އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ ރަތްލާޖެހި ޕީޕީއެމް މެމްބަރެއް ކަމަށް ބުނެ ސަމާސާ ކުރަައްވައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ޓްރަމްޕަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގަައި ޑރ. ޝަހީދުވެސް ހިމެނޭ އިރު، އެބޭފުޅާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ޓްރަމްޕަކީ ދިވެއްސެއްކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރަތްލާޖެހި މެމްބަރެއް ކަމަށެވެ.

”ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ހަބަރު ލިބޭ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ ދިވެއްސެއް - ޕީޕީއެމްގެ ރަތްލާޖެހި މެމްބަރެއް! ބަލި ގަބޫލު ކުރުމެއް ނެތް! ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަކަށް ބެލުމެއް ނެތް! ”އަލުން ބައިބަހަންވީ! އަލުން ވޯޓުލާން ވީ!“ ޑރ. ޝަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވެއެވެ.

ސަމާސާ ރާގެއްގައި ޑރ. ޝަހީދު މިފަދަ ގޮތަކަށް ޓްވީޓު ކޮށްފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ސިޔާސީ އެތައް ބަޔަކުވެސް އަންނަނީ ޓްރަމްޕަށް ފާޑުކިޔަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އަދި މިއަދު ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް އެމެރިކާގެ އިންތިހާބުން މޮޅުވީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕުގެ ވާދަވެރިޔާ، ޖޯ ބައިޑެން އަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ އިންތިހާބުގެ ކުރިންވެސް އޭނާ ބަލިވެއްޖެނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  ޓުރަމްޕަކީ ސީދާ ރައްލާޖެހި އިސްލާމްދީން ގަބޫލުނުކުރާ ޔަހޫދީއެއް.....

  208
  2
 2. ފީރޯޒް

  އަދި ދާދި ފަހުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް އެމެރިކާގެ އިންތިހާބުން މޮޅުވީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕުގެ ވާދަވެރިޔާ، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  75
  6
 3. Anonymous

  ކަލެއަ ކީ ރަތްލާޖެހި ޓްރަމްޕް ގުރޫޕް މީހެއް.

  176
  4
 4. މަބޭ

  ވެރިކަމުގަތިއްބާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުންބަލިވެއްޖެޔާ އެމްޑީޕީގެ އަސްލުސިފަވެސް ފެންނާނެ.

  186
  5
  • ޝުދާޖީ

   އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބޮޑުތަނުން އެމްޑީޕީ ބަލިވާނެ ދެންއޮންނަ ކޮންމެ އިންތިހާބަކުންވެސް.
   އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންނަނީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު، ގައުމިއްޔަތެއްނެތް އަމިއްލައެދުމަށް މަސައްކަތްކުރާބައެއް. އާމުމެންބަރުންނަށް އަދި ސަޕޯޓަރުންނަށް މިމީހުންގެ ނުބައި އެޖެންޑާ ކިޝްފުވެ ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.

   10
 5. މުފައްކިރު

  އދ ގެ އިސް މަގާމު ތަކުގަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މިހާ ގޮތެއް ގޮތެއް ނެތިއްޔާ އދ ގެ ކޮނ އަގެއްތޯ އޮންނާނީ ހިތަށް އަރާ.

  120
  3
  • ތާއީދު

   ތިއީ ތެދެއް. ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނުވާ މާ މިނިވަން މީހުންނޯލަ މިއީ

   52
   2
 6. ޖޫދު

  ޓްރަންޕް ކޯޓަށް މައްސަލަ ވެއްދީނާ އެލެކްސަންއިން ވޯޓުތައް އަންދާލިތަ؟ ލަދުވެސް ނުގަނެޔޭ ދޯ؟ ކަލޭ ނެއްޓިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެލެކްސަންސްއިން ވަނީ ވޯޓު އޮޅުވާލާފަ

  104
  2
 7. އައިސް

  ކުރިއަށް އޮތީ ކަލޭމެން..

  140
  3
 8. ޚާލާތު

  ސަހީދަކީ ކަ އްޒާބެ އް
  ލާދީނީ ކަމުން ގޮސް ހާލާކުވަނީ
  ނަސީބު ދިވެހި ސޭހެކޭ ނުބުނިކަން

  100
  1
 9. ކުޑޭ

  އެކަމަކު ކުޑޭއައް ނޭންގުނަސް ގިނަމީހުންބުނަނީ ޓްރަންޕް ދަސްކުރީ ރަތްލާޖެހި ޑިކްޓޭޓަޜ ޕާޓީންކަމައް

  75
  2
 10. ލުޓޭރުންގެ ސަރުކާރު

  ޓްރަންޕަކީ ކާކުކަން އޮޅުންފިލާފަ އޮތީ ވެރިކަން ކުރި އިރު...ރަތްލާޖެހި ލާދީނީ ލާގަ އުމީ މޑޕ އަށް އުފަން މީހެ އް ކަމަށް ދިވެހިން ބުނަނީ...ތިޔަ އީ ލާދީނީ ލާ ގަ އުމީ ޔަހޫދީންގެތެރޭގެ މީހެ އް...މުޅިންވެސް އިސްލާމްދީނާ ދީނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަ އްކަނީ..

