ކެނެޑާއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވޭތީ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ތެދުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫތް މިިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް ޑރ. ބިލާލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ މިއަދު އީވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑރ. ބިލާލްއަކީ ތަހައްމަލު ކުރުމާއި، އަމާންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ރަނގަޅު ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން ގޫގުލް ސާރޗް ކުރުމުންވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

"ބިލާލްއަކީ ހައްދު ފަހަނަ އެޅުމަށް ހިތްވަރުދޭ، އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ކުރަން ހިތްވަރުދޭ، ނުވިތާކަށް ޑިމޮކްރަސީއަށް ފާޑު ކިޔާ ބޭފުޅެއް، ހުއްޓާލާ އީވާގެ ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ޑރ.ބިލާލް މީގެކުރިން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަފާއެވެ.

އަދި ދާދި ފަހުން މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކްވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ދީނީ ދަރުސްތައް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ހުސައިން

  މިއީ އަންހެނުންނަށް ހުތުރު އަރުވާ މީހެއް. މިފަދަ މީހުން މަޖިލިސްއަށް ވައްދަން ހެޔޮނުވާނެ.

  224
  9
  • Anonymous

   ތީ ގައުމު ފުނޑަން ފޮނުވާފަ ހުރި ޕަޕެޓެއް.މަޖިލިސް ކީއްކުރަން،މި ގައުމައް ވެސް ވައްދަން ހެޔޮނުވާވަރު މީހެއް އެއީ

   129
   9
  • Anonymous

   ކަލޯ ހުސޭނާ ތިޔަހެން ކިޔަމުން ފޭސްބުކްގަ ސްޓޭޓަސް ޖަހަމުން ގޮސް ދުވެފަ ވޯޓުލާނީ އެބައިގަނޑަށް.

   14
   1
 2. ޙޚޏޛ

  އީވާ ގައުމުން ބޭރުކުރަން އަހަރެންވެސް މި ނިކުތީ...
  މިކަހަލަ ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލު ފުނޑަން އުޅޭ ބަޔަކައް ނުވާނެ ޖާގަ ދެވިގެން..
  #ބޭން އީވާ!!

  160
  7
 3. ބޯގޯސް

  ލަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް ނުލަފާ އަންހެނެއްމީ!!!

  162
  8
 4. ޠަގީ

  އީވާ އަށް ކަމުދާ ދީނީ އިލްމު ވެރިއެއް ނުހުންނާނެ

  147
  3
  • އަޑަފި

   ހުސައިން ރަޝީދު އޯކޭ ވާނެ. އެއީ އީވާ އާ އައްނި ބުނާގޮތައް ފަތުވާ ނެރޭ ސެއިހެއް

   46
   1
 5. ޗަކޮއި

  އިވާ ގަވި ހުރޭ. ކަލޭގެ މާތްދީން ކަލެޔަށް. މި ގައުމަކީ ކަލެއަށް އެކަނި އަޑުއަހަން ފަސޭހަވާހެން އިސްލާމްދީން ފަތުރައި ބޭނުންވާބައި އުނިކޮށް އާޔަތްތައް ކިޔައިދޭން ކަލޭގެ މިލްކެއްނޫން. އަހަރުމެން އެނގި އޮޅުން ފިލުވަންއެދޭ ކަންކަން އެބަހަރި.

  117
  6
 6. ޢަލިބެ

  ދެން އެހެންވިއްޔާ ޕޯޕް ގެންނަންވީނު

  96
  6
 7. Anonymous

  ނުލަފާހަ ބޮޑު ލޯ އަންހެނާ ކީކޭ ކިޔަން އުޅެނީ
  #މިނިވަން ފިކުރު ތަ

  62
  3
 8. ބޯކިބާ

  މޯދީ ޖަހާފަ ގޫގްލް ސާޗްކޮށްލީމަވެސް ނިކަން ޒާތްޒާތުގެ އެއްޗިހި ދައްކާ، އެކަމަކު އޭނަ އައިދުވަހު ފުށްޖަހައިގެން ނިކުމެތިބީ.

  122
  2
 9. ޙަމައަސްްލު

  ކޮންކަހަލަ ވިޔާނުދާ ބަސްތަކެއް މަންޖޭ...މަ ގޫގުލް ސާރޗް ކޮށްފިން ތިބުނާ ހަރުކަށިކަމެއް ނެެއި....ދެން ކިހިނެއް ހަދަންވީ ...ކަމަނާ ދޭ ބަލަ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސި ޓީ އަށް

  74
  2
 10. ސަޓޯ

  މިކަހަލަ ރަގަޅު ހުރިހާ ކަމަކަށް ލާދީނީ އެމްޑީޕީ ތެދުވާނެ.. ބުރުގާ ނާޅާ ނި އީވާ

  71
  2
 11. ކައްޒާބު

  ޕޯޕު ގެންނަންވީ. އޯކޭތަ އެ ގޮތް

  51
  2
 12. ޑާކާ

  ޢީވާ ފުރަތަމަ އޮރިޔާން ނިވާ ކޮއްބަލަ.

