ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ޗެނަލް 13 ގެ "މަޑިސީލަ" ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއް ޕްރެޒެންޓަރުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް، އެ ޕްރެޒެންޓަރުންނަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗެނަލް 13 އިން އާންމުކޮށް، ކޮންމެ ރެއަކު ގެނެސްދެމުން އަންނަ މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއް ޕްރެޒެންޓަރުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ދިވެއްސަކަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އިތުރު ދެ ބިދޭސީންނަށް ބަލި ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް ޕްރެޒެންޓަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޕްރެޒެންޓަރުން އެގޮތަށް ބުނި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވާ ކަން ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ނުބުނެއެވެ.

ޕްރެޒެންޓަރުންގެ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ދޮގު ހަދައި، އޮޅުވާލައި އަދި ކަންކަން ސިއްރު ކުރި ބަޔަކަށް އަބަދުވެސް ހީވާނީ އެހެން މީހުން އަމަލު ކުރާނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ގޮތަކީ އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާ ގޮތަކީ ފޮރުވުމެއް ނެތި ކަންކަން ހާމަ ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ރައްކާތެރި ގޮތަކީ އަދި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާ ގޮތަކީ ފޮރުވުމެއް ނެތި ކަންކަން ހާމަކުރުން ކަން އެ ކުދިންނަށް ނުވިސްނޭ. ލަދުވެ، ހަމްދަރުދީވަން،" ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމްޕީއެލްގެ ޕީއާރު މެނޭޖަރު ކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަރީޝްގެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ނަރީޝް ބުނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެގެން ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހުންނަކީ ބޭރު ދެމީހުން ކަމާއި އަނެއް މީހާއަކީ ދިވެއްސެއްކަން ޔަގީންކޮށްދިނީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން މި ބައްޔަށް 13 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރު މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އައި ފަތުރުވެރިންތަކެކެވެ. އެކަމަކު، މި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ބައެއް ދިވެހިން ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ވިނާން

  ވަގުންނަށް ހީާނީ މުޅިންވެސް ތިބީ ވަގުންނޭ

  68
  28
  • އަލްޖިބްރާ

   ދުއާއަކީ ރީލޯޑޭއަށް "ވިސްނޭ" ވަރަށް އެކުދިންނަށް ދުވަހަކުވެސް "ނުވިސްނުން". އެކުދިން މަގުއޮޅި ލާދީނީވެ އެމްއެމްޕީއާރްސީއާއި އެހެން ދިމަދިނާއިން ޑޮލަރު ގޯނިގޯނި ލިބޭ ކުދިން ކަމުގައި ނުވުން އެދެނީ.

 2. ހުސޭނުބޭ

  މަހުލޫފަށް އެކަނި ވިސްނެނީ! އެހެންމެ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޑޮލަރުތައް ކައިލުމުން މި ސަރުކާރުގެ ތަޙްގީގުން ސާބިތުވީ އެއި މަހްލޫފަށް ޞަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ޑޮލަރުބޮނޑިއެއް ކަމަށް!

  160
  10
 3. ޙުއްތު

  މަށަކީވެސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރެއް . ޢެކަމުން މިފަހަރު ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީ ﷲ ވާގިފުޅާއެކު ކޮރޯނާ ކްރައިސިސް،ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް މިކުރަނީ

  65
  95
 4. ފިތުނަ

  ޗެނަލް 13 ކިޔާ ޗެނަލެއް އިޒްރޭލް ގަވެސް އޮވޭ......މި ވަގު ތަކީ ފިތުނަ އުފައްދާންވީ ވަގުތެއްނޫން

  27
  121
  • ޢޭތި

   ރ (ސޮލީބެއްރަމްޒު ވާހެން ލޯގޯ ޖަހާފަ އިންނަ) ޓީވީ ކިޔާ ޓީވީއެއް ދަންނަންތަ

   22
   1
  • ކިނބޫ

   އެހެންތަ؟ އެހެންވިއްޔާ މިވެސް ކަކޭމެންގެ ލާދޒިނީ ގްރޫޕްފަނޑުން ހިންގާ ޗެނަލެއްތާ. އިޒްރޭލަކީ ކަލޭމެންގެ ލޯބިވެރިން ވިއްޔަ.

