22:49

22:44

22:38

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ނިމާލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް އެންބިއުލެންސަށް އަރުވައިފި. އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބޭ.

22:34

މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެން ފަށައިފި.

22:34

22:34

މިހާރު ފުލުހުން ތިބީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކައިރީ ތިބި މީހުން ވަށާލައިގެން.

22:33

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކައިރީގައި އަނިޔާވެގެން ވެއްޓިފައި ދެމީހަކު އެބައޮތް. ފުލުހުން އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ފުލުހުން އެހީތެރިއެއް ނުވޭ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް އެނބިއުލެންސަށް ވަނީ ގުޅާފައި.

22:32

"ޗެނަލް-13" ގެ އަންހެން ނޫސްވެރިޔަކު ފާސް ދެއްކުމުން ވެސް މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ނުދީ ފުލުހުން އޭނާ އަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް "ޗެނަލް-13" އިން ބުނޭ.

22:30

މިރޭގެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި. އަނިޔާވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ފެނަކައިގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ނިމާލް ވެސް ހިމެނޭ. އޭނާ އަކީ ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް.

22:28

ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމް "މަޑިސީލަ" ހުށަހަޅާ ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު ސަމާހް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޕްރެޒެންޓަރުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް "ޗެނަލް 13" އިން ބުނޭ.

22:26

އޭގެތެރޭގައި އިދިކޮޅު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދޭ މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާ 5 މީހަކުވެސް ހިމެނޭ. މަޑިސީލައަކީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް.

22:23

މިރޭގެ މުޒާހަރާ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި.

22:07

ޗެނަލް 13 ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ލައްމާން ހައްޔަރުކޮށްފި.

22:05

ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރިއަށް ވެސް މިރޭ ބަޔަކު އެއްވެ މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާފައިވޭ.

22:04

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކައިރިން ވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި.

22:04

އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓް ނަރީޝް އާއި ނަބީލް ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާގައި މިރޭ ވެސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ސާބަހޭ.. ތިގޮތައް ކުރިއައް ދާތި ޔާމީނު ދޫކޮއްލަން ދެން.....

  118
  11
 2. ކައްބެ

  ތިއުޅެނީ ގައުމު ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ގެންދަންތަ ތިހިންނަގަދާ ފުލުހުން ..

  76
  8
 3. ޚަރުން

  ދޫކޮށްލާ...ދޫކޮށްލާ...އިމްރާން އިސްތިއުފާ..ސާލިިހު އިސްތިއުފާ...އެލެކްސް ގަންޖާ ހައްޔަރުކުރޭ..

  94
  11
 4. 22 ރޭ

  22 ރޭ

  41
  6
 5. ވީގޮތަކީ

  ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ ގޭގަ ނޯވެވިގެންތަ؟ މުލަވަގު ޖަލަށްލީމަ ވަގެއްގެ ދިފާއުގަ ނިކުމެގެން ވާނެ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނެތް. ޗެނަލް 13 ގެ މުވައްޒަފުންނުޖެހޭނެ މުޒާހަރާ ކުރާކަށް ލާރިދިނަސް .. މުޒާހަރާ އަށްދަނީ ލާރި ހޯދަންކަން އެންމެނަށްވެސް އިނގޭ.. ކޮންމެރެއަކު ދެން މީ ކޮންސަކަރާތެއް. ގެޔަށްދޭ އެންމެން....

  17
  82
  • ވާނުވާ

   އެހެންވީމަ ތިމީހުން އިދިކޮޅުގަ ތިބިއިރު މުޒާހަރާ ކުރީ ލާރި ހޯދަންކަން ހަމަ ތިބުނީ..

   55
   4
  • ނަގޫރޯޅި

   ވެލާ ނާގޭ ން ވައްކަ ންކޮއް ކޯޓުގަ ތަޅުއަޅުވާ ފަ ނޑިޔާރު ވަގައް ނަގާ މަގުމަތީ ކޯޓު ހަދާ ޖމރ އެއަރޕޯޓް ވިއްކައިލިގެ ން ލިބު ން ލާރި 54މިލިޔަ ން ޑޮލަރު ދިރުވާލީމީހާ މި ނިވަ ންކުރަ ން ކަލޭވެސް ދުވީމެއް ނު. އަދި ރިސްވަތު ން ނެރު ނު 1 ފެބްރުއަރީ އަމުރުވެސް ކަލޭ ތާއީދު ކުރީމެ ންނ ނު! ދެ ން ރ.ޔާމި ނު ދޫކޮއްލާ މި ނިވަ ންކުރަ ން ބަޔަކު ނުކުތީމަ ކޮބާ ކަލޭގެ މައްސަލަޔަކީ؟

