ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

މި މަގާމަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ މ.އަމްފާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ޢަބްދުލްމުންޢިމް އެވެ. އޭނާ މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ މިއަދު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޝާފިޢީ ޢަބްދުލްމުންޢިމް އަކީ އޭޑީކޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޑޮކްޓަރެކެވެ. އޭނާ އަކީ ކްލެމެންސީ ބޯޑުގައި ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނެވި މެމްބަރެކެވެ.