   3
   1
 5. ފިތުނަ

  ޗެނަލް 13 ކިޔާ ޗެނަލެއް އިޒްރޭލް ގަވެސް އޮވޭ......މި ވަގު ތަކީ ފިތުނަ އުފައްދާންވީ ވަގުތެއްނޫން........މި ޗެނަލް ބަންދު ކުރަން ގޮވާލަން

  18
  135
  • ފާދިގު މަކުނު

   ހަޖަމުނުވިޔަސް ބޮޑުވަރު ޔާމީނު 5އަހަރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ރ ޓީވީން ސޮލަވާތް ފާތިހާ ދޯ އެޗެނަލުން ކިޔެވީ !!!!

   34
   1
 6. ލޮލްލޮލް

  އަބަދުވެސް ބުނާ އެއްޗެއް ދޮގު ހަދަންޏާ ބާރަށް ފެލެންޖެހޭނެ އޭ

  70
  13
  • ލޮލްލޮލް

   ޑިސްލައިކް ތެޅިޔަސް ކަމެއްވާނީ އެއްނޫން! ބުނެބަލަ އެ ހެދީ ތެދެކޭ ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮއްފަ...

   9
   5
 7. Anonymous

  މަހްލޫފް މެންނަށް ރައްޔިތުން ގެ އެއްވެސް އިތުބާރެއްނެތް . މިސަރުކާރަށް ވުރެ މަޑިސީލަވެސް ބޮޑު ތަނުން ރަނގަޅު. މަހްލޫފް ތީ މިޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއްކަމަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ފާޑުފާޑުގެ ޓްވީޓް ތައް ރަނގަޅުވާނީ ނުކުރިއްޔާ. މަޑިސީލައާއި ކުޅެން ނަހައްދަވާ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގެ ވިންދު. މަޑިސީލަ ކުދިންނަށް ބިރުދައްކަން ނޫޅުއްވާ.އެއީ މިހާރު މިޤައުމުގެ ބޮޑު ތަކުރުފާނުންގެ ޓީމް. އެކަހަލަ ކެރޭ ކުދިން ކޮޅެއް މިގައުމުގެ ތިބިކަމީ ޝުކުރު ކުރާވަރު ކަމެއް.
  "އެދިގެން މިޤައުމު ގޮވަނީ އަގުހުރިކެރޭދަރިންނަށް
  މެރިގެންދެލޯ ސިހުންނުވެކުރިއަށްހިނގާދަރިންނަށް"

  29
  4
  • މދބ

   ތަންކޮޅެއް ކުރިން މަކީ ފޮތެއްގަވެސް އޮވޭ ބާރަށް ހޯބޯލައްވާ ފެލިފަ ދޮގުހަދާ ވައްކަން ކޮށް ގަދަކުޑޭ ހެދިފަ އުޅޭ ބައެއް ވިއްޔާ ކަލޭމެނަށް ރަނގަޅު ވާނެޔޭ... ނަރީޝް އާ އޭނަޔާ ޖެހިގެން ހުރި ފާދިރީއާ ދެމީހުން އިސްތުފާ!!

 8. މާމީ

  ވާގިނެތިފަ އޮތް ސަރުކާރަކަށް ކޮންކަމެއް ކޮއްދެވޭނީ .......

  27
  2
 9. މޭން

  އަހަރެން ހީކުރީ ދަގަނޑޭ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުބާރާތެއްގަ ގޯލެއް ޖެހީކަމަށް! މިމީހުން އުފާކޮށް ފޯރިނަގާތީ

  5
  1
 10. ނާސިރު

  މިހިސާބައް ގައުމު ދިޔައީ ގައުމު ހިންގަން ހަވާލްވެތި ބައެއްގެ ނާގާބިލް ކަމުން ހުރިހާކަމެއްވެސް މިވަނީ ބޮއްސުން ލައިގެންގޮސްފަ

  22
  2
 11. ކޮއްކޮ ބޭގެ އަލިބެ

  މި ޕުރޮގްރާމަކީ އެއްކަލަ ވަގުޑޮލަރު ނެގި މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ހިތްހަމަ ޖެއްސުމަށާއި ނިންދެވުމަށް ފޮނުވާ ޕުރޮގުރާމެކެވެ!

