހެއް

  މި މައްސަލަ ތިލަވިއިރުވެސް ޝަހިންދާ ވަނީ ރާއްޖެދޫކޮށްގޮސްފައި. އިގިއްޖެ؟

  2
  10
 52. ޚާފޒ

  ދީނީއިލްމުވެރިން އަދި އިސްލާމްދީނަށްލޯބި ކުރާހުރިހައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް، ކޮކަޑިކޭ މީދާމަތިން ހަނދާން ކުރާތި.

  20
 53. ރަޙަފް އަލްޤަނޫން

  މިމަކަރުވެރި ނުބައި ނުލަފާ އަންހެނާ މިހާރު އެކުޅެނީ ވިކްޓިމްހުޑް ގޭމް. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ހުޅަނގުން އަންނަ ޕްރެޝަރު ބޮޑުކުރަން. ދެން ވެސް ދުރުގައި ހުރެގެންވެސް ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހިންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން އުނދަގޫ ނުކޮށް ޖަރުމަނުގައި ވިއަސް ހުރެބަލަ. ޔޫރަޕް، ކެނެޑާ، އެމެރިކާއިން ތިކަހަލަ އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލާ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު މީހުންނަށް ދުނިޔަވީ މިވަގުތީ ހަޔާތުގެ ހިމާޔަތްދޭނެ.

  12
 54. ހައިރާން

  *ފިލައިފި.

  12
 55. ާަާަަައަސްލު

  ފޮނުވާލީ

 56. Anonymous

  އޭނާ ފުރުވާލީ ސަރުކާރުން

 57. މީހާ

  ސަފަރުކަތްދާ ދަތްގޯނި ހިފައިގެން ފިލީދޯ.

 58. ސީނު

  ސަރުކާރުން ފިލުވީ......

  10
 59. ބުރޯ

  ދެއްކި ހުރިހާވާހަކަތަކަށާ ލިއުނު ރިޕޯޓަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ހޭވެސް އަހާނުލުމުން ދޭހަވަނީ ފުރައިގެން ދިޔައީނޫންކަމާ ފުރުވާލީކަން މީގެ އިތުރުން ބައިވެރިންތިބީ ބާރުގަދަ މަގާމްތަކުގައިކަން. ފިޔަވަޅުނޭޅުމަކީ އެކަމުގާ ވެރިވެރިވުން .ވީމާ ހުވަޔާ ހިލާފު ވެވިއްޖެ ކަންޔަގީން .ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ ކަންޔަގީން .މިހިސާބުން ކިޔަމަންވާން ޖެހެނީ މާތް ﷲ އަށާ އެކަނލާގެ ރަސޫލާ އަށް އެކަނި ވެރިމީހާއަށް އެވެވުނީ އުރެދުމަކަށް ތާއީދު މައްސަލަބައްލަވާނީ ދީނީ އިލްމުވެރިން.

  10
 60. ފިލުވައިފި

  ފިލުވައިފި

  10
 61. ާަާމަ

  ދެން އައިސް އަރާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަށް ތޯއްޗެ. ކެނެރީ ނަޝީދު ވެސް ހަދަނީ އެހެންނު.

  • ލާދީނީ ޕާޓީ ޑީޕީ

   ގަންޖާ ނަޝީދު ހެދިހެން ހަރުބީ ކާފަރުންގެ ސަޕޯޓާއި އެކު.

   11
 62. އަބުދުލް ﷲ

  އިބޫއާ މަސްވަރާ ކުރު މައް ފަހު ފިލުވާފި

  10
 63. ގުންޖަން

  ބަލަ ތިސަހިންދާޔާ ޑީލެއް ހަދައިގެން ޖަރުމަނަށް އެފޮނުވާލީ ކެރަފާ ނޫޝީން ސަލާމަތް ކުރަން. ދެބޯގެރި ދުއްވަން.
  ވަގުތު ނޫހުން މިސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދަބަލަ:
  1) ބަލަގަ މަޖުއިއްޔާއެއް ހަދާއިރު ދެ ފައުންޑަރުން ބޭނުންވާނެ. ކޮބާ އަނެއް ފައުންޑަރު؟
  2) ޖަމުއިއްޔާއަކުން ކުރާ ކަމެއްގައި ފައުންޑަރުން ޒިންމާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެމީހުން ހިންގުމަކާ ނުބެހޭނެ. ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ޖަމުއިއްޔާގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް. އެމީހަކީ ނޫޝީން! އަޅެ އެހެން ނޫންތަ؟
  3) އެހެންވިއްޔާ މިގަންނަނީ ގަނޑެއް ނޫންތަ؟