  74
  3
  • ޝާހް ރ.ވާދޫ

   މިއަންހެނާގެ އާއިލާއަކީ އޭގެ އާއިލާއެއް.

   23
   1
 13. މާމި

  އިސްލާމް ދީނައް އުޅޭބަޔަކައްދޯ ދީނީ އލްމު ވެރިން ކަމުދާނީ.......

  74
  3
 14. ބިލާލް ފިލިޕްސަ

  ދެން ކާކު ގެންނަންވީ، އިންޑިއާގެ ފައްޅިއަކުން ފާދިރީއެއްދޯ ގެންނަންވީ އިސްލާމީރިވެތި ގޮތް ކިޔައިދޭން.

  68
  2
 15. ޣޯސް

  އީވާދެންގެނޭދީނީދަރުސްދޭންމޯޑީީނޫނީހާޑިންހަމް

  55
  2
 16. އަޑު ބަރޭ

  ވެރިކަން ދީފަ / މަޖިލިސްވެސް ދީފަ ނުވިތާކަށް ކައުންސިލްވެސް ދޭން ތި ތިބީތައްޔާރަށް.ދެން މިހާރު ކޮންވާހަކައެއް ތިދައްކަނި! މީގެ ކުރީގައިވެސް މިމީހުން ކަންތައްކުރިގޮތް އޮތީ ކައިރި މާޒީގައި ފެންނަން ! ދިވެހިންނަށް ވިސްނޭނީ ފައިން އެރި ފިތުނީމައި ދެން އައްދޯތް ގޮވާނެ ކަމެއް ނެތް!

  29
  2
 17. ާަާމަ

  އޭ މާބޮޑަށް އީވާނެކަމެއްނެތް... މިއީ އަހަރެމެންގެވެސް ގައުމު. އީވާ ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ.

  27
  2
 18. ޙަސަނާ

  ދިވެހިރައްޔިތުން މީނައާ މިނަގެ ބޭބެއާ މިކުޅެކުޅިގަޑު ދެކެދެކެ ތިބެ ކައޔންސިލްއިންތިހާބުގަ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިމާޔަތައްވޯޓުދެއްވާ މިމީހުން ނޭދޭ މިގައުމުގަ ދީނީ ސިއާރުފާޅުކުރާކައް މީ އަސްލު މޑނ ގެ އިސްސަފު މިފެންނަނީ މި މުސީބާތުންދިވެހިންމިންޖުކުރައްވާށި އާމީން

  27
  2
 19. ސަޕަޓު

  ގޫގަލްގަ އޮވޭ ފަލަސްތީން އެއީ ޓެރެރިސްޓް ގައުމެއްކަމަ ދެންވީ އެކަން ގަބޫބުލް ކުރަންތައް އީވާ. މިއީ އިސްލާމް ގައުމެކަން ހަންދާން ކުރޭ!! އަދި އީވާ ކިތަައްމެ ނުރުހުނަސް ޑ.ރ ބިލާލް ފިލިޕް ރާއްޖެ ގެނެސަައް ދޫކުރާނީ.....

  30
  2
 20. ޖަޒީރާ

  ޥޯޓްއަޅާ ފޮޝިފުރެންދެން ގަނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައިސާއައް ތަހައްމަލްނުކުރެވެނީ ދީނީދަރުސު ދޭއަޑުއަހަން އިގިރޭސި ރާނީވެސްހުރޭ އަޑުއަހަން އަދިބޭރު ގައުމުތަކުގަ ގިނައީތަފާތު ދީންތަކުގަ އުޅޭމީހުންހުން އެމީހުންވެސް ތިވަރުނުވޭ އީވާގެ ނަންވީމައެއްނޫން ދިވެރައްޔިތުންގެ ގާނޫނުހަދާ ތަންތަމްސީލުކުރާތީވެ.

  18
  1
 21. މުހައްމަދު

  އީވާ ހައްޔަރުކުރޭ

  22
  1
 22. ވީޕީއެން

  ގޫގުލް ސާރޗުން ފެނިގެން ހައިރާންވޭތަ.. ދީނާ ދެކޮޅު މީހުން ލިޔެފަ ހުންނަ އެއްޗިސް އަބަދުވެސް ގޫގުލް ސާރޗުން ފެނޭ... ގޫގުލް ސާރޗް އަކީ ހެއްކަކަށް ފުދޭތަ ހަހަހަ..