   32
   2
  • Anonymous

   ރީނދޫ ހުންޖެހުނީމާ ވާގޮތް އެއީ. ޢަމިއްލަޔަށް ފަޟީހަތް ވާއިރުވެސް ނޭނގޭނެ. ލާދީނީ ބައިގަނޑުގަ ހަޖަމުގެ ބައި ނުހުންނާނެ.

  • Anonymous

   މިގައުމުގައި ވަގެއްކަހަލަ ވަގެއް ތިބޭނީ މޑޕ ގަ ތިއީވެސް ބޮޑުވަގެއް. އަދި ކަލޭގެ ދަރިއަކީވެސް ވަގެއް. ތިއާއިލާގަ ތިބޭނީ ފަސްމާމުލުންގެ 5 ވަގު.

   • މޮޔައެނޮނިމަސް

    ހާދަ ރުޅިނއެކޭ

 6. ދުއާ ދެއްވި ސުލޯލިހު

  ކަންނެލިއޮޑިއާއި މިލަ އިޔާޒު ކޮބާތަ. އަނގަގަނޑު ނުވެރޭތީ ހާދަ ފޫއްސޭ. ކޮންމެސް ފުޅަބައިވަރެއް އޮއްސާލަބަލަ ދެކާހިނުން. ސައްތާރު ދަރި ސަލާން ބުނި ދެނަގުލުނއނަށް.

  40
  4
 7. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ހ.ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދުއަކީ މިގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން ދޮންމީހުން މިގައުމަށް ފާކޮށްފަހުރި ބޮޑު މުސީބާތެއް. މީނަގެ ނުބައި ނުލަފާކަމުން ނާއިންސާފުން އެތައްބަޔަކަށް އަނިޔާލިބެނީ، ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަނީ.

  60
  5
 8. ހަސީނާ

  ސާބަހޭ ދަރިންނޭ. ހިތްވަރު ދޫކޮށްނުލާތި. ޢިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެ. ޙައްޤަށް ނަޞްރު ލިބޭނެ.

  60
  5
 9. Anonymous

  ކޮބާ! ޔާމީން ނަންވާނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް. ފެނޭތޭ ފެނޭތޭ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު. ކޮބާތޯ ހިއުމަންރައިޓްސް ؟ ކޮބާތޯ ޓްރާންސް ޕޭރެންސީ؟ ވަކިބަޔަކު ގެ ވެރިކަން ވީމާ އަނިޔާ އަކަށް ނުވެ. ނާހަމަ ތެދެއް ލޯބިން ރައްޔިތުން ގައިގައި ފިރުވުމަނީ. މިހާރުން މިހާރަށް މަޑިސީލަ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލާ . ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ށޭ

  48
  5
  • ނިހާން09

   އެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ގޭގަ އޮއްވަތަ؟؟

   7
   27
   • މަރުމޯލް

    ހާދަ ހެއްވައޭ އަބަދު ގޭގަ އޮވެވޭތަ ހައްޔަރު ކޮށްފާނެތިީ... މަރުމޯލް

    12
    1
   • Anonymous

    ގޭގަ އޮވެގެން ރަންނަމާރިމެން ފަދަ ހިނދުކޮޅު އައިސް ތިބޭ މީހުން ޤައުމު ފަހަތަށް ދުއްވަންޏާ ގޭގައެއް ނުތިބެވޭނެ.

 10. ލޮލް

  ޗަކޮއެ މެން ކިހިނެއް ވެގެން ތިތެޅެނީ. މަހާރެހެންދިވެސް ތިކަން ދޫކޮއް އެން ކަމަކާ އުޅެނީ

  9
  24
 11. މަކިނބޫ އެޓް ދުބާއީ

  މީތި ކަޑަ ..