 64. އިސްމާލް

  އިބޫގެ ހަރަދުގަ ފުރުވާލީވެސް ދެން ތިބޭ އަތްޖަހަން

 65. ލީމަން

  ޓެރަރިސްޓް ޝަހިންދާ ފިލީ ތޯ.. ފިލުވާލީ ތޯ..؟

  މިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވާ ގާނޫނުގެ ބާރު ކީއްވެ ތޯ މި ޓެރަރިޒަމް ހިންގި މީހުންގެ މައްޗަށް ނުހިގަނީ...

  ޝަހިންދާއާއި ފެންހިންދާ، އަދި އިބުރާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ދޭތީ ދައުވާ ކޮށްބަލަ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް...

 66. އެލެކްސް

  ޝަހިންދާ ދިޔައީކީ ނޫން ފޮނުވާލީ. ފޮރުވީ މި ސަރުކާރުން ހިމާޔަތް ދިނީ

 67. އައްސު

  ދަރީންނޭ! މި ފެންނަން ފެށީ އެޖެންޑާ 19 . މި ފަހަރު ގެންނާނެ! ޙުރިހާ ދައްޖާލުން ފޫގަޅއިގެން އެތިބީ ފިސާރި ކެރިގެން. މި ކަމުގަ މިހާރު އެ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތެއްނު!

  7
  1
 68. އަޙްމަދު

  އެއްކަލަ ޔާމީނު ބުނި ކަހަލަ އެކަކު ފިލައިފި!

 69. ޕޮގުބާ

  ބޮޑުކާފަރު އެދިޔައީ އިސްލާ މްދީނާ ދެކޮޅަށް ޓުވީޓް ކުރަން

 70. އެރުން

  ފިލާހުރެގެން ދެންް ބަޔާން ތަށ ރަގަޅަށް ނެރެންދޯ.

 71. ހުން

  ކީއްވެ ނޫޝީން ސަލާމަތް ކުރާ ވާހަކަ ބުނަން ނުކެރިގެން ތިއުޅެނީ؟

 72. ަހާރިސް

  އެޝައިތޯނާ މި ސަރުކާރުން ގަސްތު ގައި ފޮނުވާލީ. މމމ

 73. ދީދީ

  އިވޭއަޑާއި ޖަހާބެރުގެ ރާގު އިވުމުން ބަޔަކު އަޑިތިބެ ރާވައިގެން ތިމީހާ ފޮނުވާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެއްތޯ! އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ މައްސަލައެއްނެތް ފޮނުވާލިޔަސް އެކަމަކު އަމަލު ތިކުރެއްވިގޮތް އެހާ ރަގަޅެކޭ ދެންނެވޭކަށް ނެތް، ތިބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތްނަމަ، ތިބޭފުޅުންނަށް އިނގިލި އަމާޒު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރެއްވިނަމަ ރަގަޅުވިސް، ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ތި ކަމުގައި ނޭޅުއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވާ ކަމެއްނޫން

 74. ފިލާފި

  މީސްތަކުންނޭ އަޑުއަހާ ހާސްނުވޭ ،ދެންފެންނާނީ ދެވަނަ
  ވެލިޒިޏީހެން ނައްޓަވާތަން ކަންނޭގެ.

 75. ލީލް

  މި ޝައިތާނާ ގަސްތުގަ ފިލުވީއެއް ނޫންތަ؟ ހެއްދެވިފަރާތަކަށް މިމުޑުދާރު އަންހެނާއަށް ފިލޭނެތަ؟

 76. މުޙައްމަދުގެ ދަރި

  ޝަހިންދާ ދައްތާ އަހަރެމެންނަށް ފިލައިގެން އުޅެވިދާނެ އެކަމަކު ﷲ އަކަށް ނުފިލޭނެ
  ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް ތައްޔާރުވޭ. ޢެދުވަހުން އަޒާބު ލިބެންފެށީމާ ޝަހިންދާ ބުނާނެ ތިމަންނަ އިންސާނެއްގެ ގޮތުގައި ނުހައްދަވާ ބިމުގެ ވެލީގެ ގޮތުގައި ލެއްވިނަމަ ކިހާ ރަގަޅުވީސްހެއްޔެވެ.

 77. ސަގަރު

  ކޮން މެ މީހަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ އުޅެން ފަންޑު ހޯދަން ޖަހާ މަޅި މީ