  80
  1
 11. ހަސަނު

  ތީ ރަތްލާޖެހި ލާދީނީ ޕަޕެޓެއް

  88
  1
 12. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ދެން އެމްޑީޕީގަ ތިބީ ރަތްލާ ޖެހި ވައުދު ނުފުއްދާ ވަގު މީހުން ދޯ

  87
  1
 13. މަރީހަޒުބަންޑް

  ޓްރަމްޕް އަކީ މާލެ އަށް އުފަންވި ބޭފުޅެއް. ކުޑައިރު އުޅުއްވީ މއ.ރޯޒް ވިލާ ގަ. ބައްޕާފުޅަކީ ނަސީރު. ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ބޭރަށް ވަޑައިގަތްގޮތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަނޭ.

  78
  1
  • ގަލަން ތުނޑު

   ވ ބޮޑު ތެދެއއް މަށެއް ނުބުނާނަން އެއީ ޝަހީދެކޭ

   19
   2
 14. 🧐

  އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ޓްރަމްޕުގެ ވާދަވެރިޔާ، ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  38
  1
 15. މުހައްމަދު އަންޖުމް

  އެއްޖަލަޔަހޫދީ ކަލޭގެ އަނގަފެޅީ އުތަ ބަލަގަ ހޭބައްޔާ އެހެންވީމަދޯ ވަގައްނެގި ސަރުކާރަށް އިންޑިޔާއާ ގުޅިގެން ޑޮލަރުތައް އޮއްސީ އަދި ކުރީގެސަރުކާރުވައްޓަން އިރުކޮޅު ކޮޅުން ވަފުދުތައްހަދައިގެން އެމްޑީޕީމީހުން އެމެރިކާޔަށް ދިޔައީ އަދި މިހާޜުގެ ވަގުސަރުކާރަށް މަދަދުދެމުން އެގެން ދަނީ ހޭބަލިވިޔަސް ބޮޑުވަރު ބޮޑުލާދީނީ ކަލޭގެ މިގައުމުގެ އިސްލާންކަމަށްހުރި ބޮޑު ހުތުރެއްތީ ރައްޔިތުންގެ ލޭބޯސެއްޅި އެއްތީ ކަލޭގެނިމުން ފިސާރި ހިތިވާނެ ރައްޔިތުންގެ ބަދު ދުއާކަލެއަށް ރައްދު ކުރައްވާށި އާމީން

  77
  1
 16. ސިދުގީ

  ސަހީދު. ކަލެމެންގެ އަންނި އުޅޭހެން ޓްރަމްޕު އުޅެނީ. ބަލިވީމަ ހުޅުޖެހިހަނދާން ނެތުނީދޯ. ހަހަހަ

  94
  1
 17. ބޭޗާރާ

  މީ ރަތްލާޖެހި އަނެއް ގޮތް، އޯލްޓަނޭޓިވް ނެރޭޓިވް ހޯދަން އުޅޭ ތުން މެޓާ ޖައްސަން ޖެހިފައި ހުރި ކުޑަ ކުއްޖެއް.

  67
  1
 18. ނާސިރު

  ޓްރަންޕަކީ ޖަނާޒާ ބާއްވާމީހެއް. ޝަހީދުއަށް އެނގޭނެކަމަށް ހީކުރަން.

  62
  1
 19. ޣަނި

  ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ވިސްނުން ހުރި ދީނާ ބީރައްޓެހި ބޭފުޅެއް

  72
  1
 20. ގަރުނު

  ކަލެޔަކީ ދުނިޔޭން ރަތްލާޖެހި ލާދީނީސަރުކާރުގެ ރަތްލާފެންކޮށްފަ ލިޔެލާޖެހި ރަތްކާފިރެއް.

  55
  1
 21. ޒާ

  ކޮމެންޓްތަކުން އެކަނިވެސް އެސޮރު ތަޅާބަލިކޮށްފި.

 22. އެމަންޖެ

  ކަލޯ މޑޕ އޭ ބުނަން އުޅެނިކޮށް ދޫ އޮޅުނީދޯ.

  65
  1
 23. ޖަނާޒާ

  ފޮޓޯއިން ސަހީދު ކަރުންވެސް ފެންނަނީ ޕީޕީއެމް ރެބަން ފައްޗެއް. ހަޔާތްކުޑަ

 24. މަގޭ

  މިކަހަލަ ގޮތެއް ފޮތެއްނެއް މީހުންތަ އަލިފުދާލުގަ މިއުޅެނީ

  43
  1
 25. ލޮލް

  މި މިހާރު ކާކު؟؟؟ ހަމަ ބޭނުން ވަނީ ފޭމް ދޯ!!