  15
  2
 12. ބަހަނާ

  މިގައުމުގަ މިހާރު މިތިބަ ވެރިންނާއި، ސިފައިންނާ ، ފުލުހުންވެސް މިހާރު މިވަނީ އެބައިމީހުން މާތްﷲ ޤަންދީ ކޮށްފައިވާ ހުވަޔާވެސް ޚިލާފުވެފަ އެބައިމީހުން ބިރުވެތި ނުވަނީދޯ މާތްﷲ ފޮނުއްވައިފާނެ ކޯފާއަކަށްވެސް

  29
  2
 13. ހިގާ މިކަންކުރަން

  މަޑިސީލަ ޓީމު މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮއްލާ... ރޔާމީން ދޫކޮއްލާ... އަނިޔާވެރި ގަންޖާތައް އިސްތިއުފާ... މިއަނިޔާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ހާމަތަނަކަށް އެއްވެ ހަމަހިމޭންކަމާއެކު ފަތަަަހަސޫރަތް ކިޔަވަން ތިބެމާހިގާ ﷲއަށް ނަސްރަށްއެދި ގުރުއާންކިޔަވަމާ މިޝައިތާނުންގެ ކިބައިން މިގައުމުސަލާމަތްކުރަން.. މިސްކިތްތަކުގަވެސް ކިޔަވަންތިބެންވީ.. ރައްރަށުގަވެސް ގުރުއާނުގެ ނަސްރަށްއެދި ކިޔަވާ ސޫރަތްތައް ކިޔަވަންތިބެމާހިގާ.. ޖަހަގަތަކުގަވެސް ގުރުއާނުގެ އަޑުން ގުގުމާލަމާ.. ޝައިތާނުން ވަރަށް ބިރުގަންނާނެ ގުރުއާންދެކެ... ދުއާވެސްކުރަންވީ އެއާކު ހަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭނެހެން ހީވާތަންތަނުގަ ގުރުއާން ކިޔަވަންވީބާރަށް.. މިސްކިތްތަކުގަ ހަމަހިމޭނުން.. ގުރުއާނަކީ ބާރެއް.. ދުއާ ގުރުއާނުން ބާރުހޯދާ ﷲގެނަސްރަށްއެދި މަސައްކަތް މެކުހަށްޖަހަމާ.. ހުއްޓާލަންވީ ގައުމުން އިބުލީހާ ޝައިތާނުގެ ބާރުނެތިކޮއްލާ ނިކަމެތިކޮއްފަ.. ޝައިތާނުން އެއްމެބިރުގަންނަ ކަންތަކަށްވާނެ މިކަންތައްތަ.. ޕޕމގެ ލީޑަރުންނަ މިކަމާވިސްނަން ބުނެދީބަލަ.. ޕްލީސް.. ޕްލީސް.. އެއްމެ މީހަކު ރަށަކުންނުކުމެ ގުރުއާންކިޔެވިޔަސް މިއީ ލައްކައިގެމީހުންގެ ބާރަށްވުރެ ބާރުގަދަވާނެކަމެ..

  30
  1
 14. ޒ

  ޔާމީނު ބުނެފަނޫންތޯ އޮތީ އެއްވަންޏާ ދާށޭ ޙައްޖަށް!

  9
  17
 15. ޑަމީ

  ހާދަ މީހުން ގިނަ ވެފަ ފޯރިގަދައޭ! ޙަމަ ތަންގަނޑު ވަށްޓާލަފާނެހެން ހީވީ! ޕޕމ ހޯޕް ހޮޕް. ބެން އެން ޑީ އެން!!

  21
  1
 16. ކިޑު

  އިގޭ އެއްކަމަކީ! މިސަރުކާރު ދަނީ ވެރިކަމުގެ ފަހުދުވަސް ތައް ގުނަމުންކަން!

  19
  6
 17. ސޭހެއިލޯ

  ހައިލަމް، ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ސަބަބަކީ މިރާއްޖޭގައި ޑްރަގް ކާރޓެލްސް އިން ތައް ގިނަވެ އަދި އެމެން ދީނުގެ ނަމުގައި މީސް މީހުންގެ ޅަ އަންހެން ދަރިން ރޭޕް ކުރަމުން އެއިނޮސެންޓް ގާރލްސް އިންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ނަގާލަމުން ދަނީ އެއީ ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ތިބޭ ހުކުމޭ މެން ކަޓް ޖައްސާތީއޭ އައި އޭމް ނެވަރ ގޮނާ ފޮރގެޓް އިޓް ބޭބީ ސޭ ހެއިލޯ ސޭ ހެއިލޯ ސޭ ހެއިލޯ އޯއް އޯއް

  1
  9
 18. ރޮނޑާ

  މުޒާހަރާ އެއް ކަމެއް ޖަނާޒާއެއްކަމެއް ގްރޫޕް ހަދާފަ މާރާ މާރި ހިންގަން ދަނީކަމެއް ނޭގޭ. ބޮނޑައް ބެލެވެނީ މާރާމާރި ހިންގަން އުޅޭބައެއްގެ ގޮތުގައި. އިސްކޮއްތިބި ހުރިހާ އެންމެން ޒިއްމާދާރު ވާންޖެހޭ.

