ހުޅުމާލެ އިން ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުއްޖާ ގެއްލުނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ބުނީ، ގެއްލިފައި ވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ ގެއްލިފައި ވަނީ ރޭ ދަންވަރު 1:30 ގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ގެއްލިފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ޗަނބޭލީމަގުގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ވާލިދައިން (މެޑަން ފާތުން މިސްކިތް) ކައިރިން ކަމަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. މmnބވޗ

  ތި މި ގެ ކައިރި

 2. ަމަޜީ

  އެހެންހުރެފަ ހަމަ ގެއްލޭތަ އަޖައިބެއް އަޅެފަހެ. މީހަކު ކިޑްނެޕުކިރީތަ

  11
 3. ޕިސްޕިސް

  ތިކުއްޖާގެ ފޮޓޯއެއް ޖަހާލިނަމަ ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ ދޯ.

 4. ކާއްޓެ

  ފޮޓޯ އާއި ވަނަވަރު ލާބަލަ އޭރުންދޯ އިގޭނީ މަގުމަތިން ފެނުނަސް ފުލުހުންނަށްގުޅަން

 5. އިންސާފް

  މެޑަންގެ މިސްކިތެއް ހުންނަކަން އަދިކިރިޔާމިއެގުނީ.