  19
  1
 23. މަ

  މަވެސް ދެކޮޅު. ހައްދުފަހަނަޅައިގެން ނުކުޅަދާނަވެގެން މިއުޅެނީ. އަދިވެސް މި މުސީބާތް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭތަ؟

  8
  6
 24. ޖޭމްސް

  ދުނިޔެ މަތީ ދައްކަވަން ހުރި ތަނެއް ދައްކާފަ ގެންދަވާނީ

  12
  1
 25. ސަޓޯ

  ކަލޯ ޕޯޕު އެއީ އަންނި ފޭވަރިޓް

  12
  2
 26. މުހައްމަދު ޝާހް ރ.ވާދޫ

  ކަލޭމެން ތިބީ ދޮންމީހުންނާ އެކީކަން ތިކަހަލަގޮތަކަށް ދައްކައިގެން ނޫނި އިންތިހާބަށް އެތިކޮޅެއް ނުލިބޭނެ.

  12
  1
 27. ސުޢޫދު

  ގޫގުލްސާޗް ކުރީމައައީ އީވާގެ ފޮޓޯތައް އަދިބައެއް އެމްޑީޕީމެންބަރުންގެ އެފޮޓޯތަކުން އެނގުނު އީވާ ބިލާލުފެނުނީމަވާނެކަންބޮޑުވުންތައް އަދިފިކުރު 2 ޕީސް އައްވުރެ އިތުރުވެދާނެތީވެ

  10
  1
 28. ޔާމިން

  އީވާ ގޮތައް ޕޫލުގަ ބިކިނީގަ ނޫޅޭނެތީ ހަރުކަށިވީ. މިހާރުވެސް އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތައްޔާހޫ ގެނެސްބަލަ މި މޑޕ ބައިގަޑު ދާނެ 2ކޮލުގަ ފުށްޖަހާފަ މަޑުކަށި ފިކުރޭކިޔާފަ. އީވާ ކަލޭ ފުރަތަމަ އައުރަ ނިވާކޮށްބަލަ އެޔައްފަހު މީހުނާއި ދިމާލާއް އެއްޗެހިކިޔާނީ.

  15
  1
 29. އައިއޭ

  އެތިވަރުގޮވާފަވެސް މިމީހުންނަށްވޯޓުދެނީ މުޅިގައުމު ލާދީނީވެފަ

  10
  1
 30. ހުސެން

  ޓީއެމްއޭ ގެ މައްސަލައިގެ ސަމާލުކަން ގެއްލުވާލަން ކުޅޭ އެއްޗެއް.ބިލާލު ޕިލިޕްސް އަންނާނެ ދަރުސްވެސްދޭނެ އިން ޟާ ﷲ

  15
  1
 31. ބިކިނީވާ

  ދެން މޯދީ ތަ ގެންނަންވީ؟

  11
  1
 32. ސމީ

  ލަދު ކުޑަ ކެނެރީ

 33. ކަންނެލި

  ތިޔަ އީވާއޭ ކިޔާ މީހާ ޔަކީ އަބަދު ނިދާފައި އޮންނަ މީހެއްތަ ތެދުވެއްޖޭ އެންމެން ތިޔަކިޔާ ނަގަނީ ތިޔަ ކިޔާ ގޮތުން ތިޔަ އީވެސް އެބުނާ ބާގާގެ މީހެއްތާ އަބަދު ނިދިފައި އޮން ނަނީ

 34. ގަލޮޅު މީހާ

  އީވާ ކަލޭ ތީ ކާކުތަ ފުރަތަމަ އަންހެނަކަށް ވެބަލަ . ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީތަ؟

 35. ދެމިޔަކަން

  ނާސި ސޫރަތުގެ ފަހުގެ 2އާޔަތުގައި އެވަނީ
  މިފަދަ ނުބައި ފެނިގެންވަސް ވާސް ދޭ ޝައިތާނުންގެ ވާހަކަ
  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރަށްވާ ރިޒްޤް ދެއްވާ އެއްމެބާރުގަދަ
  ވަންތަ ކަލާކޮ މިދީނުގެޢަދުއްވުންގެ މަށްޗަށް
  އަޅަމެނަށް ނަސްރުދެއްވާ އެއިން އެކަކުވެސް
  ބާކީނުކުރަށްވާން ދޭވެ امين يارباالعلمين

 36. އެމަންޖެ

  ލާދީނީ ބައިގަނޑު ބޭނުންވާނެތަ.