  1
  15
  • Anonymous

   ގުރޫޕް ހަދާފަ ކުދިންކޮޅު ފޮނުވަން ބުނި ރަންނަމާރީގެ ޕަޕެޓް ރޮނޑާމެން ކަހަލަ މީހުންގެ ލޮލަށް ހުންނާނީ ދުންމިރުސް އެޅިފަ. އެހެންނު ވާނީ، މި ރޮނޑާމެންވެސް މާރާމާރީވިއްޔަ އެބުނާގޮތުން ކުރީ.

 19. އިންދަވޭ

  ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ގޭގެއަށް ގޮސް ހާލަތު ބަލަނީ އެއީ ފްލެޓްސް ތައް ލިބުނު އޭގެ ހައްގު ވެރިންގެ އަތުން ފްލެޓްސް ތައް ފޭރިގަންނާން ވެގެންނޭ މިިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދިނީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމުގައޭ ދެއަރ އިޒް ނޯވަން ޑިނައި އޮން ދިސް އިޓްސް އިން ދަވޭ އިޓްސް ގޮނާބީ އިޓްސް އިން ދަވޭ ޔޫ ތިންކް އިޓްސް އިން ދަވޭ އޯލް ތިންކް ލައިފް އިޒް ވޮންޑަރފުލް ވެން ޕިންކީސް އާރ އިން ޕަވަރ އިޓްސް އިން ދަވޭ ވީ ބިލްޑް ދިސް ކަންޓްރީ...

  11
 20. ވަން

  ސާބަހޭ

 21. އޯލާއޯލާއޯލާ

  ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ގޭގެއަށް ގޮސް ހާލަތު ބަލަނީ ނަމަ އެއިން އެގިގެން ދާ އެއްޗަކީ އެއީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން އެމެން ވައުދު ވެފައިވާ ގޮތަށް މާލެ ސަރަހައްދުން އެކަކަށް ވެސް ގޯއްޗެއް ވެސް ނުދޭނެ ކަމަށޭ އަދި އެމެން މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް އަދި ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ހުރިހާ ފްލެޓްސް ތައް ފޭރިގަންނާނެ ކަމަށޭ މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭނެ އެއް ނޫންތޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ ސްވީޓް ވެރިކަމެއް ކަން ރައްޔިތުންނޭ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު އަތާއި އަތް ގުޅުވާލައިގެން އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދަން ހިނގާށޭ ދާން ދަ ހިންނަވަރޭ މެންނަށް ނުވާނެއޭ މިކަން އެއީ އެއްހިއްސު މަދު އެއްޗިއްސޭ އޯއް އޯއް މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ކުދިންނޭ އޫއް އޫއް ހޯލްޑް މީ ލައިކް ޔުއަރ އޯން ޗައިލްޑް ކެއަރިންގް މީ ލައިކް ޔުއަރ ބްރާދަރ ކެއަރިންގް މީ ލައިކް ޔުއަރ މާރދަރ ވިލް ޔޫ ބީ ދެއަރ އޯލާ އޯލާ އޯލާ އޯއް އޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

  7
  1
 22. ވީގޮތަކީ

  މުޒާރާކުރަން ދަސް ކޮއްދިނީކާކުތަ މަހީކުރީ ރީދޫމީހުން މާބޮނޑު ކަމަކައް ނުހަދާނެކަމަށް މުޒާހަކުރިޔަސް އެހެންނަމަވެސް މުޒާހަރާ ހަޖަމެއް ނުވިދޯ ތީތިވާބަރަކީ

