ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން އެބަ އުޅެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ އެރަށު ސަތަވަރީގެ އަލީ ޝަޒުވާން މުހައްމަދު އެވެ.

ޝަޒުވާން ނުވަތަ ރައްޓެހިން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތުންނަމަ ބޮމާ ގެއްލިފައި ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ކަމަށް ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޝަޒުވާން އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާނަމަ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނާއި ލަސްނުކޮށް އެ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރައްވާށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މީހާދަ މީހުން ގެއްލޭ ސަރުކާރެކޭ. އިސްތިއުފާދެއްވާ

  44
  11
 2. ސޯމާ

  އެންމެ ފަހުން ނުވެއޮތް ކަންތައް. ރޭޕުކުރުން ތަކަށް ފަހު މީ އެންމެ މަތީގައި އޮތް ކަން.
  ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގޭ ހާލު އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ

  39
  9
 3. Anonymous

  ކޮބާ ބަހާ ޢަމަލާ ދިމާނުވާ ވެރިން.
  މިގޮތަށްތަ ރައްޔިތުން ހާއުފާވެރިކަމޭ މިވީދެނި

  34
  4