އިންޑިއަން ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ފުލުހުން ތަމްރީނުކުރާ މައި އެކަޑަމީ ކަމަށްވާ ސަރްދާރް ވައްލަބާއި ޕަޓޭލް ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީގަ (އެސްވީޕީއެންޕީއޭ)ގައި ތަމްރީން ހަދަމުންދާ ދިވެހި ފުލުހަކު ވިދާލައިފިއެވެ.

މި އެކަޑަމީގެ 51 ވަނަ ބެޗުގައި ބައިވެރިވެ ވިދާލި ދިވެހި ފުލުހަކީ އޮފިސަރ ޓްރްއިނިންގ ހަދަމުންދާ މުހައްމަދު ނާޒިމެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ބެޗުން ދެ ޝަރަފެއް ހޯދާފައެވެ.

ނާޒިމް ހޯދާފައިވާ ދެ ޝަރަފަކީ މި ބެޗުން ލިބުނު އަން އާމްޑް ކޮމްބެޓް ޓްރޮފީ އާއި އިންޑޯ ޓިބެޓަން ބޯޑާ ޕޮލިސް (އައިޓީބީޕީ)ގެ ރޮކް ކްލައިމްބިން ޓްރޮފީއެވެ.

އޭނާ ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިފަދަ އެވޯޑްތައް ނާޒިމް ހާސިލް ކޮށްފައިވާތީ އެކަމާއި ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ފުލުހުންގެ ތަމްރީންތަކުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބުތައް ހޯދާތީ މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

މި ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ފުލުހުންގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ފުލުހުން ވެސް ތަމްރީން ކުރެއެވެ. އަދި އެސްވީޕީއެންޕީއޭއަކީ އިންޑިއާގެ ފުލުހުންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން ވެސް ތަމްރީން ކުރަމުން އަންނަ އެކަޑަމީއެކެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިންޑިއާގެ އެކަޑަމީން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 14-6 މީހުން ތަމްރީން ކުރެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، ނޭޕާލް ފަދަ ގައުމުތަކުގެ އޮފިސަރުން އެ އެކަޑަމީގައި ތަމްރީން ކުރެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޚލުލާ

  .މިދެން އެއްގައުމެއްނު

  5
  3
 2. ޙަދިސައިބު

  މިހާ ރު ތިއީ މާބޯދުކަމެއްނޫން ދިވެއްސަކުވީއްޔާ ތިފަދަ އިނާމުދޭނެ ފަހުން ލޭބޯލާނީ

  6
  2
 3. އިންޑިއާ އައުޓް

  ދިވެހި ފުލުހުން ގުބޯހެއްދުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ބާ ރާއި ނުފޫޒު ން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކަމުގެ ނާމާން ކިއްލާއަކައް އެމްޑީޕީން ކޮންމެ ފަހަ ރަކު ރައްޔިތުން ގުބޯ ހައްދައިގެން ވެ ރިކަމަށްއަ ރާފަ މުޅި ރާއްޖެ ސަލާމަތް ނުވެވޭވަރަށް ދަރުވާލާފަ ރަައްޔިތުން ބަނޑަށްޖައްސާލާފަ އެބައި ގަނޑުގެ ހުރިހާމީހުން ޖީބުތައްފު ރާލައިގެން ރައްކާވާނެ.

  10
 4. މުކި

  މިޙަބަރާއެކު ނާޒިމް އިންޑިއާ އާއިލާއެއް ގެބެމުންދަނިކޮށް ސަލާމަތްކުރި ހަބަރު ޖަހާލިނަމަ އަދި މާ ސަޅިވީސް... ވެލްޑަން ބްރޯ

  7
  1
 5. އިންޑިއާ އައުޓް

  އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ފުލުން ގުބޯހެއްދުމުގެމަސައްކަތް ބާ
  ރު އިސްޕީޓްގައި ކު ރިޔަށްް:

  8
  1
 6. ރަން ރީނދޫ

  ދިގުމުއްދަތަކަށް ފަހު ހެޔޮ ޚަބަ ރެއް. މިފަހަކަށް އައިސް މުޅިންވެސް އިވެނީ ބޭ ރަށް ކިޔަވަން ފޮނުވީމަ ކޮންމެވެސް ޖަ ރީމާއެއް ހިންގި ވާހަކަ.

  1
  4
 7. ޖުރާބި

  ދެން ރާއްޖެއައިސް ހަމައެކަނި މުއްސަނދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާތި

 8. ކަލޯ

  ނަސީބެއްނު ވީދާ ނުލިކަން