  4
  14
 12. ކޮއްކޮ ބޭގެ އަލިބެ---

  މި ޕުރޮގްރާމަކީ އެއްކަލަ ވަގުޑޮލަރު ނެގި މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ހިތްހަމަ ޖެއްސުމަށާއި ނިންދެވުމަށް ފޮނުވާ ޕުރޮގުރާމެކެވެ!

  4
  13
 13. މުސާފިރު

  ހެޔޮނުވާނެ ތިފަދަ ފިތުނަ އުފައްދައިގެން ރައްޔިތުން މަގުފުރައްދަން ތިވަރަށް ދޮގުހަދާކަށް ފުރަތަމަ ޕުރޮގުރާމުގެ ނަމަކީވެސް ދުފާފަ ރަތް ކުޅުޖެހުން "މަޑިސީލަ"

  4
  16
 14. Anonymous

  މަހްލޫފް މެންނަށް ރައްޔިތުން ގެ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ. ފާޑުފާޑުގެ ޓްވީޓް ތައް ރަނގަޅު ވަނީ ނޫކުރިއްުޔާ. މިސަރުކާރަށް ވުރެ މަޑިސީލަވެސް ބޮޑު ތަނުން ރަނގަޅު. މަޑިސީލަ އާއި ކުޅެން ނަހައްދަވާ. ދިވެހިން ރުޅި އަންނާނެ. މަޑިސީލަ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ވިންދު. މަޑިސީލަ ޓީމަކީ މިޤައުމުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނުންގެ ޓީމު. ޤައުމު ދެކެ ޙަޤީޤީ ލޯބިވާ ދަރިންކޮޅެއް. ހިތްވަރު ގަދަފަހުލަވާނިންގެ ޓީމެއް އެއީ.
  "އެދިގެން މިޤައުމުގޮވަނީ އަގުހުރިކެރޭ ދަރިންނަށް
  މެރިގެންދެލޯ ސިހުންނުވެކުރިއަށްހިނގާދަރިންނަށް"

  20
  1
 15. ޙަސަން

  ދެން ލޮލް.... ބާރަށް ފެލޭ...މާފަންނު މެދު އަނދަގޮނޑީގަ ތި އިންނެވީ

  2
  7
 16. ޑޮލަރު 19

  މިނިކާ ރާއްޖެ އެއް މިހާރު މިއޮތީ

  20
  1
 17. Anonymous

  ސަރުކާރުގެ ބަހެއް މިކަމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ

  13
  1
 18. ހޮޅި

  މަހްލޫފް އައްތަ އައް ބޮޑު ވަޒޭފާ އެއް ލިބުނީމަ މިހާރު އނގަފެަޅީ

  19
  1
 19. ދޮށިކޮއި ޢަލީގެ މުޙައްމަދު

  ސަރުކާރުގެ ބަހެއް މިކަމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ

  8
  1
 20. ދޮށިކޮއި ޢަލީގެ މުޙައްމަދު

  ސަރުކާރުގެ ބަހެއް މިކަމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ! އަވަސްކުރަން ގޮވާލަން

  11
  1
 21. ރާޅު

  ޗެނަލް 13 އިން ގެނެސްދެމުން އަންނަ މަޑިސީލަ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓަރު ކީވެތަ ނުބުނަނީ ޔާމީން އަކީ ބޮޑު ވަގެކޭ !!!!

  4
  22
  • ވަރަށްސާފު

   ވަގެކޭ ނުކިޔަނީ ވަގަކަށްނުވާތީ. އަސްލު ވަގު ގޭގަ ބަހައްޓައިގެން، ވަގެއް ކަމަށް ހަދައިގެން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އަނބުރާލައިގެން ކަލޭމެން ތިކުރާ ކަންތައް މާ ރަގަޅަކަށްނުދާނެ. މި ވެރިކަން އައި ފަހުން ޖެހޭ ގުދުރަތީ މުސީބާތްތަކާ މީހުން މަރުވުމުގެ ރެކޯޑުން އެނގެނީ މި ވެރިކަމަކީ ރަސޫލާ ދުއާދެއްވި ފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ވެރިކަމެއްނޫންކަން.

   3
   1
 22. ރާބަދި

  ރާ ޓީވީން މިހާރު މުޅިންވެސް ފޮނުވަނީ “ތެދު” ޚަބަރު ދޮއްތޯ!?