  34
  1
 26. މަސްއޫދު

  ރާއްޖެ ނާންނާތި ތިޔަހުރިތަނެއްގައި ހުރޭ! ކަލޭ ކިތަންމެ ހިއްހަމަ ނުޖެހުނަސް އެންމެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިކާބުވަނީ އީސީ ޝަރީފު ވަގަށްބަގައިފައި! ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަން ފެށީމައި ވޯޓު ކަރުދާސްތައް އަވަސް އަރައިގެނެގެން އަންދާލީ ވައްކަމް ސިއްރުކުރަން!

 27. އަލި

  މީ ބޮޑު ކާފަރެއް... ޝަހީދު

  13
  1
 28. ގލ

  ސަހީދަކީ ހައއދުފަހަނަ އަޅާފަ އިވާ މީހެކެވެ.

  20
  1
 29. ޖެލީ

  ސަހީދު އާ ޓުރަމްޕަކީ އެއްކަހަލަ ސިފަތައް ގިނަ، އެކަކު އަނެކަކަށް ސަޕޯޓުކުރާ ވަރަށް ގާތް ދެ މީހުން

  22
  1
 30. ބެއްޔާ

  މީނަ ނެރޭ ހައްޤުތަކުގެ ރިޕޯޓް މިހާރު ނުނެރޭ. އެއީ ޔަހޫދީ ރަތްލާޖެހި އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގަ އޮތީމަ.

  20
  1
 31. ފަރީޝާ

  ޑރ ޝަހީދެވެ. ކަލޭކަހަލަ ބޯބުރާންޗަކަށް ދިވެއްސެކޭ ކިޔަންވެސް އަހަރެމެން ލަދުގަނެއެވެ. ދީނަށް ފުރައްސާރަވާގޮތަށް އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ކަލޯ ދުވެ ނަގާއިރު ތިމާވަރުގެ މޮޅު މީހަކު ނެތިގެން އުޅޭކަހަލަ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ފެންނާތީ ހައިރާންވެއެވެ. އަހަރެމެން އަޑުއަހަން ބޭނުންވަނީ ދީންދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހި ފަސްގަނޑުދެކެ ލޯބިވާ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ދަރިންނެވެ. ކަލެއަށްވުރެ ޖޯ ބައިޑެންގެ ވާހަކަވެސް މާރަގަޅެވެ. އެއީ އޭނާވެސް އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރާނެ ވާހަކަ ބުނެފިއްޔާއެވެ!

  23
  2
 32. މުޢުނީ

  ޑރ ޝަހީދުއަކީވެސް ސީދާ ރަތްލާޖެހި ޕީޕީއެމް މީހެއް.މިހާރުވެސް ތިހިރީ ޕީޕީއެމް ކުލައިގެ ޓައީއެއް އަޅައިގެން.

  8
  6
 33. ހަވާސާ ހަމީދު

  ރަގަޅުގޮތަކީ ސަހީދުކަހަލަ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު ތިމާވަރު މީހެއްނެތިގެންއުޅޭ މަގުއޮޅިފައިވާމީހެއް

 34. އަމީ

  ބަލި ގަބޫލު ނުކުރުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ އެކަނި ކަމެއް ގޮތުގައި ސިފަ ކުރެވުނީ ކިހިނެްބާ؟ ލާދީދީ އެމްޑީޕީ އަކީ ވެސް ބަލި ގަބޫލް ކުރާ ބައެއް ނުން.

 35. ކޮރޯނާ

  މޮޔަ ސޮރާ، ޓްރަމްޕު އެއީ ފައްކާ ދެވަނަ ބުއްޅަބެ ގޮތްދޫނުކުރާ ނަޝީދު! މޮޔަ ވަހަކަ ދެގޮލާ.

 36. ކިރިިމިންތާޕޯޗިން

  އަނހާ ކުޑޭ ކޮންތާކު އުޅިއުޅިފަ ތިޔާ ބޯހިއްލާލީ.

 37. ސަރޭ

  މިކަހަލަ ރުންކުރު މީހުން ދުނިޔޭގެ ޖަމިއްޔާތަކުގަ ތިބޭތި ލަދުގަނޭ. މިކަހަލަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިން ބަދުނާމު ވާކަހަލަ ބަހެއް ބުނީމަ ދެން މިމީހުންގެ ފެންވަރަކީ ހަމަ އެކަނި އަތުގަ އޮތް ފާސް.ހުރިހާ ޕާޓީއެގަ ވެސް ތިބީ ތިކަހަލަ ދިވެހިން. ތިމާ އެކަމު ވަކި ބާކީއެއްއްނުވޭ.

 38. ދާދު

  ޝަހީދު ގެ ފެވަރިޓް ޝަހީދަކީ.