މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދެ މީހަކު ވެގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރޭ 20:10 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭޕްކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. Angela

  ތިޔަކަންތައްތައް ދާނި އިތުރުވަމުން ކަމަށްފެނޭ. އެރުންތާ ނަމުނާއަކަށް ބަލަމުންދާ އިންޑިއާއާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ދާނީ

  41
  2
 2. ކިސްތި

  ބޮޑެތި ބޭފުޅުން ވޯޓާ ބަންގަލޯގަޔާ ސަފާރީގާ ކުރީމާ އޯކޭ ވީމާ ވާނެ ހަގޮތް ތިވަނީ

  14
  1
 3. ގެރި

  ރޭޕް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  13
  1
 4. ހިއުމަން ރައިޓްސް ޓޯޓޯ

  އެމްޑީޕީ މީހެއް ނޫންްވީމަ މައްސަލައަކަށްވާނީ. އެމްޑީޕީ ވީމަ ޒީރޯޓޮލަރެންސްއާއި އިންސާނީ ހައްގު

  10
  2
 5. ބަކަރި

  ދެން ތިމީހުނަށް ގައުމީ އިނާމު ދިނީމަ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަވީ

  10
  1
 6. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  ރޭޕް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ..

  12
  1
 7. ޙަބޭ

  ކޮބާހޭ ބޫން ބޫން ލާފަ ކަރާފަޅަމުން ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެއެކަންކަންކުރި މީހާ

  13
 8. ކޭ

  ރޯދަ ނުކުނިމެން އުޅޭނެ އެހެން.

 9. ހުސެންބެ

  އެދެމީހުން ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަައަވަހަށް ލަންޑަނަށް ފުރުވާލާ

  10
  1
 10. ކޮރަލް

  އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާ އެކަހެރި ވެ އެއްތަން ނުވާށެވެ.

  8
  1
 11. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ހޯރަ އިއްބެ ރައީސް ސޯލިހަށް ސަލާމްބުނި ، ދެން ބުނާނެ އިތުރު އެއްްޗެއްނެތް

  14
  1
 12. ޔޫބެ

  ރޭޕްކޭސްތައް ބަލާވާހަކަ ބުނާނެ އެކަމުއެމީހުން ހައްޔަރުކޮށް އަދަބުދިނުމަށް ޖެހިލުންވާނެ ހޯރައިއްބެ. ބޮޑުކަރާ، ރޯޔަލް ނުބެލިވަނީ އިންސާފުގެއްލުވާލާފައި

 13. ކުނިމޫނު

  ޔާމިނު ގޭންގް ލައްވަ އިންޑިޔާ އަގުވައްޓަން ކުރާކަން ކަން