  21
  3
 23. ނައީމް

  އެބަޔަކު ކުރިކަމެއް އެބަޔަކާއި ބައްދަލްކުތާނެތެވެ.!ﷲ އަކުބަރު.:
  1. ރާއްޖެ ބޮއިކޮޓްކުރަން ނަސީދު އައްނި ޓުއަރިސްޓުންނަށް ގޮވާލި.
  2. ދަރިން ސުކޫލަލަށް ނުފޮނުވުމަށް ރޮޒެއިނާ ގޮވާލި.
  3. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ބޭކާރުތަނެއްކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނި.
  4. ޓެބްލެޓަކީ ބޭނުމެއްނުހިފޭ އެއްޗެއްކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނި.
  މި ހުރިހާކަމަކާއި މިއަދު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިއްޖެ.
  ދިރިތިބީންނަށް މިއީ ޢިބުރަތެއް!!

  30
  2
 24. ގެރި މޯދީ

  ޗެނަލް 13 ގެ މަޑިސީލަ ޕްރޮގުރާމުގައި ބުނަނީ މުއުތަބަރު ގޮތެއްގައި މި ޚަބަރު ލިބޭ ކަމަށާއި، މިކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޮގު ތެދު ހާމަ ކޮށްދިނުމަށް.

  23
  1
 25. ނައީމް

  މަހުލޫފަކީ އަބަދުވެސް ބޮޑުކޮޅުން ކައިއުޅޭމީހެއް ކުދިންނޭ މަހުލޫފުގެ ސިއްރުތަށް ފަސްނުޖެހި ހިއްސާ ކޮށްބަލަ ބަލަ ކޮބާތަ ކަލޭފެލުނުދުވަސް ކަލޭމެންގެ ސަރުކާރުގަ އިސްކޮށް ތިޔަތިއްބްވާ ބޭފުޅުންގެ ދުލުވިހައިން މިގައުމާމި ފަސްގނޑު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި!!!!!

  22
  1
 26. ާއަހުމަދު

  ހޭނެތިފަ ހުރިމީހަކަށް ކޮންއެއްޗެއް ވިސްނޭނީ އެހެންމީހުންނަށް ނުވިސްނޭވާހަކަ ދައްކަނީ

  14
  1
 27. Anonymous

  މަހުލޫފަށް. "ބޭފުޅާއަށް ވިސްނޭވަރުންދޯ މިދަނޑިވަޅުގައި ބޮޑުަދައިތަ މޫމިނާ އާމްއަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާލީ"

  20
  1
 28. ސިޓީ ކައުންސިލް

  ދޮގެއްކަން ކިހިނެއް އިނގެނީ ހަގީގަތް ދެނެވޮޑި ގެންވާނީ މާތް ﷲ .... 1 ފެބްރުއަރީގެ އަމުރު ނުކުތުމުގެ ކުރިން މަޚުލޫފު ދެއްކި ވާހަކައިގެ ރެކޯޑިންގ އަޑު އަހާލާ އޭރުން ދޮގު ތެދު އިނގޭނީ މިގައުމު ބަނޑަށް ޖައްސަން ގޮވި މީހުން ކޮބައި ޓޫރިސްޓުން ނައުމަށް ޖަރުމަން ބާލިން ފެއަރ ގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން މީހުން މަރާ ކަމަށް ބުނެ ފޮޓޯ ޖެހި ލީފް ލެޓް ބެހި ކެރެފާ ނަސީމު ކޮބާ... ޕާރކެއް ހަދަނިއްޔޭ ކިޔާފައި ޖީބަށް ފައިސަ ވަންދަމުން އެދަނީ ދުވަހަކު އެޕާރކެއް ނުނިމުނު ސިލޯނުން ގެނަައި ފެން ފޯ ރުއްތަކާ.... ހިލޭ .. ސަންފްރަޓުން ހޯދި ލައިޓް ތަކަށް ބިލް ހަދާ ފައިސާ ނެގިކަން ދަންނަ މީހުން ސިޓީ ކައުންސިލް ގައި އެބަތިބި