  17
  1
 23. ރެޑް

  ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ގޭގެއަށް ގޮސް ހާލަތު ބަލަނީ އެއީ ފްލެޓްްސް ތައް މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ މީހުން އަތުން ފްލެޓްސް ތައް ލޫޓުވަން ވެގެންނޭ މީ ދެން ވަރަށް އަނިޔާވެރި އިންޑިއަން ސްޓައިލަށް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރުކާރެއް ކަމަށޭ މިފެނިގެންދަނީ ދަ ހިންނަވަރޭގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަނީ ބިންދައިގެން ގޮސް އިގްތިސާދު ފުނޑިފައޭ މަމެން ޕިންކީން މިއަދު ވެރިކަމުގައި ތިބި ނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހުންނާނީ 3 ބުރީގެ ލަގްޒަރީ ވިލާ އެެއް ދީ އަދި ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާ މާލެ އާއި ގުޅިފަޅު ބްރިޖް އަކުން ގުޅުވާލާ އަދި ގުޅިފަޅަކީ އެއީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކަށް ހަދާ އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަކުން ގުޅުވާލާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ގޯތި ދީފައޭ ލަވިންގް ޕިންކީސް އިޒް ލައިކް އަ ހެޕީ ފީލިންގް ގިވިންގް ބެކް އޮފް މައިންޑް އިޓްސް ލައިކް އަ ފްރީފޯލް ފްރޮމް ދަ ސްކައި ލޫޒިންގް ޕިންކީސް އިޒް ދަ ބްރޭކިންގް އޮފް އޯލް ހާރޓްސް އޯލް ހާރޓްސް ހާރޓްސް އޯލް ހާރޓްސް ރެއްރެރޭ ރެއްރޭރޭ ރެއްރެރޭރޭރޭ ހެއި ހެއި ހެއި ޑާންްސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

 24. އައިސް

  ހަޖަމް ނުވިމުޒާހަރާ ހެ ހެ އެނގޭ ހަޖަމް ނުވާނެކަން އެއީ ގޮއް ރީދޫވީމަ ދޯ ހަޖަމް ނުވި މުޒާހަރާ ގަން ޖާއައްނި ދަސްކޮއްދިނީ މުޒާހަރާ ކުރަން

 25. ލ.

  ފަނޑިޔާރަކު ގޭގައި ނިދާފައި އޮއްވާ ވަގަށްނަގައިގެން ގެންދިޔަިތަ ހިބަރުވަދު ހަކުރު ބޯމީހާ ބޮނީ ހަމައެކަނި ހަކުަށްރަށް ވީމާ ދެންހަުރު ގިނަވޭ

 26. ރޮނޑާ

  ކަލޯ އާ ކަމެއް ވެގެން ތަ ތިއުޅެނީ

 27. ދައިތަގަނޑު

  ހުސް ދަތްޖަހާ މީހުން ނިކުމެގެން ޔާމީނުގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން.

 28. ހހހހއ

  ފުލުހުންގރ ލާއިންސާނީ ޢަމަލިތައް އެންއައިސީއަށް ހުށަހަޅާބަލަ. އެންއައިސީއަކީވެސް ދައުލަތުގެ އޮފީހެކޯ. ހަމަ ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލާނެ.

 29. Anonymous

  ފުލުހުންގެ މިވިޔާނުދާ އަމަލުތައް ބަލަން އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނެއް އޮންނާނެ. އެތަނުން ކަމެއް ނުކުރާނެ މީހަކު ހަޅޭއްނުލަޗާހާ ހިނދަކު. ވަރަށް ނާގާބިލް ތަނެއްދޮރެއްނޭނގޭ ބަޔަކު އުޅޭތަނެއް އެއީ.

 30. Anonymous

  ކޮންމެ ރެއަކު މަދުވެގެން 50 މީހުން އިތުރުކޮށްލާ. މިލާދީނީ ހިޔަޅު ގްރޫޕުގަނޑުގެ ދުވަސް ހިނގައިދާނެ.

 31. ދިވެހިމިީހަާ

  ނަރީޝް ތިއީ ބަތަލެއް އެވެރިން ތީނަދެކެ ވަރަށް ބިރުގަނޭ ނަމަނަމަ ގަނެލިޔަ ނުދޭތި މިނިވަން ކަމާއެކު ލިބޭ 50ލާރި މަާއަގުބޮޑުވާނެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގުރުބާންކޮށްފައި ލިބޭ 50މިލިޔަނަށްވުރެ ހަބަރުދާރު މަޑިސީލަ ޓީމް ނުވިކޭތި