  15
  1
 29. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ މެޝިނަކަށް ނުވެއޮތީ ހަ މައެކަނިޗެނަލް13.،އެހެންވެ ޗެނަލް13ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ވަރަށް މަސައްކަތްއެބަކުރޭ...ސަރުކާރުގެ އަދިރިފަރާތް ސަރުކާރުންކުރާ ނޭދެވޭކަންތައްތަ ފޮރުވަން ޗެނެލް13 ބަންދުކުރަން ސަރުކާރު ފޫގަޅާފައޮތީ....ބޮޑުގައު މެއްގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަ ކުޑަކުޑަ ޓީވީޗެނަލެއްގެ ފަހަތުން ދުވަނީ... މަޑިސީލަޓީ މުންކުރާ މަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް.. މަޑިސީލަ ހުއްޓާނުލާތި....ސަރުކާރު ކޮށިއަރައިގެން މަޑިސީލަފަހާދުވަނީ މަޑިސީލަ ބާރުގަދަވީ މަ... ކަ މެނެތްނަ މަ ސަރުކާރެ ޕްރޮގްރާ މެ ހުށަހަޅާބަޔަކު ފަހާނުދުވާނެ....ހަގީގަތް ހާ މަކުރާތީ ސަރުކާރު ބިރުގަންނަނީ.....

  15
  1
 30. މަލަސްރުރު

  ބަލަ މިމަހުލުފަކީ ލިބޭ މުސާރައްވުރެން މުއްސަދި ދިރިއުޅުމެން އުޅޭ މީހެއް ދެން ކޮބައި ކޮމެސަންތައް؟؟ މަހުލޫފަކައް ހަޖަމެންނުވާނެ؟؟ މިސަރުކާރުގެ ވެއްޓުން މިކަހަލަ ފައިސާއައް ވިކޭމީހުން ގެނާމާ؟؟

  16
  1
 31. ޢަޒްރާ ޢަލީ

  މިގައުމައް މިވަބާ އައީ ކޮން ދުވަހަކު ކަމެއްވެސް ސަރުކާރަކައް ނޢނގޭ ނަމުން ސޯލިހު ކަމުން ކޮރަޕްޓް

  16
  1
 32. މަންޖެ

  މިއީ އަދި މާ ވިސްނޭމީހެއްތަ؟؟

  14
  1
 33. ދެން

  މަޑިސީލަ މީހުން ކިޔާ އެއްޗަކަށް މަހުލޫފް ރައްދުދޭންޖެހޭކަމަށް ހީވެ މަހްލޫފަށް މުހިއްމުވީ ކީއްވެތަ؟ ކުރިން ޔާމީނާ ގުޅުވައިގެން ދެއްކިހާ ދޮގު ވާހަކަތައް އޭރު މަހްލޫފް ގްރޫޕް މީހުން އެހާ ބޮޑަށް ގަބޫލުކޮށް ތިކޮޅަށް ބަޔަކު ސަޕޯޓްކުރީމަ މަހްލޫފަށް ހީވީތަ މަޑިސީލަ ކުދިން ކިޔާ އެއްޗެހި ބަޔަކު ގަބޫލުކޮށް މާ ތާއީދު ބޮޑުވެދާނެއޭ؟

  11
  1
 34. މުހައްމަދު އަހްމަދު

  މަހްލޫފު ކުއްޖާއަށް ވެސް އަދި ނުވިސްނެނީ

  13
  1
 35. ބްރޯ

  ސާމްޕަލް ނެގި މީހުންގެތެރެއިން 13 މީހުން ފިޔަވައި ހުރިހަމީހުންވެސް ނެގެޓިވް ، ޕޮޒިޓިވް ވީ ގެސްޓުންނާ ރެސޯޓް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުމީހުން . ނަމަވެސް މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަލާއިރު އެހެންބަޔަކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވީބާއޭ ހިތަށް އަރާ . ބޭރު ގައުމު ތަކުން އަންނަމީހުން މިބައިތިއްބަނިއަކީ މީހުން ނޫޅޭ ފަޅު ގެއެއްގައެއްނޫން .އެގޭމީހުނަށް ބަލިޖެހުނަސް އޯކޭ ވަނީތަ އެގޭގަ ކަރަންޓީނު އެކުރަނީ ؟ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ވެސް މީހުނަށް އެބަދެވޭ . ބަލި ޖެހިފައިވަ ގައުމު ތަކަށް އެބަދެވޭ އެގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އާދެވޭ ވެސް މެއަ . ހިތަށް ވަންނަ ސުވާލު ހަގީގަތަކަށް ނުވެވެސް ހިގައިދާނެ.

  1
  1
 36. އަހްމަދު

  ކަމެއްސިއްރުކުރަންއުޅޭހެންހީވާކަހަލަ މާލޭގަވައިރަހެއްނެތް؟؟؟ހުރިހާމިސްކިތެއްބަންދު؟؟؟ ހުކުރުނަމާދެއްނުކުރޭ؟؟؟ ސަރުކާރުއެންހަފްތާއައް ބަންދު ؟؟؟މީހުންބޭރައްނުކުމެއުޅޭނަމަ ؟؟؟ފުލުހުންސުވާލުކުރާނެ؟؟؟ އެހެންވީމަމިފަދަބިރުވެރިހާލަތަކަށް މިމާލެ’ހުޅުމާލެ’ވިލިމާލެ ދާންޖެހުނީކީއްވެބާ ރާއްޖޭގެ އެހެންރައްރަށައް މިހާލަތެއްނާދޭ؟؟؟ ސުވާލުއުފެދޭ ތެދުމަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންބޭނުންވޭ ﷲގެހެޔޮރަހްމަތާއެކު މިބަލިމަޑުކަމުން އަޅަމެން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާންދޭވެ އާމީން

  1
  1
 37. ރީލޯޑް

  މަޑިސީލައިން ސަރުކާރައްގޮވާލީ އެއީ ތެދެއްތޯ ދޮގެއްތޯ ރައްޔިތުންނައް އޮޅުންފިލުވާދޭށޭ އަދި މިވަގުތާހަމައައް ސަރުކާރުން ނެތް ރައްޔިތުންނައް އެކަން އޮޅުންފިލުވާދީފަ އެހެންވީމަ މަޑިސީލައިން ދެއްކި ވާހަކައަކީ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ތެދުވާހަކައެއްކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ރިލޯޑު މިނިސްޓަރު ދެންރަނގަޅުވާނީ މިކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާ އަނގަފުޅުމަޑުންލައްވައިގެން ހުންނެވިއްޔާ

  1
  1
 38. އައްޔު

  މީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓީވްވިއޭ ބުނީ ލިބުނު މައުލޫމާތަކަށް އަދި އެޗްޕީއޭއިން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނީ ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ މީގައި ދޮގު ޚަބަރަކީކޮބާ؟ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބުރޫކާއިވެސް ހަމަ ކުރަނީ ސުވާލު އޮންލައިންކޮށްވެސް ހަމަ ސުވާލު އޮންއެއަރކޮށްވެސް ހަމަ ސުވާލު ފިތުނައަށް އިނގޭތަ އިޒުރޭލުގެ ޗެނަލް 13 މާޅަވާނެ 2017 ގައި އުފެދުނު ޗެނެލެއް އެއީ ކޮންޕެއަރ ކުރަންވެސް ސްޓެޓިސްޓިކް އެއް ހަދާފަ ކޮންޕެއަރ ކޮށްބަލަ

  3
  1
 39. ކަހަނބު0

  އޭނަ ކުޑައިރު އިސްލާހިއްޔާ އަށް ލީ ވެސް ނުވިސްނޭތީއޯ ރާ ޓީ ވީ ކުޅުނު ރޯލު ޗެނަލް 13 ނުން ކުޅުމަކީ ވެސް ހަމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ވީ މަ އެސޮރުމެންނާ ނުބެހިބަލަ މަޑިސީލަ އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމް މަވެސް އެއްބަސް

  2
  1
 40. ޔައުގޫބް އާދަނު

  ކަމެއްކެރިމަ އެނގޭނެ މީއަދުރޭގެ ހިސާބުތޯ މިހާތަނައް ނެގި ސެންޕަލް 463 450 ނެގެޓިވް ދެން ބާކީ މިއޮތީ 13 އެހެންވީމަ ނުލިބޭ 35 ސާމްޕަލް މި35 މީ ކިހިނެއް އައިއެއްޗެއްތޯ އަނެއްކާ ކަމެއް ސިއްރުކުރައްވަން ހަދައިގެން މިސްކިތު ހުޅުޖެހިމީހާހެން ވިދާޅު ވެވޭނީތޯ މީހައްތާވެސް ސުވާލް

  1
  1